Máy lạnh treo tường

Máy lạnh treo tường AIKIBI AWF12IC/AWC12IC  Inverter

Máy lạnh treo tường AIKIBI AWF12IC/AWC12IC  Inverter

Mã sản phẩm: AWF12IC/AWC12IC

Giá: 9.900.000 vnđ

Xuất xứ: Việt Nam

Hãng sản xuất: Máy lạnh Aikibi

Công suất: 1,5 ngựa | 1,5 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường CHIGO CVAS12CNAA

Máy lạnh treo tường CHIGO CVAS12CNAA

Mã sản phẩm: CVAS12CNAA

Giá: 6.200.000 vnđ

Xuất xứ: Trung Quốc

Hãng sản xuất: Máy lạnh Chigo

Công suất: 1,5 ngựa | 1,5 hp

Bảo hành: 1 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường CHIGO CVAS12CNAA

Giá: 6.690.000 vnđ Giá KM:6.200.000 vnđ
Máy lạnh treo tường AQUA-KCRV12WGSA Inverter

Máy lạnh treo tường AQUA-KCRV12WGSA Inverter

Mã sản phẩm: AQUA-KCRV12WGSA

Giá: 7.800.000 vnđ

Xuất xứ: Việt Nam

Hãng sản xuất: Máy lạnh Aqua/Sanyo

Công suất: 1,5 ngựa | 1,5 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường AQUA-KCRV12WGSA Inverter

Giá: 8.490.000 vnđ Giá KM:7.800.000 vnđ
Máy lạnh treo tường AQUA-KCRV12WJ Inverter

Máy lạnh treo tường AQUA-KCRV12WJ Inverter

Mã sản phẩm: AQUA-KCRV12WJ

Giá: 7.650.000 vnđ

Xuất xứ: Việt Nam

Hãng sản xuất: Máy lạnh Aqua/Sanyo

Công suất: 1,5 ngựa | 1,5 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường AQUA-KCRV12WJ Inverter

Giá: 8.290.000 vnđ Giá KM:7.650.000 vnđ
Máy lạnh treo tường AQUA-KCR12KB

Máy lạnh treo tường AQUA-KCR12KB

Mã sản phẩm: AQUA-KCR12KB

Giá: 6.700.000 vnđ

Xuất xứ: Việt Nam

Hãng sản xuất: Máy lạnh Aqua/Sanyo

Công suất: 1,5 ngựa | 1,5 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường AQUA-KCR12KB

Giá: 7.290.000 vnđ Giá KM:6.700.000 vnđ
Máy lạnh treo tường AQUA-KCR12JA

Máy lạnh treo tường AQUA-KCR12JA

Mã sản phẩm: AQUA-KCR12JA

Giá: 6.600.000 vnđ

Xuất xứ: Việt Nam

Hãng sản xuất: Máy lạnh Aqua/Sanyo

Công suất: 1,5 ngựa | 1,5 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường AQUA-KCR12JA

Giá: 7.290.000 vnđ Giá KM:6.600.000 vnđ
Máy lạnh treo tường CARRIER 38/42CER013 Inverter

Máy lạnh treo tường CARRIER 38/42CER013 Inverter

Mã sản phẩm: 38/42CVUR013

Giá: 11.800.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Carrier

Công suất: 1,5 ngựa | 1,5 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường CARRIER 38/42CER013

Máy lạnh treo tường CARRIER 38/42CER013

Mã sản phẩm: 38/42CER013

Giá: 9.450.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Carrier

Công suất: 1,5 ngựa | 1,5 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường CARRIER 38/42CER013

Giá: 9.990.000 vnđ Giá KM:9.450.000 vnđ
Máy lạnh treo tường ELECTROLUX  ESV-12CRK

Máy lạnh treo tường ELECTROLUX  ESV-12CRK

Mã sản phẩm: ESV-12CRK

Giá: 8.400.000 vnđ

Xuất xứ: Việt Nam

Hãng sản xuất: Máy lạnh Electrolux

Công suất: 1,5 ngựa | 1,5 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường ELECTROLUX  ESV-12CRK

Giá: 8.990.000 vnđ Giá KM:8.400.000 vnđ
Máy lạnh treo tường ELECTROLUX  ESM-12CRM

Máy lạnh treo tường ELECTROLUX  ESM-12CRM

Mã sản phẩm: ESM-12CRM

Giá: 6.850.000 vnđ

Xuất xứ: Việt Nam

Hãng sản xuất: Máy lạnh Electrolux

Công suất: 1,5 ngựa | 1,5 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường ELECTROLUX  ESM-12CRM

Giá: 7.490.000 vnđ Giá KM:6.850.000 vnđ
Máy lạnh treo tường YAMATO YMSV12-TMA/YMC12-TMA

Máy lạnh treo tường YAMATO YMSV12-TMA/YMC12-TMA

Mã sản phẩm: YMSV12-TMA/YMC12-TMA

Giá: 8.650.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Yamato

Công suất: 1,5 ngựa | 1,5 hp

Bảo hành: 1 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường YAMATO YMSP12-TAA/YMC12-TAA

Máy lạnh treo tường YAMATO YMSP12-TAA/YMC12-TAA

Mã sản phẩm: YMSP12-TAA/YMC12-TAA

Giá: 7.400.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Yamato

Công suất: 1,5 ngựa | 1,5 hp

Bảo hành: 1 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường CASPER IC-12TL11 Inverter - R 410A

Máy lạnh treo tường CASPER IC-12TL11 Inverter - R 410A

Mã sản phẩm: IC-12TL11

Giá: 9.000.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Casper

Công suất: 1,5 ngựa | 1,5 hp

Bảo hành: 3 năm máy, 5 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường CASPER EC-12TL11 - R 410A

Máy lạnh treo tường CASPER EC-12TL11 - R 410A

Mã sản phẩm: EC-12TL11

Giá: 7.400.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Casper

Công suất: 1,5 ngựa | 1,5 hp

Bảo hành: 3 năm máy, 5 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường CASPER EC-12TL11 - R 410A

Giá: 7.990.000 vnđ Giá KM:7.400.000 vnđ
Máy lạnh treo tường NAGAKAWA NS-C12TK

Máy lạnh treo tường NAGAKAWA NS-C12TK

Mã sản phẩm: NS-C12TK

Giá: 6.450.000 vnđ

Xuất xứ: Việt Nam

Hãng sản xuất: Máy lạnh Nagakawa

Công suất: 1,5 ngựa | 1,5 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường NAGAKAWA NS-C12TK

Giá: 6.990.000 vnđ Giá KM:6.450.000 vnđ
Máy lạnh treo tường SUMIKURA APS/APO-120

Máy lạnh treo tường SUMIKURA APS/APO-120

Mã sản phẩm: APS/APO-120

Giá: 7.150.000 vnđ

Xuất xứ: Malaysia

Hãng sản xuất: Máy lạnh Sumikura

Công suất: 1,5 ngựa | 1,5 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường SUMIKURA APS/APO-120

Giá: 7.890.000 vnđ Giá KM:7.150.000 vnđ
Máy lạnh treo tường YUIKI YK-12MAB

Máy lạnh treo tường YUIKI YK-12MAB

Mã sản phẩm: YK-12MAB

Giá: 6.650.000 vnđ

Xuất xứ: Malaysia

Hãng sản xuất: Máy lạnh Yuiki

Công suất: 1,5 ngựa | 1,5 hp

Bảo hành: 1 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

 

Máy lạnh treo tường YUIKI YK-12MAB

Giá: 7.290.000 vnđ Giá KM:6.650.000 vnđ
Máy lạnh treo tường GREE GWC12MA Inverter

Máy lạnh treo tường GREE GWC12MA Inverter

Mã sản phẩm: GWC12MA

Giá: 8.900.000 vnđ

Xuất xứ: Việt Nam

Hãng sản xuất: Máy lạnh Gree

Công suất: 1,5 ngựa | 1,5 hp

Bảo hành: 3 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường GREE GWC12MA Inverter

Giá: 9.590.000 vnđ Giá KM:8.900.000 vnđ
Máy lạnh treo tường GREE GWC12GB Inverter

Máy lạnh treo tường GREE GWC12GB Inverter

Mã sản phẩm: GWC12GB

Giá: 10.450.000 vnđ

Xuất xứ: Việt Nam

Hãng sản xuất: Máy lạnh Gree

Công suất: 1,5 ngựa | 1,5 hp

Bảo hành: 3 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường GREE GWC12GB Inverter

Giá: 10.990.000 vnđ Giá KM:10.450.000 vnđ
Máy lạnh treo tường GREE GWC12QC

Máy lạnh treo tường GREE GWC12QC

Mã sản phẩm: GWC12QB

Giá: 7.250.000 vnđ

Xuất xứ: Việt Nam

Hãng sản xuất: Máy lạnh Gree

Công suất: 1,5 ngựa | 1,5 hp

Bảo hành: 3 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường GREE GWC12QC

Giá: 7.890.000 vnđ Giá KM:7.250.000 vnđ
Máy lạnh treo tường Funiki SBC12

Máy lạnh treo tường Funiki SBC12

Mã sản phẩm: SBC12

Giá: 6.950.000 vnđ

Xuất xứ: Việt Nam

Hãng sản xuất: Máy lạnh Funiki

Công suất: 1,5 ngựa | 1,5 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường Funiki SBC12

Giá: 7.590.000 vnđ Giá KM:6.950.000 vnđ
Máy lạnh treo tường SamSung AR12MVF Inverter

Máy lạnh treo tường SamSung AR12MVF Inverter

Mã sản phẩm: AR12MVF

Giá: 9.800.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Samsung

Công suất: 1,5 ngựa | 1,5 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

 

Máy lạnh treo tường SamSung AR12MVF Inverter

Giá: 10.690.000 vnđ Giá KM:9.800.000 vnđ
Máy lạnh treo tường SamSung AR12MCF

Máy lạnh treo tường SamSung AR12MCF

Mã sản phẩm: AR12MCF

Giá: 7.750.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Samsung

Công suất: 1,5 ngựa | 1,5 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường SamSung AR12MCF

Giá: 8.390.000 vnđ Giá KM:7.750.000 vnđ
Máy lạnh treo tường Midea MSMA-13CRN1

Máy lạnh treo tường Midea MSMA-13CRN1

Mã sản phẩm: MSMA-13CRN1

Giá: 6.750.000 vnđ

Xuất xứ: Việt Nam

Hãng sản xuất: Máy lạnh Midea

Công suất: 1,5 ngựa | 1,5 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh treo tường Midea MSMA-13CRN1

Giá: 7.490.000 vnđ Giá KM:6.750.000 vnđ
Điều hòa đứng di động Media MPPF-13CRN1

Điều hòa đứng di động Media MPPF-13CRN1

Mã sản phẩm: MPPF-13CRN1

Giá: 7.500.000 vnđ

Xuất xứ: Việt Nam

Hãng sản xuất: Máy lạnh Media

Công suất: 1,5 ngựa | 1,5 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Điều hòa đứng di động Media MPPF-13CRN1

Giá: 8.190.000 vnđ Giá KM:7.500.000 vnđ
Máy lạnh treo tường Media MSMAI-13CRDN1 Inverter

Máy lạnh treo tường Media MSMAI-13CRDN1 Inverter

Mã sản phẩm: MSMAI-13CRDN1

Giá: 8.450.000 vnđ

Xuất xứ: Việt Nam

Hãng sản xuất: Máy lạnh Media

Công suất: 1,5 ngựa | 1,5 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường Media MSMA-12CR

Máy lạnh treo tường Media MSMA-12CR

Mã sản phẩm: MSMA-12CR

Giá: 6.250.000 vnđ

Xuất xứ: Việt Nam

Hãng sản xuất: Máy lạnh Media

Công suất: 1,5 ngựa | 1,5 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường Media MSMA-12CR

Giá: 6.890.000 vnđ Giá KM:6.250.000 vnđ
Máy lạnh treo tường General ASGG12JLTB-V/AOGG12JLTB-V Inverter

Máy lạnh treo tường General ASGG12JLTB-V/AOGG12JLTB-V Inverter

Mã sản phẩm: ASGG12JLTB-V/AOGG12JLTB-V

Giá: 11.550.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh General

Công suất: 1,5 ngựa | 1,5 hp

Bảo hành: 1 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

 

Máy lạnh treo tường General ASGA12BMTA-A/AOGA12BMTA-A

Máy lạnh treo tường General ASGA12BMTA-A/AOGA12BMTA-A

Mã sản phẩm: ASGA12BMTA-A/AOGA12BMTA-A

Giá: 8.550.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh General

Công suất: 1,5 ngựa | 1,5 hp

Bảo hành: 1 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường Mitsubishi Heavy SRK 12CTRS-5/SRC 12CTRS-5

Máy lạnh treo tường Mitsubishi Heavy SRK 12CTRS-5/SRC 12CTRS-5

Mã sản phẩm: SRK 12CTRS-5/SRC 12CTRS-5

Giá: 8.750.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Mitsubishi Heavy

Công suất: 1,5 ngựa | 1,5 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường Mitsubishi Heavy SRK 13CRS-5/SRC 13CRS-S5

Máy lạnh treo tường Mitsubishi Heavy SRK 13CRS-5/SRC 13CRS-S5

Mã sản phẩm: SRK 13CRS-5/SRC 13CRS-S5

Giá: 10.150.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Mitsubishi Heavy

Công suất: 1,5 ngựa | 1,5 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường Mitsubishi Heavy SRK13YL-S5/SRC13YL-S5 Inverter

Máy lạnh treo tường Mitsubishi Heavy SRK13YL-S5/SRC13YL-S5 Inverter

Mã sản phẩm: SRK13YL-S5/SRC13YL-S5

Giá: 13.500.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Mitsubishi Heavy

Công suất: 1,5 ngựa | 1,5 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường Mitsubishi Heavy SRK13YN-S5/SRC13YN-S5 Inverter

Máy lạnh treo tường Mitsubishi Heavy SRK13YN-S5/SRC13YN-S5 Inverter

Mã sản phẩm: SRK13YN-S5/SRC13YN-S5

Giá: 11.950.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Mitsubishi Heavy

Công suất: 1,5 ngựa | 1,5 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường Reetech RTV/RCV12-BF Inverter R-410A

Máy lạnh treo tường Reetech RTV/RCV12-BF Inverter R-410A

Mã sản phẩm: RTV/RCV12-BF

Giá: 8.550.000 vnđ

Xuất xứ: Việt  Nam

Hãng sản xuất: Reetech

Công suất: 1,5 ngựa | 1,5 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường Reetech RT/RC12CE

Máy lạnh treo tường Reetech RT/RC12CE

Mã sản phẩm: RT/RC12CE

Giá: 6.850.000 vnđ

Xuất xứ: Việt  Nam

Hãng sản xuất: Reetech

Công suất: 1,5 ngựa | 1,5 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường Reetech RT/RC12CE

Giá: 7.490.000 vnđ Giá KM:6.850.000 vnđ
Máy lạnh treo tường Mitsubishi Electric MSY-GH13VA Inverter R-410A

Máy lạnh treo tường Mitsubishi Electric MSY-GH13VA Inverter R-410A

Mã sản phẩm: MSY-GH13VA

Giá: 12.150.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Mitsubishi Electric

Công suất: 1,5 ngựa | 1,5 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường Mitsubishi Electric MS-HL35VC

Máy lạnh treo tường Mitsubishi Electric MS-HL35VC

Mã sản phẩm: MS-HL35VC

Giá: 9.150.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Mitsubishi Electric

Công suất: 1,5 ngựa | 1,5 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường SHARP AH-X12STW Inverter R 410A

Máy lạnh treo tường SHARP AH-X12STW Inverter R 410A

Mã sản phẩm: AH-X12STW

Giá: 9.450.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh SHARP

Công suất: 1,5 ngựa | 1,5 hp

Bảo hành: 1 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường SHARP AH-X12SEW Inverter R-410A

Máy lạnh treo tường SHARP AH-X12SEW Inverter R-410A

Mã sản phẩm: AH-X12SEW

Giá: 9.900.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh SHARP

Công suất: 1,5 ngựa | 1,5 hp

Bảo hành: 1 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường SHARP AH-X9SEW Inverter R-410A

Máy lạnh treo tường SHARP AH-X9SEW Inverter R-410A

Mã sản phẩm: AH-X9SEW

Giá: 7.550.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh SHARP

Công suất: 1,0 ngựa | 1,0 hp

Bảo hành: 1 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường SHARP AH-X9UEW Inverter R-32A

Máy lạnh treo tường SHARP AH-X9UEW Inverter R-32A

Mã sản phẩm: AH-X9UEW

Giá: 7.250.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh SHARP

Công suất: 1,0 ngựa | 1,0 hp

Bảo hành: 1 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường SHARP AH-A12UEW R 410A

Máy lạnh treo tường SHARP AH-A12UEW R 410A

Mã sản phẩm: AH-A12UEW

Giá: 8.150.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh SHARP

Công suất: 1,5 ngựa | 1,5 hp

Bảo hành: 1 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường SHARP AH-A12UEW R 410A

Giá: 8.890.000 vnđ Giá KM:8.150.000 vnđ
Máy lạnh treo tường SHARP AH-A12SEW R 410A

Máy lạnh treo tường SHARP AH-A12SEW R 410A

Mã sản phẩm: AH-A12SEW

Giá: 7.800.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh SHARP

Công suất: 1,5 ngựa | 1,5 hp

Bảo hành: 1 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường SHARP AH-A12SEW R 410A

Giá: 8.490.000 vnđ Giá KM:7.800.000 vnđ
Máy lạnh treo tường LG V13APR Inverter R 410A đuổi muỗi

Máy lạnh treo tường LG V13APR Inverter R 410A đuổi muỗi

Mã sản phẩm: V13APR

Giá: 10.950.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh LG

Công suất: 1,5 ngựa | 1,5 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường LG V13BPB Inverter R 410A

Máy lạnh treo tường LG V13BPB Inverter R 410A

Mã sản phẩm: V13BPB

Giá: 12.550.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh LG

Công suất: 1,5 ngựa | 1,5 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường LG V13BPB Inverter R 410A

Giá: 13.390.000 vnđ Giá KM:12.550.000 vnđ
Máy lạnh treo tường LG V13END Inverter R 410A

Máy lạnh treo tường LG V13END Inverter R 410A

Mã sản phẩm: V13END

Giá: 9.100.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh LG

Công suất: 1,5 ngựa | 1,5 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường LG V13ENR Inverter R 410A

Máy lạnh treo tường LG V13ENR Inverter R 410A

Mã sản phẩm: V13ENR

Giá: 8.200.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh LG

Công suất: 1,5 ngựa | 1,5 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường LG V13ENR Inverter R 410A

Giá: 8.900.000 vnđ Giá KM:8.200.000 vnđ
Máy lạnh treo tường Hitachi RAS-X13CD/RAC-SX13CD Inverter R 410A

Máy lạnh treo tường Hitachi RAS-X13CD/RAC-SX13CD Inverter R 410A

Mã sản phẩm: RAS-X13CD

Giá: 11.550.000 vnđ

Xuất xứ: Malaysia

Hãng sản xuất: Máy lạnh Hitachi

Công suất: 1,5 ngựa | 1,5 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường Hitachi RAS-F13CF/RAC- F13CF Gas R 410A

Máy lạnh treo tường Hitachi RAS-F13CF/RAC- F13CF Gas R 410A

Mã sản phẩm: RAS-F13CF

Giá: 8.650.000 vnđ

Xuất xứ: Malaysia

Hãng sản xuất: Máy lạnh Hitachi

Công suất: 1,5 ngựa | 1,5 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường Toshiba RAS-H13G2KCVP-V Gas R 410A

Máy lạnh treo tường Toshiba RAS-H13G2KCVP-V Gas R 410A

Mã sản phẩm: H13G2KCVP-V

Giá: 17.850.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Toshiba

Công suất: 1,5 ngựa | 1,5 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường Toshiba RAS- H13PKCVG-V

Máy lạnh treo tường Toshiba RAS- H13PKCVG-V

Mã sản phẩm: H13PKCVG-V

Giá: 12.450.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Toshiba

Công suất: 1,5 ngựa | 1,5 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường Toshiba RAS- H13PKCVG-V

Giá: 13.290.000 vnđ Giá KM:12.450.000 vnđ
Máy lạnh treo tường Toshiba RAS-H13QKSG-V

Máy lạnh treo tường Toshiba RAS-H13QKSG-V

Mã sản phẩm: H13QKSG-V

Giá: 9.900.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Toshiba

Công suất: 1,5 ngựa | 1,5 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường Toshiba RAS-H13QKSG-V

Giá: 10.690.000 vnđ Giá KM:9.900.000 vnđ
Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-PU12TKH-8 Gas R32

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-PU12TKH-8 Gas R32

Mã sản phẩm: CU/CS-PU12TKH-8

Giá: 11.600.000 vnđ

Xuất xứ: Malaysia

Hãng sản xuất: Máy lạnh Panasonic

Công suất: 1,5 ngựa | 1,5 hp

Bảo hành: 1 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

 

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS- VU12SKH-8 Gas R32

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS- VU12SKH-8 Gas R32

Mã sản phẩm: CU/CS-VU12SKH-8

Giá: 16.300.000 vnđ

Xuất xứ: Malaysia

Hãng sản xuất: Máy lạnh Panasonic

Công suất: 1,5 ngựa | 1,5 hp

Bảo hành: 1 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt 

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS- U12TKH-8 Gas R32

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS- U12TKH-8 Gas R32

Mã sản phẩm: CU/CS-U12TKH-8

Giá: 12.850.000 vnđ

Xuất xứ: Malaysia

Hãng sản xuất: Máy lạnh Panasonic

Công suất: 1,5 ngựa | 1,5 hp

Bảo hành: 1 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt 

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-N12SKH-8 Gas R32

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-N12SKH-8 Gas R32

Mã sản phẩm: CU/CS-N12SKH-8

Giá: 9.600.000 vnđ

Xuất xứ: Malaysia

Hãng sản xuất: Máy lạnh Panasonic

Công suất: 1,5 ngựa | 1,5 hp

Bảo hành: 1 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường Daikin FTKV35NVMV/ RKV35NVMV Inverter R32

Máy lạnh treo tường Daikin FTKV35NVMV/ RKV35NVMV Inverter R32

Mã sản phẩm: FTKV35NVMV/ RKV35NVMV

Giá: 13.950.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 1,5 ngựa | 1,5 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt 

Máy lạnh treo tường Daikin FTKS35GVMV/ RKS35GVMV Inverter R-410A

Máy lạnh treo tường Daikin FTKS35GVMV/ RKS35GVMV Inverter R-410A  

Mã sản phẩm: FTKS35GVMV/ RKS35GVMV

Giá: 13.250.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 1,5 ngựa | 1,5 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

 

Máy lạnh treo tường Daikin FTKC35RVMV/ RKC35RVMV Inverter R32

Máy lạnh treo tường Daikin FTKC35RVMV/ RKC35RVMV Inverter R32

Mã sản phẩm: FTKC35RVMV/ RKC35RVMV

Giá: 11.950.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 1,5 ngựa | 1,5 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

 

Máy lạnh treo tường Daikin FTV35BXV1V/ RV35BXV1V

Máy lạnh treo tường Daikin FTV35BXV1V/ RV35BXV1V

Mã sản phẩm: FTV35BXV1V/ RV35BXV1V

Giá: 9.550.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 1,5 ngựa | 1,5 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh treo tường Daikin FTNE35MV1V9/RNE35MV1V9

Máy lạnh treo tường Daikin FTNE35MV1V9/RNE35MV1V9

Mã sản phẩm: FTNE35MV1V9/RNE35MV1V9

Giá: 9.850.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 1,5 ngựa | 1.5 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh âm trần

Máy lạnh âm trần DAIKIN FCNQ13MV1/RNQ13MV1 R-410A

Máy lạnh âm trần DAIKIN FCNQ13MV1/RNQ13MV1 R-410A

Mã sản phẩm: FCNQ13MV1/RNQ13MV1

Giá: 18.700.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 1,5 ngựa | 1,5 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh âm trần DAIKIN FCNQ13MV1/RNQ13MV1 R-410A

Giá: 19.390.000 vnđ Giá KM:18.700.000 vnđ

Máy lạnh áp trần

Máy lạnh áp trần Reetech RU12-BM/RC12-BMU

Máy lạnh áp trần Reetech RU12-BM/RC12-BMU

Mã sản phẩm: RU12-BM/RC12-BMU

Giá: 15.000.000 vnđ

Xuất xứ: Việt  Nam

Hãng sản xuất: Reetech

Công suất: 1,5 ngựa | 1,5 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh áp trần Reetech RU12-BM/RC12-BMU

Giá: 15.590.000 vnđ Giá KM:15.000.000 vnđ
Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ13MV1/RNQ13MV1 R-410A

Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ13MV1/RNQ13MV1 R-410A

Mã sản phẩm: FHNQ13MV1/RNQ13MV1

Giá: 15.500.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 1,5 ngựa | 1,5 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ13MV1/RNQ13MV1 R-410A

Giá: 16.090.000 vnđ Giá KM:15.500.000 vnđ

Máy lạnh tủ đứng

Máy lạnh tủ đứng di động Casper PC-12TL11

Máy lạnh tủ đứng di động Casper PC-12TL11

Mã sản phẩm: PC-12TL11

Giá: 8.800.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Casper

Công suất: 1,5 ngựa | 1,5 hp

Bảo hành: 1 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh tủ đứng di động Casper PC-12TL11

Giá: 9.390.000 vnđ Giá KM:8.800.000 vnđ

Máy lạnh giấu trần nối ống gió

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Kendo FCU(KDD)/KDO-C012

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Kendo FCU(KDD)/KDO-C012

Mã sản phẩm: FCU(KDD)/KDO-C012

Giá: 13.900.000 vnđ

Xuất xứ: Malaysia

Hãng sản xuất: Máy lạnh Kendo

Công suất: 1,5 ngựa | 1,5 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin FDBNQ13MV1/RNQ13MV1

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin FDBNQ13MV1/RNQ13MV1

Mã sản phẩm: FDBNQ13MV1/ RNQ13MV1

Giá: 15.800.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 1,5 ngựa | 1,5 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh multi

Dàn nóng Multi Mitsubishi Heavy SCM40ZS-S Inverter Gas R410A

Dàn nóng Multi Mitsubishi Heavy SCM40ZS-S Inverter Gas R410A

Mã sản phẩm: SCM40ZS-S

Giá: 20.000.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Mitsubishi Heavy

Công suất: 1,5 ngựa | 1,5 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Dàn lạnh giấu trần Multi Daikin FDKS35CAVMB Inverter Gas R410A

Dàn lạnh giấu trần Multi Daikin FDKS35CAVMB Inverter Gas R410A

Mã sản phẩm: FDKS35CAVMB

Giá: 9.100.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 1,5 ngựa | 1,5 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm máy nén

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Dàn lạnh cassette âm trần Multi Daikin FFQ35BV1B9 Inverter Gas R410A

Dàn lạnh cassette âm trần Multi Daikin FFQ35BV1B9 Inverter Gas R410A

Mã sản phẩm: FFQ35BV1B9

Giá: 10.100.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 1,5 ngựa | 1,5 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm máy nén

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Dàn Lạnh treo tường Multi Daikin FTKS35DVM Inverter Gas R410A

Dàn Lạnh treo tường Multi Daikin FTKS35DVM Inverter Gas R410A

Mã sản phẩm: FTKS35DVM

Giá: 4.700.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 1,5 ngựa | 1,5 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm máy nén

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt