Máy lạnh treo tường

Máy lạnh treo tường AIKIBI AWF24IC/AWC24IC  Inverter

Máy lạnh treo tường AIKIBI AWF24IC/AWC24IC  Inverter

Mã sản phẩm: AWF24IC/AWC24IC

Giá: 19.400.000 vnđ

Xuất xứ: Việt Nam

Hãng sản xuất: Máy lạnh Aikibi

Công suất: 2,5 ngựa | 2,5 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường CARRIER 38/42CER022 Inverter

Máy lạnh treo tường CARRIER 38/42CER022 Inverter

Mã sản phẩm: 38/42CVUR022

Giá: 18.900.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Carrier

Công suất: 2,5 ngựa | 2,5 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường CARRIER 38/42CER022 Inverter

Giá: 19.490.000 vnđ Giá KM:18.900.000 vnđ
Máy lạnh treo tường CARRIER 38/42CER024

Máy lạnh treo tường CARRIER 38/42CER024

Mã sản phẩm: 38/42CER024

Giá: 16.900.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Carrier

Công suất: 2,5 ngựa | 2,5 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường CARRIER 38/42CER024

Giá: 17.490.000 vnđ Giá KM:16.900.000 vnđ
Máy lạnh treo tường CASPER EC-24TL11 - R 410A

Máy lạnh treo tường CASPER EC-24TL11 - R 410A

Mã sản phẩm: EC-24TL11

Giá: 13.950.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Casper

Công suất: 2,5 ngựa | 2,5 hp

Bảo hành: 3 năm máy, 5 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường CASPER EC-24TL11 - R 410A

Giá: 14.590.000 vnđ Giá KM:13.950.000 vnđ
Máy lạnh treo tường NAGAKAWA NS-C24TK

Máy lạnh treo tường NAGAKAWA NS-C24TK

Mã sản phẩm: NS-C24TK

Giá: 12.350.000 vnđ

Xuất xứ: Việt Nam

Hãng sản xuất: Máy lạnh Nagakawa

Công suất: 2,5 ngựa | 2,5 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường NAGAKAWA NS-C24TK

Giá: 12.990.000 vnđ Giá KM:12.350.000 vnđ
Máy lạnh treo tường SUMIKURA APS/APO-240

Máy lạnh treo tường SUMIKURA APS/APO-240

Mã sản phẩm: APS/APO-240

Giá: 13.250.000 vnđ

Xuất xứ: Malaysia

Hãng sản xuất: Máy lạnh Sumikura

Công suất: 2,5 ngựa | 2,5 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường SUMIKURA APS/APO-240

Giá: 13.990.000 vnđ Giá KM:13.250.000 vnđ
Máy lạnh treo tường GREE GWC24QE

Máy lạnh treo tường GREE GWC24QE

Mã sản phẩm: GWC24QE

Giá: 14.000.000 vnđ

Xuất xứ: Việt Nam

Hãng sản xuất: Máy lạnh Gree

Công suất: 2,5 ngựa | 2,5 hp

Bảo hành: 3 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường GREE GWC24QE

Giá: 14.690.000 vnđ Giá KM:14.000.000 vnđ
Máy lạnh treo tường Funiki SBC24

Máy lạnh treo tường Funiki SBC24

Mã sản phẩm: SBC24

Giá: 11.950.000 vnđ

Xuất xứ: Việt Nam

Hãng sản xuất: Máy lạnh Funiki

Công suất: 2,5 ngựa | 2,5 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường Funiki SBC24

Giá: 12.590.000 vnđ Giá KM:11.950.000 vnđ
Máy lạnh treo tường SamSung AR24MVF Inverter

Máy lạnh treo tường SamSung AR24MVF Inverter

Mã sản phẩm: AR24MVF

Giá: 19.500.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Samsung

Công suất: 2,5 ngựa | 2,5 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường SamSung AR24MVF Inverter

Giá: 20.090.000 vnđ Giá KM:19.500.000 vnđ
Máy lạnh treo tường SamSung AR24MCF

Máy lạnh treo tường SamSung AR24MCF

Mã sản phẩm: AR24MCF

Giá: 15.950.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Samsung

Công suất: 2,5 ngựa | 2,5 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường SamSung AR24MCF

Giá: 16.690.000 vnđ Giá KM:15.950.000 vnđ
Máy lạnh treo tường Media MSMA-24CR

Máy lạnh treo tường Media MSMA-24CR

Mã sản phẩm: MSMA-24CR

Giá: 12.400.000 vnđ

Xuất xứ: Việt Nam

Hãng sản xuất: Máy lạnh Media

Công suất: 2,5 ngựa | 2,5 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường Media MSMA-24CR

Giá: 13.190.000 vnđ Giá KM:12.400.000 vnđ
Máy lạnh treo tường Mitsubishi Heavy SRK24CS-S5/SRC24CS-S5

Máy lạnh treo tường Mitsubishi Heavy SRK24CS-S5/SRC24CS-S5

Mã sản phẩm: SRK24CS-S5/SRC24CS-S5 

Giá: 17.750.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Mitsubishi Heavy

Công suất: 2,5 ngựa | 2,5 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường Reetech RTV/RCV24-BF Inverter R-410A

Máy lạnh treo tường Reetech RTV/RCV24-BF Inverter R-410A

Mã sản phẩm: RTV/RCV24-BF

Giá: 17.250.000 vnđ

Xuất xứ: Việt  Nam

Hãng sản xuất: Reetech

Công suất: 2,5 ngựa | 2,5 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường Reetech RT/RC24CE

Máy lạnh treo tường Reetech RT/RC24CE

Mã sản phẩm: RT/RC24CE

Giá: 12.850.000 vnđ

Xuất xứ: Việt  Nam

Hãng sản xuất: Reetech

Công suất: 2,5 ngựa | 2,5 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường Reetech RT/RC24CE

Giá: 13.490.000 vnđ Giá KM:12.850.000 vnđ
Máy lạnh treo tường Mitsubishi Electric MS-HM60VA

Máy lạnh treo tường Mitsubishi Electric MS-HM60VA

Mã sản phẩm: MS-HM60VA

Giá: 18.650.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Mitsubishi Electric

Công suất: 2,5 ngựa | 2,5 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường Mitsubishi Electric MS-HM60VA

Giá: 19.390.000 vnđ Giá KM:18.650.000 vnđ
Máy lạnh treo tường LG V24END Inverter R 410A

Máy lạnh treo tường LG V24END Inverter R 410A

Mã sản phẩm: V24END

Giá: 18.450.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh LG

Công suất: 2,5 ngựa | 2,5 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường LG V24END Inverter R 410A

Giá: 19.990.000 vnđ Giá KM:18.450.000 vnđ
Máy lạnh treo tường Hitachi RAS-F24CF/RAC- F24CF Gas R 410A

Máy lạnh treo tường Hitachi RAS-F24CF/RAC- F24CF Gas R 410A

Mã sản phẩm: RAS-F24CF

Giá: 17.350.000 vnđ

Xuất xứ: Malaysia

Hãng sản xuất: Máy lạnh Hitachi

Công suất: 2,5 ngựa | 2,5 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường Toshiba RAS- H24PKCVG-V

Máy lạnh treo tường Toshiba RAS- H24PKCVG-V

Mã sản phẩm: H24PKCVG-V

Giá: 21.800.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Toshiba

Công suất: 2,5 ngựa | 2,5 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường Toshiba RAS- H24PKCVG-V

Giá: 22.490.000 vnđ Giá KM:21.800.000 vnđ
Máy lạnh treo tường Toshiba RAS-H24QKSG-V

Máy lạnh treo tường Toshiba RAS-H24QKSG-V

Mã sản phẩm: H24QKSG-V

Giá: 18.900.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Toshiba

Công suất: 2,5 ngựa | 2,5 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

 

Máy lạnh treo tường Toshiba RAS-H24QKSG-V

Giá: 19.790.000 vnđ Giá KM:18.900.000 vnđ
Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-PU24TKH-8 Gas R3

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-PU24TKH-8 Gas R3

Mã sản phẩm: CU/CS-PU24TKH-8

Giá: 23.550.000 vnđ

Xuất xứ: Malaysia

Hãng sản xuất: Máy lạnh Panasonic

Công suất: 2,5 ngựa | 2,5 hp

Bảo hành: 1 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-U24TKH-8 Gas R32

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-U24TKH-8 Gas R32

Mã sản phẩm: CU/CS-U24TKH-8

Giá: 26.450.000 vnđ

Xuất xứ: Malaysia

Hãng sản xuất: Máy lạnh Panasonic

Công suất: 2,5 ngựa | 2,5 hp

Bảo hành: 1 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt 

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-N24SKH-8 Gas R32

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-N24SKH-8 Gas R32

Mã sản phẩm: CU/CS-N24TKH-8

Giá: 21.150.000 vnđ

Xuất xứ: Malaysia

Hãng sản xuất: Máy lạnh Panasonic

Công suất: 2,5 ngựa | 2,5 hp

Bảo hành: 1 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt 

Máy lạnh treo tường Daikin FTKS60GVMV/ RKS60GVMV Inverter R-410A

Máy lạnh treo tường Daikin FTKS60GVMV/ RKS60GVMV Inverter R-410A

Mã sản phẩm: FTKS60GVMV/ RKS60GVMV

Giá: 28.200.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 2,5 ngựa | 2,5 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt 

Máy lạnh treo tường Daikin FTKC60NVMV Inverter R32

Máy lạnh treo tường Daikin FTKC60NVMV Inverter R32

Mã sản phẩm: FTKC60NVMV

Giá: 24.350.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 2,5 ngựa | 2,5 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt 

Máy lạnh treo tường Daikin FTKC60RVMV/ RKC60RVMV Inverter R32

Máy lạnh treo tường Daikin FTKC60RVMV/ RKC60RVMV Inverter R32

Mã sản phẩm: FTKC60RVMV/ RKC60RVMV

Giá: 25.350.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 2,5 ngựa | 2,5 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt 

Máy lạnh treo tường Daikin FTV60BXV1V/ RV60BXV1V

Máy lạnh treo tường Daikin FTV60BXV1V/ RV60BXV1V

Mã sản phẩm: FTV60BXV1V/ RV60BXV1V

Giá: 19.850.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 2,5 ngựa | 2,5 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh treo tường Daikin FTNE60MV1V/ RNE60MV1V- R410a

Máy lạnh treo tường Daikin FTNE60MV1V/ RNE60MV1V- R410a

Mã sản phẩm: FTNE60MV1V/ RNE60MV1V

Giá: 20.650.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 2,5 ngựa | 2,5 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

 

Máy lạnh âm trần

Máy lạnh âm trần Funiki CC24

Máy lạnh âm trần Funiki CC24

Mã sản phẩm: CC24

Giá: 20.900.000 vnđ

Xuất xứ: Việt Nam

Hãng sản xuất: Máy lạnh Funiki

Công suất: 2,5 ngựa | 2,5 hp

Bảo hành: 2 năm

​​​​​​​Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh âm trần Funiki CC24

Giá: 21.490.000 vnđ Giá KM:20.900.000 vnđ
Máy lạnh âm trần Mitsubishi Electric PL-2.5BAKMD/PU-2.5VAKD.TH

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Electric PL-2.5BAKMD/PU-2.5VAKD.TH

Mã sản phẩm: PL-2.5BAKMD/PU-2.5VAKD.TH

Giá: 29.400.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Mitsubishi Electric

Công suất: 2,5 ngựa | 2,5 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh âm trần SUMIKURA APC/APO-240

Máy lạnh âm trần SUMIKURA APC/APO-240

Mã sản phẩm: APC/APO-240

Giá: 22.900.000 vnđ

Xuất xứ: Malaysia

Hãng sản xuất: Máy lạnh Sumikura

Công suất: 2,5 ngựa | 2,5 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh âm trần SUMIKURA APC/APO-240

Giá: 23.490.000 vnđ Giá KM:22.900.000 vnđ
Máy lạnh âm trần GREE GKH24

Máy lạnh âm trần GREE GKH24

Mã sản phẩm: GKH24

Giá: 21.900.000 vnđ

Xuất xứ: Trung Quốc

Hãng sản xuất: Máy lạnh Gree

Công suất: 2,5 ngựa | 2,5 hp

Bảo hành: 3 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh âm trần GREE GKH24

Giá: 22.490.000 vnđ Giá KM:21.900.000 vnđ
Máy lạnh âm trần Reetech RGT24-CD/RC24-CDG

Máy lạnh âm trần Reetech RGT24-CD/RC24-CDG

Mã sản phẩm: RGT24-CD/RC24-CDG

Giá: 22.000.000 vnđ

Xuất xứ: Việt  Nam

Hãng sản xuất: Reetech

Công suất: 2,5 ngựa | 2,5 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh âm trần Reetech RGT24-CD/RC24-CDG

Giá: 22.590.000 vnđ Giá KM:22.000.000 vnđ
Máy lạnh âm trần LG ATNQ24GPLE6 Inverter

Máy lạnh âm trần LG ATNQ24GPLE6 Inverter

Mã sản phẩm: ATNQ24GPLE6

Giá: 24.000.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh LG

Công suất: 2,5 ngựa | 2,5 hp

Bảo hành: 1 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh âm trần LG ATNQ24GPLE6 Inverter

Giá: 24.590.000 vnđ Giá KM:24.000.000 vnđ
Máy lạnh âm trần LG AT-C246PLE0

Máy lạnh âm trần LG AT-C246PLE0

Mã sản phẩm: AT-C246PLE0

Giá: 22.300.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh LG

Công suất: 2,5 ngựa | 2,5 hp

Bảo hành: 1 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh âm trần LG AT-C246PLE0

Giá: 22.890.000 vnđ Giá KM:22.300.000 vnđ
Máy lạnh âm trần Panasonic CU/CS- T24KB4H52 Inverter

Máy lạnh âm trần Panasonic CU/CS- T24KB4H52 Inverter

Mã sản phẩm: CU/CS-T24KB4H52

Giá: 37.200.000 vnđ

Xuất xứ: Malaysia

Hãng sản xuất: Máy lạnh Panasonic

Công suất: 2,5 ngựa | 2,5 hp

Bảo hành: 1 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh âm trần Panasonic CU/CS- D24DB4H

Máy lạnh âm trần Panasonic CU/CS- D24DB4H

Mã sản phẩm: CU/CS-D24DB4H

Giá: 24.200.000 vnđ

Xuất xứ: Malaysia

Hãng sản xuất: Máy lạnh Panasonic

Công suất: 2,5 ngựa | 2,5 hp

Bảo hành: 1 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh âm trần Panasonic CU/CS- D24DB4H

Giá: 24.790.000 vnđ Giá KM:24.200.000 vnđ
Máy lạnh âm trần Panasonic CU/CS- PC24DB4H

Máy lạnh âm trần Panasonic CU/CS- PC24DB4H

Mã sản phẩm: CU/CS-PC24DB4H

Giá: 24.200.000 vnđ

Xuất xứ: Malaysia

Hãng sản xuất: Máy lạnh Panasonic

Công suất: 2,5 ngựa | 2,5 hp

Bảo hành: 1 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh âm trần Panasonic CU/CS- PC24DB4H

Giá: 24.790.000 vnđ Giá KM:24.200.000 vnđ
Máy lạnh âm trần DAIKIN FCF60CVM Inverter R-32

Máy lạnh âm trần DAIKIN FCF60CVM Inverter R-32

Mã sản phẩm: FCF60CVM

Giá: 33.600.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 2,5 ngựa | 2,5 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh âm trần DAIKIN FCF60CVM Inverter R-32

Giá: 34.190.000 vnđ Giá KM:33.600.000 vnđ
Máy lạnh âm trần DAIKIN FCQ60KAVEA/RZR60MVMV Inverter R-410A

Máy lạnh âm trần DAIKIN FCQ60KAVEA/RZR60MVMV Inverter R-410A

Mã sản phẩm: FCQ60KAVEA/RZR60MVMV

Giá: 33.900.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 2,5 ngựa | 2,5 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh âm trần DAIKIN FCNQ21MV1/RNQ21MV1 R-410A

Máy lạnh âm trần DAIKIN FCNQ21MV1/RNQ21MV1 R-410A

Mã sản phẩm: FCNQ21MV1/RNQ21MV1

Giá: 27.600.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 2,5 ngựa | 2,5 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh âm trần DAIKIN FCNQ21MV1/RNQ21MV1 R-410A

Giá: 28.290.000 vnđ Giá KM:27.600.000 vnđ

Máy lạnh áp trần

Máy lạnh áp trần Sumikura APL/APO-240

Máy lạnh áp trần Sumikura APL/APO-240

Mã sản phẩm: APL/APO-240

Giá: 22.000.000 vnđ

Xuất xứ: Malaysia

Hãng sản xuất: Máy lạnh Sumikura

Công suất: 2,5 ngựa | 2,5 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh áp trần Sumikura APL/APO-240

Giá: 22.500.000 vnđ Giá KM:22.000.000 vnđ
Máy lạnh áp trần Reetech RU24-BM/RC24-BMU

Máy lạnh áp trần Reetech RU24-BM/RC24-BMU

Mã sản phẩm: RU24-BM/RC24-BMU

Giá: 19.900.000 vnđ

Xuất xứ: Việt  Nam

Hãng sản xuất: Reetech

Công suất: 2,5 ngựa | 2,5 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh áp trần Reetech RU24-BM/RC24-BMU

Giá: 20.490.000 vnđ Giá KM:19.900.000 vnđ
Máy lạnh áp trần Daikin FHQ60DAVMA/RZR60MVMV Inverter

Máy lạnh áp trần Daikin FHQ60DAVMA/RZR60MVMV Inverter

Mã sản phẩm: FHQ60DAVMA/RZR60MVMV

Giá: 31.800.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 2,5 ngựa | 2,5 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ21MV1/RNQ21MV1 R-410A

Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ21MV1/RNQ21MV1 R-410A

Mã sản phẩm: FHNQ21MV1/RNQ21MV1

Giá: 23.500.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 2,5 ngựa | 2,5 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ21MV1/RNQ21MV1 R-410A

Giá: 24.090.000 vnđ Giá KM:23.500.000 vnđ

Máy lạnh tủ đứng

Máy lạnh tủ đứng Funiki FC24

Máy lạnh tủ đứng Funiki FC24

Mã sản phẩm: FC24

Giá: 18.400.000 vnđ

Xuất xứ: Việt Nam

Hãng sản xuất: Máy lạnh Funiki

Công suất: 2,5 ngựa | 2,5 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh tủ đứng Funiki FC24

Giá: 19.990.000 vnđ Giá KM:18.400.000 vnđ
Máy lạnh tủ đứng Sumikura APF/APO-210

Máy lạnh tủ đứng Sumikura APF/APO-210

Mã sản phẩm: APF/APO-210

Giá: 17.500.000 vnđ

Xuất xứ: Malaysia

Hãng sản xuất: Máy lạnh Sumikura

Công suất: 2,5 ngựa | 2,5 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh tủ đứng Sumikura APF/APO-210

Giá: 18.090.000 vnđ Giá KM:17.500.000 vnđ
Máy lạnh tủ đứng Gree GVC24AG-K1NNA5A

Máy lạnh tủ đứng Gree GVC24AG-K1NNA5A

Mã sản phẩm: GVC24AG-K1NNA5A

Giá: 19.000.000 vnđ

Xuất xứ: Trung Quốc

Hãng sản xuất: Máy lạnh Gree

Công suất: 2,5 ngựa | 2,5 hp

Bảo hành: 3 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh tủ đứng Gree GVC24AG-K1NNA5A

Giá: 19.590.000 vnđ Giá KM:19.000.000 vnđ
Máy lạnh tủ đứng Reetech RF24-BM/RC24-BMF

Máy lạnh tủ đứng Reetech RF24-BM/RC24-BMF

Mã sản phẩm: RF24-BM/RC24-BMF

Giá: 19.800.000 vnđ

Xuất xứ: Việt  Nam

Hãng sản xuất: Reetech

Công suất: 2,5 ngựa | 2,5 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh tủ đứng Reetech RF24-BM/RC24-BMF

Giá: 20.390.000 vnđ Giá KM:19.800.000 vnđ
Máy lạnh tủ đứng LG APUQ24GS1A3/APNQ24GS1A3 Inverter

Máy lạnh tủ đứng LG APUQ24GS1A3/APNQ24GS1A3 Inverter

Mã sản phẩm: APUQ24GS1A3/ APNQ24GS1A3

Giá: 28.500.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh LG

Công suất: 2,5 ngựa | 2,5 hp

Bảo hành: 1 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh tủ đứng LG AP-C246KLA0

Máy lạnh tủ đứng LG AP-C246KLA0

Mã sản phẩm: AP-C246KLA0

Giá: 22.800.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh LG

Công suất: 2,5 ngựa | 2,5 hp

Bảo hành: 1 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh tủ đứng LG AP-C246KLA0

Giá: 23.390.000 vnđ Giá KM:22.800.000 vnđ

Máy lạnh giấu trần nối ống gió

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Kendo FCU(KDD)/KDO-C024

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Kendo FCU(KDD)/KDO-C024

Mã sản phẩm: FCU(KDD)/KDO-C024

Giá: 21.500.000 vnđ

Xuất xứ: Malaysia

Hãng sản xuất: Máy lạnh Kendo

Công suất: 2,5 ngựa | 2,5 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Reetech RD24-BM/RC24-BMD

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Reetech RD24-BM/RC24-BMD

Mã sản phẩm: RD24-BM/RC24-BMD

Giá: 22.000.000 vnđ

Xuất xứ: Việt  Nam

Hãng sản xuất: Reetech

Công suất: 2,5 ngựa | 2,5 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin FBA60BVMA/RZF60CV2V Inverter Gas R32

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin FBA60BVMA/RZF60CV2V Inverter Gas R32

Mã sản phẩm: FBA60BVMA/RZF60CV2V

Giá: 32.300.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 2,5 ngựa | 2,5 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin FBQ60EVE/RZR60MVMV Inverter

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin FBQ60EVE/RZR60MVMV Inverter

Mã sản phẩm: FBQ60EVE/RZR60MVMV

Giá: 32.800.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 2,5 ngựa | 2,5 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin FDBNQ21MV1/RNQ21MV1

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin FDBNQ21MV1/RNQ21MV1

Mã sản phẩm: FDBNQ21MV1/ RNQ21MV1

Giá: 23.500.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 2,5 ngựa | 2,5 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh multi

Dàn nóng Multi Mitsubishi Heavy SCM60ZM-S Inverter Gas R410A

Dàn nóng Multi Mitsubishi Heavy SCM60ZM-S Inverter Gas R410A

Mã sản phẩm: SCM60ZM-S

Giá: 25.000.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Mitsubishi Heavy

Công suất: 2,5 ngựa | 2,5 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Dàn lạnh giấu trần Multi Daikin FDKS60CVMB Inverter Gas R410A

Dàn lạnh giấu trần Multi Daikin FDKS60CVMB Inverter Gas R410A

Mã sản phẩm: FDKS60CVMB

Giá: 11.900.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 2,5 ngựa | 2,5 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm máy nén

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Dàn lạnh cassette âm trần Multi Daikin FFQ60BV1B9 Inverter Gas R410A

Dàn lạnh cassette âm trần Multi Daikin FFQ60BV1B9 Inverter Gas R410A

Mã sản phẩm: FFQ60BV1B9

Giá: 13.600.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 2,5 ngựa | 2,5 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm máy nén

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Dàn Lạnh treo tường Multi Daikin FTKS60FVM Inverter Gas R410A

Dàn Lạnh treo tường Multi Daikin FTKS60FVM Inverter Gas R410A

Mã sản phẩm: FTKS60FVM

Giá: 8.900.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 2,5 ngựa | 2,5 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm máy nén

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt