Máy lạnh tủ đứng

Máy lạnh tủ đứng Kendo KDF-C100/KDO-C100

Máy lạnh tủ đứng Kendo KDF-C100/KDO-C100

Mã sản phẩm: KDF-C100/KDO-C100

Giá: 79.000.000 vnđ

Xuất xứ: Malaysia

Hãng sản xuất: Máy lạnh Kendo

Công suất: 10,0 ngựa | 10,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh tủ đứng Kendo KDF-C100/KDO-C100

Giá: 79.590.000 vnđ Giá KM:79.000.000 vnđ
Máy lạnh tủ đứng Funiki FC100

Máy lạnh tủ đứng Funiki FC100

Mã sản phẩm: FC100

Giá: 64.500.000 vnđ

Xuất xứ: Việt Nam

Hãng sản xuất: Máy lạnh Funiki

Công suất: 10,0 ngựa | 10,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh tủ đứng Funiki FC100

Giá: 65.090.000 vnđ Giá KM:64.500.000 vnđ
Máy lạnh tủ đứng Nagakawa NP-C100DL

Máy lạnh tủ đứng Nagakawa NP-C100DL

Mã sản phẩm: NP–C100DL

Giá: 61.300.000 vnđ

Xuất xứ: Việt Nam

Hãng sản xuất: Máy lạnh Nagakawa

Công suất: 10,0 ngựa | 10,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh tủ đứng Nagakawa NP-C100DL

Giá: 61.890.000 vnđ Giá KM:61.300.000 vnđ
Máy lạnh tủ đứng Sumikura APF/APO-960

Máy lạnh tủ đứng Sumikura APF/APO-960

Mã sản phẩm: APF/APO-960

Giá: 73.000.000 vnđ

Xuất xứ: Malaysia

Hãng sản xuất: Máy lạnh Sumikura

Công suất: 10,0 ngựa | 10,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh tủ đứng Sumikura APF/APO-960

Giá: 73.590.000 vnđ Giá KM:73.000.000 vnđ
Máy lạnh tủ đứng Reetech RS100-L1E/RC100-L1E

Máy lạnh tủ đứng Reetech RS100-L1E/RC100-L1E

Mã sản phẩm: RS100-L1E/RC100-L1E

Giá: 69.500.000 vnđ

Xuất xứ: Việt  Nam

Hãng sản xuất: Reetech

Công suất: 10,0 ngựa | 10,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh tủ đứng Reetech RS100-L1E/RC100-L1E

Giá: 70.090.000 vnđ Giá KM:69.500.000 vnđ
Máy lạnh tủ đứng LG APUQ100LFA0/APNQ100LFA0 Inverter

Máy lạnh tủ đứng LG APUQ100LFA0/APNQ100LFA0 Inverter

Mã sản phẩm: APUQ100LFA0/APNQ100LFA0

Giá: 86.500.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh LG

Công suất: 10,0 ngựa | 10,0 hp

Bảo hành: 1 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh tủ đứng LG LP-C1008FA0

Máy lạnh tủ đứng LG LP-C1008FA0

Mã sản phẩm: LP-C1008FA0

Giá: 66.300.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh LG

Công suất: 10,0 ngựa | 10,0 hp

Bảo hành: 1 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh tủ đứng LG LP-C1008FA0

Giá: 66.890.000 vnđ Giá KM:66.300.000 vnđ
Máy lạnh tủ đứng Daikin  FVPGR10NY1/RUR10NY1 R-410A

Máy lạnh tủ đứng Daikin  FVPGR10NY1/RUR10NY1 R-410A

Mã sản phẩm: FVPGR10NY1/RUR10NY1

Giá: 85.900.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 10,0 ngựa | 10,0 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh tủ đứng Daikin  FVGR10NV1/RUR10NY1 R-410A

Máy lạnh tủ đứng Daikin  FVGR10NV1/RUR10NY1 R-410A

Mã sản phẩm: FVGR10NV1/RUR10NY1

Giá: 83.700.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 10,0 ngựa | 10,0 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh giấu trần nối ống gió

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Kendo FCU(KDD)/KDO-C100

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Kendo FCU(KDD)/KDO-C100

Mã sản phẩm: FCU(KDD)/KDO-C100

Giá: 82.000.000 vnđ

Xuất xứ: Malaysia

Hãng sản xuất: Máy lạnh Kendo

Công suất: 10,0 ngựa | 10,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Reetech RD100-L1E

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Reetech RD100-L1E

Mã sản phẩm: RD100-L1E

Giá: 67.000.000 vnđ

Xuất xứ: Việt  Nam

Hãng sản xuất: Reetech

Công suất: 10,0 ngựa | 10,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin FDR10NY1/RUR10NY1

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin FDR10NY1/RUR10NY1

Mã sản phẩm: FDR10NY1/RUR10NY1

Giá: 73.500.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 10,0 ngựa | 10,0 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt