Máy lạnh treo tường

Máy lạnh treo tường AIKIBI AWF09IC/AWC09IC  Inverter

Máy lạnh treo tường AIKIBI AWF09IC/AWC09IC  Inverter

Mã sản phẩm: AWF09IC/AWC09IC

Giá: 7.900.000 vnđ

Xuất xứ: Việt Nam

Hãng sản xuất: Máy lạnh Aikibi

Công suất: 1,0 ngựa | 1,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

 

Máy lạnh treo tường CHIGO CVAS09CNAA

Máy lạnh treo tường CHIGO CVAS09CNAA

Mã sản phẩm: CVAS09CNAA

Giá: 5.600.000 vnđ

Xuất xứ: Trung Quốc

Hãng sản xuất: Máy lạnh Chigo

Công suất: 1,0 ngựa | 1,0 hp

Bảo hành: 1 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường CHIGO CVAS09CNAA

Giá: 5.990.000 vnđ Giá KM:5.600.000 vnđ
Máy lạnh treo tường AQUA-KCRV9WGSA Inverter

Máy lạnh treo tường AQUA-KCRV9WGSA Inverter

Mã sản phẩm: AQUA-KCRV9WGSA

Giá: 7.000.000 vnđ

Xuất xứ: Việt Nam

Hãng sản xuất: Máy lạnh Aqua/Sanyo

Công suất: 1,0 ngựa | 1,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường AQUA-KCRV9WGSA Inverter

Giá: 7.590.000 vnđ Giá KM:7.000.000 vnđ
Máy lạnh treo tường AQUA-KCRV9WJ Inverter

Máy lạnh treo tường AQUA-KCRV9WJ Inverter

Mã sản phẩm: AQUA-KCRV9WJ

Giá: 6.800.000 vnđ

Xuất xứ: Việt Nam

Hãng sản xuất: Máy lạnh Aqua/Sanyo

Công suất: 1,0 ngựa | 1,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường AQUA-KCRV9WJ Inverter

Giá: 7.490.000 vnđ Giá KM:6.800.000 vnđ
Máy lạnh treo tường AQUA-KCR9KB

Máy lạnh treo tường AQUA-KCR9KB

Mã sản phẩm: AQUA-KCR9KB

Giá: 5.800.000 vnđ

Xuất xứ: Việt Nam

Hãng sản xuất: Máy lạnh Aqua/Sanyo

Công suất: 1,0 ngựa | 1,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường AQUA-KCR9KB

Giá: 6.290.000 vnđ Giá KM:5.800.000 vnđ
Máy lạnh treo tường AQUA-KCR9JA

Máy lạnh treo tường AQUA-KCR9JA

Mã sản phẩm: AQUA-KCR9JA

Giá: 5.600.000 vnđ

Xuất xứ: Việt Nam

Hãng sản xuất: Máy lạnh Aqua/Sanyo

Công suất: 1,0 ngựa | 1,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

 

Máy lạnh treo tường AQUA-KCR9JA

Giá: 5.990.000 vnđ Giá KM:5.600.000 vnđ
Máy lạnh treo tường CARRIER 38/42CER010 Inverter

Máy lạnh treo tường CARRIER 38/42CER010 Inverter

Mã sản phẩm: 38/42CVUR010

Giá: 9.800.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Carrier

Công suất: 1,0 ngựa | 1,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường CARRIER 38/42CER010 Inverter

Giá: 10.490.000 vnđ Giá KM:9.800.000 vnđ
Máy lạnh treo tường CARRIER 38/42CER010

Máy lạnh treo tường CARRIER 38/42CER010

Mã sản phẩm: 38/42CER010

Giá: 7.550.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Carrier

Công suất: 1,0 ngựa | 1,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường CARRIER 38/42CER010

Giá: 7.990.000 vnđ Giá KM:7.550.000 vnđ
Máy lạnh treo tường ELECTROLUX  ESV-09CRK

Máy lạnh treo tường ELECTROLUX  ESV-09CRK

Mã sản phẩm: ESV-09CRK

Giá: 7.250.000 vnđ

Xuất xứ: Việt Nam

Hãng sản xuất: Máy lạnh Electrolux

Công suất: 1,0 ngựa | 1,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường ELECTROLUX  ESV-09CRK

Giá: 7.890.000 vnđ Giá KM:7.250.000 vnđ
Máy lạnh treo tường ELECTROLUX  ESM-09CRM

Máy lạnh treo tường ELECTROLUX  ESM-09CRM

Mã sản phẩm: ESM-09CRM

Giá: 5.950.000 vnđ

Xuất xứ: Việt Nam

Hãng sản xuất: Máy lạnh Electrolux

Công suất: 1,0 ngựa | 1,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường ELECTROLUX  ESM-09CRM

Giá: 6.590.000 vnđ Giá KM:5.950.000 vnđ
Máy lạnh treo tường YAMATO YMSV9-TMA/YMC9-TMA

Máy lạnh treo tường YAMATO YMSV9-TMA/YMC9-TMA

Mã sản phẩm: YMSV9-TMA/YMC9-TMA

Giá: 7.750.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Yamato

Công suất: 1,0 ngựa | 1,0 hp

Bảo hành: 1 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường YAMATO YMSV9-TMA/YMC9-TMA

Giá: 8.390.000 vnđ Giá KM:7.750.000 vnđ
Máy lạnh treo tường YAMATO YMSP9-TAA/YMC9-TAA

Máy lạnh treo tường YAMATO YMSP9-TAA/YMC9-TAA

Mã sản phẩm: YMSP9-TAA/YMC9-TAA

Giá: 6.100.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Yamato

Công suất: 1,0 ngựa | 1,0 hp

Bảo hành: 1 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường YAMATO YMSP9-TAA/YMC9-TAA

Giá: 6.790.000 vnđ Giá KM:6.100.000 vnđ
Máy lạnh treo tường CASPER IC-09TL11 Inverter - R 410A

Máy lạnh treo tường CASPER IC-09TL11 Inverter - R 410A

Mã sản phẩm: IC-09TL11

Giá: 7.700.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Casper

Công suất: 1,0 ngựa | 1,0 hp

Bảo hành: 3 năm máy, 5 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường CASPER EC-09TL11 - R 410A

Máy lạnh treo tường CASPER EC-09TL11 - R 410A

Mã sản phẩm: EC-09TL11

Giá: 5.600.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Casper

Công suất: 1,0 ngựa | 1,0 hp

Bảo hành: 3 năm máy, 5 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường CASPER EC-09TL11 - R 410A

Giá: 6.290.000 vnđ Giá KM:5.600.000 vnđ
Máy lạnh treo tường NAGAKAWA NS-C09TK

Máy lạnh treo tường NAGAKAWA NS-C09TK

Mã sản phẩm: NS-C09TK

Giá: 5.450.000 vnđ

Xuất xứ: Việt Nam

Hãng sản xuất: Máy lạnh Nagakawa

Công suất: 1,0 ngựa | 1,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường NAGAKAWA NS-C09TK

Giá: 5.990.000 vnđ Giá KM:5.450.000 vnđ
Máy lạnh treo tường SUMIKURA APS/APO-092

Máy lạnh treo tường SUMIKURA APS/APO-092

Mã sản phẩm: APS/APO-092

Giá: 5.650.000 vnđ

Xuất xứ: Malaysia

Hãng sản xuất: Máy lạnh Sumikura

Công suất: 1,0 ngựa | 1,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường SUMIKURA APS/APO-092

Giá: 6.390.000 vnđ Giá KM:5.650.000 vnđ
Máy lạnh treo tường YUIKI YK-09MAB

Máy lạnh treo tường YUIKI YK-09MAB

Mã sản phẩm: YK-09MAB

Giá: 5.650.000 vnđ

Xuất xứ: Malaysia

Hãng sản xuất: Máy lạnh Yuiki

Công suất: 1,0 ngựa | 1,0 hp

Bảo hành: 1 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường YUIKI YK-09MAB

Giá: 6.290.000 vnđ Giá KM:5.650.000 vnđ
Máy lạnh treo tường GREE GWC09MA Inverter

Máy lạnh treo tường GREE GWC09MA Inverter

Mã sản phẩm: GWC09MA

Giá: 7.900.000 vnđ

Xuất xứ: Việt Nam

Hãng sản xuất: Máy lạnh Gree

Công suất: 1,0 ngựa | 1,0 hp

Bảo hành: 3 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường GREE GWC09MA Inverter

Giá: 8.590.000 vnđ Giá KM:7.900.000 vnđ
Máy lạnh treo tường GREE GWC09GB Inverter

Máy lạnh treo tường GREE GWC09GB Inverter

Mã sản phẩm: GWC09GB

Giá: 9.450.000 vnđ

Xuất xứ: Việt Nam

Hãng sản xuất: Máy lạnh Gree

Công suất: 1,0 ngựa | 1,0 hp

Bảo hành: 3 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường GREE GWC09GB Inverter

Giá: 9.990.000 vnđ Giá KM:9.450.000 vnđ
Máy lạnh treo tường GREE GWC09QB

Máy lạnh treo tường GREE GWC09QB

Mã sản phẩm: GWC09QB

Giá: 5.750.000 vnđ

Xuất xứ: Việt Nam

Hãng sản xuất: Máy lạnh Gree

Công suất: 1,0 ngựa | 1,0 hp

Bảo hành: 3 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường GREE GWC09QB

Giá: 6.490.000 vnđ Giá KM:5.750.000 vnđ
Máy lạnh treo tường Funiki SBC09

Máy lạnh treo tường Funiki SBC09

Mã sản phẩm: SBC09

Giá: 5.550.000 vnđ

Xuất xứ: Việt Nam

Hãng sản xuất: Máy lạnh Funiki

Công suất: 1,0 ngựa | 1,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

 

Máy lạnh treo tường Funiki SBC09

Giá: 6.190.000 vnđ Giá KM:5.550.000 vnđ
Máy lạnh treo tường SamSung AR10MVF Inverter

Máy lạnh treo tường SamSung AR10MVF Inverter

Mã sản phẩm: AR10MVF

Giá: 8.200.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Samsung

Công suất: 1,0 ngựa | 1,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường SamSung AR10MVF Inverter

Giá: 8.990.000 vnđ Giá KM:8.200.000 vnđ
Máy lạnh treo tường SamSung AR09MCFNS

Máy lạnh treo tường SamSung AR09MCFNS

Mã sản phẩm: AR09MCFNS

Giá: 6.350.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Samsung

Công suất: 1,0 ngựa | 1,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường SamSung AR09MCFNS

Giá: 6.990.000 vnđ Giá KM:6.350.000 vnđ
Máy lạnh treo tường Media MSMA-10CRN1

Máy lạnh treo tường Media MSMA-10CRN1

Mã sản phẩm: MSMA-10CRN1

Giá: 5.750.000 vnđ

Xuất xứ: Việt Nam

Hãng sản xuất: Máy lạnh Media

Công suất: 1,0 ngựa | 1,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường Media MSMA-10CRN1

Giá: 6.390.000 vnđ Giá KM:5.750.000 vnđ
Điều hòa di động Media MPPF-10CRN1

Điều hòa di động Media MPPF-10CRN1

Mã sản phẩm: MPPF-10CRN1

Giá: 6.250.000 vnđ

Xuất xứ: Việt Nam

Hãng sản xuất: Máy lạnh Media

Công suất: 1,0 ngựa | 1,0 hp

Bảo hành: 1 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Điều hòa di động Media MPPF-10CRN1

Giá: 6.890.000 vnđ Giá KM:6.250.000 vnđ
Máy lạnh treo tường Media MSMAI-10CRDN1 Inverter

Máy lạnh treo tường Media MSMAI-10CRDN1 Inverter

Mã sản phẩm: MSMAI-10CRDN1

Giá: 6.950.000 vnđ

Xuất xứ: Việt Nam

Hãng sản xuất: Máy lạnh Media

Công suất: 1,0 ngựa | 1,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường Media MSMA-09CR

Máy lạnh treo tường Media MSMA-09CR

Mã sản phẩm: MSMA-09CR

Giá: 5.250.000 vnđ

Xuất xứ: Việt Nam

Hãng sản xuất: Máy lạnh Media

Công suất: 1,0 ngựa | 1,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường Media MSMA-09CR

Giá: 5.890.000 vnđ Giá KM:5.250.000 vnđ
Máy lạnh treo tường General ASGG09JLTB-V/AOGG9JLTB-V Inverter

Máy lạnh treo tường General ASGG09JLTB-V/AOGG09JLTB-V Inverter

Mã sản phẩm: ASGG09JLTB-V/AOGG09JLTB-V

Giá: 9.950.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh General

Công suất: 1,0 ngựa | 1,0 hp

Bảo hành: 1 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường General ASGA09BMTA-A/AOGA09BMTA-A

Máy lạnh treo tường General ASGA09BMTA-A/AOGA09BMTA-A

Mã sản phẩm: ASGA09BMTA-A/AOGA09BMTA-A

Giá: 6.750.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh General

Công suất: 1,0 ngựa | 1,0 hp

Bảo hành: 1 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường Mitsubishi Heavy SRK 09CTRS-5/SRC 09CTRS-5

Máy lạnh treo tường Mitsubishi Heavy SRK 09CTRS-5/SRC 09CTRS-5

Mã sản phẩm: SRK 09CTRS-5/SRC 09CTRS-5

Giá: 7.250.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Mitsubishi Heavy

Công suất: 1,0 ngựa | 1,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường Mitsubishi Heavy SRK10CRS-5/SRC10CRS-S5

Máy lạnh treo tường Mitsubishi Heavy SRK10CRS-5/SRC10CRS-S5

Mã sản phẩm: SRK10CRS-5/SRC10CRS-S5

Giá: 7.650.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Mitsubishi Heavy

Công suất: 1,0 ngựa | 1,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường Mitsubishi Heavy SRK10YL-S5/SRC10YL-S5 Inverter

Máy lạnh treo tường Mitsubishi Heavy SRK10YL-S5/SRC10YL-S5 Inverter

Mã sản phẩm: SRK10YL-S5/SRC10YL-S5

Giá: 11.150.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Mitsubishi Heavy

Công suất: 1,0 ngựa | 1,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường Mitsubishi Heavy SRK10YN-S5/SRC10YN-S5 Inverter

Máy lạnh treo tường Mitsubishi Heavy SRK10YN-S5/SRC10YN-S5 Inverter

Mã sản phẩm: SRK10YN-S5/SRC10YN-S5

Giá: 9.750.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Mitsubishi Heavy

Công suất: 1,0 ngựa | 1,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường Mitsubishi Heavy SRK09CMP-5/SRC09CMP-5

Máy lạnh treo tường Mitsubishi Heavy SRK09CMP-5/SRC09CMP-5

Mã sản phẩm: SRK09CMP-5/SRC09CMP-5

Giá: 6.250.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Mitsubishi Heavy

Công suất: 1,0 ngựa | 1,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường Reetech RTV/RCV9-BF Inverter R-410A

Máy lạnh treo tường Reetech RTV/RCV9-BF Inverter R-410A

Mã sản phẩm: RTV/RCV9-BF

Giá: 7.250.000 vnđ

Xuất xứ: Việt  Nam

Hãng sản xuất: Reetech

Công suất: 1,0 ngựa | 1,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường Reetech RT/RC9CE

Máy lạnh treo tường Reetech RT/RC9CE

Mã sản phẩm: RT/RC9CE

Giá: 5.850.000 vnđ

Xuất xứ: Việt  Nam

Hãng sản xuất: Reetech

Công suất: 1,0 ngựa | 1,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường Reetech RT/RC9CE

Giá: 6.490.000 vnđ Giá KM:5.850.000 vnđ
Máy lạnh treo tường Mitsubishi Electric MSY-GH10VA Inverter R-410A

Máy lạnh treo tường Mitsubishi Electric MSY-GH10VA Inverter R-410A

Mã sản phẩm: MSY-GH10VA

Giá: 9.550.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Mitsubishi Electric

Công suất: 1,0 ngựa | 1,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường Mitsubishi Electric MS-HL25VC

Máy lạnh treo tường Mitsubishi Electric MS-HL25VC

Mã sản phẩm: MS-HL25VC

Giá: 7.000.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Mitsubishi Electric

Công suất: 1,0 ngựa | 1,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường SHARP AH-X9STW Inverter R 410A

Máy lạnh treo tường SHARP AH-X9STW Inverter R 410A

Mã sản phẩm: AH-X9STW

Giá: 7.150.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh SHARP

Công suất: 1,0 ngựa | 1,0 hp

Bảo hành: 1 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường SHARP AH-A9UEW R 410A

Máy lạnh treo tường SHARP AH-A9UEW R 410A

Mã sản phẩm: AH-A9UEW

Giá: 5.950.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh SHARP

Công suất: 1,0 ngựa | 1,0 hp

Bảo hành: 1 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường SHARP AH-A9UEW R 410A

Giá: 6.590.000 vnđ Giá KM:5.950.000 vnđ
Máy lạnh treo tường SHARP AH-A25SEW R 410A

Máy lạnh treo tường SHARP AH-A25SEW R 410A

Mã sản phẩm: AH-A25SEW

Giá: 5.650.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh SHARP

Công suất: 1,0 ngựa | 1,0 hp

Bảo hành: 1 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường SHARP AH-A25SEW R 410A

Giá: 6.190.000 vnđ Giá KM:5.650.000 vnđ
Máy lạnh treo tường LG V10APR Inverter R 410A đuổi muỗi

Máy lạnh treo tường LG V10APR Inverter R 410A đuổi muỗi

Mã sản phẩm: V10APR

Giá: 8.950.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh LG

Công suất: 1,0 ngựa | 1,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường LG V10BPB Inverter R 410A

Máy lạnh treo tường LG V10BPB Inverter R 410A

Mã sản phẩm: V10BPB

Giá: 9.950.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh LG

Công suất: 1,0 ngựa | 1,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường LG V10BPB Inverter R 410A

Giá: 10.590.000 vnđ Giá KM:9.950.000 vnđ
Máy lạnh treo tường LG V10END Gas R 410A

Máy lạnh treo tường LG V10END Gas R 410A

Mã sản phẩm: V10END

Giá: 7.900.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh LG

Công suất: 1,0 ngựa | 1,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường LG V10END Gas R 410A

Giá: 8.490.000 vnđ Giá KM:7.900.000 vnđ
Máy lạnh treo tường LG V10ENP Gas R 410A

Máy lạnh treo tường LG V10ENP Gas R 410A

Mã sản phẩm: V10ENP

Giá: 7.250.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh LG

Công suất: 1,0 ngựa | 1,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường LG V10ENP Gas R 410A

Giá: 8.090.000 vnđ Giá KM:7.250.000 vnđ
Máy lạnh treo tường Hitachi RAS-X10CD/RAC-SX10CD Inverter R 410A

Máy lạnh treo tường Hitachi RAS-X10CD/RAC-SX10CD Inverter R 410A

Mã sản phẩm: RAS-X10CD

Giá: 9.250.000 vnđ

Xuất xứ: Malaysia

Hãng sản xuất: Máy lạnh Hitachi

Công suất: 1,0 ngựa | 1,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường Hitachi RAS-F10CG/RAC- F10CG Gas R 410A

Máy lạnh treo tường Hitachi RAS-F10CG/RAC- F10CG Gas R 410A

Mã sản phẩm: RAS-F10CG

Giá: 6.950.000 vnđ

Xuất xứ: Malaysia

Hãng sản xuất: Máy lạnh Hitachi

Công suất: 1,0 ngựa | 1,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường Toshiba RAS-H10G2KCVP-V Gas R 410A

Máy lạnh treo tường Toshiba RAS-H10G2KCVP-V Gas R 410A

Mã sản phẩm: H10G2KCVP-V

Giá: 15.850.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Toshiba

Công suất: 1,0 ngựa | 1,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường Toshiba RAS- H10PKCVG-V

Máy lạnh treo tường Toshiba RAS- H10PKCVG-V

Mã sản phẩm: H10PKCVG-V

Giá: 10.350.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Toshiba

Công suất: 1,0 ngựa | 1,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường Toshiba RAS- H10PKCVG-V

Giá: 11.090.000 vnđ Giá KM:10.350.000 vnđ
Máy lạnh treo tường Toshiba RAS-H10QKSG-V

Máy lạnh treo tường Toshiba RAS-H10QKSG-V

Mã sản phẩm: H10QKSG-V

Giá: 7.550.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Toshiba

Công suất: 1,0 ngựa | 1,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường Toshiba RAS-H10QKSG-V

Giá: 8.090.000 vnđ Giá KM:7.550.000 vnđ
Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-PU9TKH-8 Gas R32

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-PU9TKH-8 Gas R32

Mã sản phẩm: CU/CS-PU9TKH-8

Giá: 9.650.000 vnđ

Xuất xứ: Malaysia

Hãng sản xuất: Máy lạnh Panasonic

Công suất: 1,0 ngựa | 1,0 hp

Bảo hành: 1 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

 

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS- VU9SKH-8 Gas R32

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS- VU9SKH-8 Gas R32

Mã sản phẩm: CU/CS-VU9SKH-8

Giá: 13.500.000 vnđ

Xuất xứ: Malaysia

Hãng sản xuất: Máy lạnh Panasonic

Công suất: 1 ngựa | 1 hp

Bảo hành: 1 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt 

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS- U9TKH-8 Gas R32

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS- U9TKH-8 Gas R32

Mã sản phẩm: CU/CS-U9TKH-8

Giá: 10.650.000 vnđ

Xuất xứ: Malaysia

Hãng sản xuất: Máy lạnh Panasonic

Công suất: 1,0 ngựa | 1,0 hp

Bảo hành: 1 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt 

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-N9SKH-8 Gas R32

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-N9SKH-8 Gas R32

Mã sản phẩm: CU/CS-N9SKH-8

Giá: 7.550.000 vnđ

Xuất xứ: Malaysia

Hãng sản xuất: Máy lạnh Panasonic

Công suất: 1,0 ngựa | 1,0 hp

Bảo hành: 1 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt 

Máy lạnh treo tường Daikin FTKV25NVMV/ RKV25NVMV Inverter R32

Máy lạnh treo tường Daikin FTKV25NVMV/ RKV25NVMV Inverter R32

Mã sản phẩm: FTKV25NVMV/ RKV25NVMV

Giá: 11.750.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 1 ngựa | 1 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt 

Máy lạnh treo tường Daikin FTKS25GVMV/ RKS25GVMV Inverter R-410A

Máy lạnh treo tường Daikin FTKS25GVMV/ RKS25GVMV Inverter R-410A  

Mã sản phẩm: FTKS25GVMV/ RKS25GVMV

Giá: 11.150.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 1,0 ngựa | 1,0 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt 

Máy lạnh treo tường Daikin FTKC25RVMV/ RKC25RVMV Inverter R32

Máy lạnh treo tường Daikin FTKC25RVMV/ RKC25RVMV Inverter R32

Mã sản phẩm: FTKC25RVMV/ RKC25RVMV

Giá: 10.150.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 1,0 ngựa | 1,0 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh treo tường Daikin FTV25BXV1V/ RV25BXV1V

Máy lạnh treo tường Daikin FTV25BXV1V/ RV25BXV1V

Mã sản phẩm: FTV25BXV1V/ RV25BXV1V

Giá: 7.550.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 1,0 ngựa | 1,0 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh treo tường Daikin FTNE25MV1V9/ RNE25MV1V- R410a

Máy lạnh treo tường Daikin FTNE25MV1V9/ RNE25MV1V- R410a

Mã sản phẩm: FTNE25MV1V9/ RNE25MV1V

Giá: 7.550.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 1 ngựa | 1.0 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh tủ đứng

Máy lạnh tủ đứng di động Casper PC-09TL11

Máy lạnh tủ đứng di động Casper PC-09TL11

Mã sản phẩm: PC-09TL11

Giá: 8.300.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Casper

Công suất: 1,0 ngựa | 1,0 hp

Bảo hành: 1 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh tủ đứng di động Casper PC-09TL11

Giá: 8.890.000 vnđ Giá KM:8.300.000 vnđ

Máy lạnh giấu trần nối ống gió

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Kendo FCU(KDD)/KDO-C009

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Kendo FCU(KDD)/KDO-C009

Mã sản phẩm: FCU(KDD)/KDO-C009

Giá: 11.500.000 vnđ

Xuất xứ: Malaysia

Hãng sản xuất: Máy lạnh Kendo

Công suất: 1,0 ngựa | 1,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin FDBNQ09MV1/RNQ09MV1

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin FDBNQ09MV1/RNQ09MV1

Mã sản phẩm: FDBNQ09MV1/ RNQ09MV1

Giá: 13.500.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 1,0 ngựa | 1,0 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh multi

Dàn lạnh giấu trần Multi Daikin FDKS25CAVMB Inverter Gas R410A

Dàn lạnh giấu trần Multi Daikin FDKS25CAVMB Inverter Gas R410A

Mã sản phẩm: FDKS25CAVMB

Giá: 8.700.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 1,0 ngựa | 1,0 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm máy nén

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Dàn lạnh cassette âm trần Multi Daikin FFQ25BV1B9 Inverter Gas R410A

Dàn lạnh cassette âm trần Multi Daikin FFQ25BV1B9 Inverter Gas R410A

Mã sản phẩm: FFQ25BV1B9

Giá: 9.100.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 1,0 ngựa | 1,0 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm máy nén

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Dàn Lạnh treo tường Multi Daikin FTKS25DVM Inverter Gas R410A

Dàn Lạnh treo tường Multi Daikin FTKS25DVM Inverter Gas R410A

Mã sản phẩm: FTKS25DVM

Giá: 4.400.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 1,0 ngựa | 1,0 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm máy nén

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt