Máy lạnh treo tường

Máy lạnh treo tường AIKIBI AWF18IC/AWC18IC  Inverter

Máy lạnh treo tường AIKIBI AWF18IC/AWC18IC  Inverter

Mã sản phẩm: AWF18IC/AWC18IC

Giá: 14.900.000 vnđ

Xuất xứ: Việt Nam

Hãng sản xuất: Máy lạnh Aikibi

Công suất: 2,0 ngựa | 2,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường CHIGO CVAS18CNAA

Máy lạnh treo tường CHIGO CVAS18CNAA

Mã sản phẩm: CVAS18CNAA

Giá: 9.200.000 vnđ

Xuất xứ: Trung Quốc

Hãng sản xuất: Máy lạnh Chigo

Công suất: 2,0 ngựa | 2,0 hp

Bảo hành: 1 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường CHIGO CVAS18CNAA

Giá: 9.690.000 vnđ Giá KM:9.200.000 vnđ
Máy lạnh treo tường AQUA-KCRV18WGSA Inverter

Máy lạnh treo tường AQUA-KCRV18WGSA Inverter

Mã sản phẩm: AQUA-KCRV18WGSA

Giá: 12.500.000 vnđ

Xuất xứ: Việt Nam

Hãng sản xuất: Máy lạnh Aqua/Sanyo

Công suất: 2,0 ngựa | 2,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường AQUA-KCRV18WGSA Inverter

Giá: 12.990.000 vnđ Giá KM:12.500.000 vnđ
Máy lạnh treo tường AQUA-KCRV18WJ Inverter

Máy lạnh treo tường AQUA-KCRV18WJ Inverter

Mã sản phẩm: AQUA-KCRV18WJ

Giá: 12.000.000 vnđ

Xuất xứ: Việt Nam

Hãng sản xuất: Máy lạnh Aqua/Sanyo

Công suất: 2,0 ngựa | 2,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường AQUA-KCRV18WJ Inverter

Giá: 12.590.000 vnđ Giá KM:12.000.000 vnđ
Máy lạnh treo tường AQUA-KCR18KB

Máy lạnh treo tường AQUA-KCR18KB

Mã sản phẩm: AQUA-KCR18KB

Giá: 10.700.000 vnđ

Xuất xứ: Việt Nam

Hãng sản xuất: Máy lạnh Aqua/Sanyo

Công suất: 2,0 ngựa | 2,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường AQUA-KCR18KB

Giá: 11.390.000 vnđ Giá KM:10.700.000 vnđ
Máy lạnh treo tường AQUA-KCR18JA

Máy lạnh treo tường AQUA-KCR18JA

Mã sản phẩm: AQUA-KCR18JA

Giá: 10.600.000 vnđ

Xuất xứ: Việt Nam

Hãng sản xuất: Máy lạnh Aqua/Sanyo

Công suất: 2,0 ngựa | 2,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường AQUA-KCR18JA

Giá: 11.190.000 vnđ Giá KM:10.600.000 vnđ
Máy lạnh treo tường CARRIER 38/42CER018 Inverter

Máy lạnh treo tường CARRIER 38/42CER018 Inverter

Mã sản phẩm: 38/42CVUR018

Giá: 17.800.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Carrier

Công suất: 2,0 ngựa | 2,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường CARRIER 38/42CER018 Inverter

Giá: 18.490.000 vnđ Giá KM:17.800.000 vnđ
Máy lạnh treo tường CARRIER 38/42CER018

Máy lạnh treo tường CARRIER 38/42CER018

Mã sản phẩm: 38/42CER018

Giá: 13.100.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Carrier

Công suất: 2,0 ngựa | 2,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường CARRIER 38/42CER018

Giá: 13.690.000 vnđ Giá KM:13.100.000 vnđ
Máy lạnh treo tường ELECTROLUX  ESV-18CRK

Máy lạnh treo tường ELECTROLUX  ESV-18CRK

Mã sản phẩm: ESV-18CRK

Giá: 11.900.000 vnđ

Xuất xứ: Việt Nam

Hãng sản xuất: Máy lạnh Electrolux

Công suất: 2,0 ngựa | 2,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường ELECTROLUX  ESV-18CRK

Giá: 12.590.000 vnđ Giá KM:11.900.000 vnđ
Máy lạnh treo tường ELECTROLUX  ESM-18CRM

Máy lạnh treo tường ELECTROLUX  ESM-18CRM

Mã sản phẩm: ESM-18CRM

Giá: 10.950.000 vnđ

Xuất xứ: Việt Nam

Hãng sản xuất: Máy lạnh Electrolux

Công suất: 2,0 ngựa | 2,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường ELECTROLUX  ESM-18CRM

Giá: 11.590.000 vnđ Giá KM:10.950.000 vnđ
Máy lạnh treo tường CASPER EC-18TL11 - R 410A

Máy lạnh treo tường CASPER EC-18TL11 - R 410A

Mã sản phẩm: EC-18TL11

Giá: 10.400.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Casper

Công suất: 2,0 ngựa | 2,0 hp

Bảo hành: 3 năm máy, 5 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường CASPER EC-18TL11 - R 410A

Giá: 10.990.000 vnđ Giá KM:10.400.000 vnđ
Máy lạnh treo tường NAGAKAWA NS-C18TK

Máy lạnh treo tường NAGAKAWA NS-C18TK

Mã sản phẩm: NS-C18TK

Giá: 8.950.000 vnđ

Xuất xứ: Việt Nam

Hãng sản xuất: Máy lạnh Nagakawa

Công suất: 2,0 ngựa | 2,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường NAGAKAWA NS-C18TK

Giá: 9.590.000 vnđ Giá KM:8.950.000 vnđ
Máy lạnh treo tường SUMIKURA APS/APO-180

Máy lạnh treo tường SUMIKURA APS/APO-180

Mã sản phẩm: APS/APO-180

Giá: 10.150.000 vnđ

Xuất xứ: Malaysia

Hãng sản xuất: Máy lạnh Sumikura

Công suất: 2,0 ngựa | 2,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường SUMIKURA APS/APO-180

Giá: 10.890.000 vnđ Giá KM:10.150.000 vnđ
Máy lạnh treo tường YUIKI YK-18MAB

Máy lạnh treo tường YUIKI YK-18MAB

Mã sản phẩm: YK-18MAB

Giá: 8.900.000 vnđ

Xuất xứ: Malaysia

Hãng sản xuất: Máy lạnh Yuiki

Công suất: 2,0 ngựa | 2,0 hp

Bảo hành: 1 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường YUIKI YK-18MAB

Giá: 9.590.000 vnđ Giá KM:8.900.000 vnđ
Máy lạnh treo tường GREE GWC18QD

Máy lạnh treo tường GREE GWC18QD

Mã sản phẩm: GWC18QD

Giá: 10.250.000 vnđ

Xuất xứ: Việt Nam

Hãng sản xuất: Máy lạnh Gree

Công suất: 2,0 ngựa | 2,0 hp

Bảo hành: 3 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường GREE GWC18QD

Giá: 10.990.000 vnđ Giá KM:10.250.000 vnđ
Máy lạnh treo tường Funiki SBC18

Máy lạnh treo tường Funiki SBC18

Mã sản phẩm: SBC18

Giá: 9.550.000 vnđ

Xuất xứ: Việt Nam

Hãng sản xuất: Máy lạnh Funiki

Công suất: 2,0 ngựa | 2,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường Funiki SBC18

Giá: 10.290.000 vnđ Giá KM:9.550.000 vnđ
Máy lạnh treo tường SamSung AR18MVF Inverter

Máy lạnh treo tường SamSung AR18MVF Inverter

Mã sản phẩm: AR18MVF

Giá: 15.500.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Samsung

Công suất: 2,0 ngựa | 2,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường SamSung AR18MVF Inverter

Giá: 16.190.000 vnđ Giá KM:15.500.000 vnđ
Máy lạnh treo tường SamSung AR18MCF

Máy lạnh treo tường SamSung AR18MCF

Mã sản phẩm: AR18MCF

Giá: 12.950.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Samsung

Công suất: 2,0 ngựa | 2,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường SamSung AR18MCF

Giá: 13.690.000 vnđ Giá KM:12.950.000 vnđ
Máy lạnh treo tường Media MSMA-18CR

Máy lạnh treo tường Media MSMA-18CR

Mã sản phẩm: MSMA-18CR

Giá: 9.300.000 vnđ

Xuất xứ: Việt Nam

Hãng sản xuất: Máy lạnh Media

Công suất: 2,0 ngựa | 2,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường Media MSMA-18CR

Giá: 9.890.000 vnđ Giá KM:9.300.000 vnđ
Máy lạnh treo tường Mitsubishi Heavy SRK18YL-S5/SRC18YL-S5 Inverter

Máy lạnh treo tường Mitsubishi Heavy SRK18YL-S5/SRC18YL-S5 Inverter

Mã sản phẩm: SRK18YL-S5/SRC18YL-S5

Giá: 19.500.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Mitsubishi Heavy

Công suất: 2,0 ngựa | 2,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường Mitsubishi Heavy SRK18YN-S5/SRC18YN-S5 Inverter

Máy lạnh treo tường Mitsubishi Heavy SRK18YN-S5/SRC18YN-S5 Inverter

Mã sản phẩm: SRK18YN-S5/SRC18YN-S5

Giá: 18.650.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Mitsubishi Heavy

Công suất: 2,0 ngựa | 2,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường Mitsubishi Heavy SRK18CS-S5/SRC18CS-S5

Máy lạnh treo tường Mitsubishi Heavy SRK18CS-S5/SRC18CS-S5

Mã sản phẩm: SRK18CS-S5/SRC18CS-S5 

Giá: 13.750.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Mitsubishi Heavy

Công suất: 2,0 ngựa | 2,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường Reetech RTV/RCV18-BF Inverter R-410A

Máy lạnh treo tường Reetech RTV/RCV18-BF Inverter R-410A

Mã sản phẩm: RTV/RCV18-BF

Giá: 13.000.000 vnđ

Xuất xứ: Việt  Nam

Hãng sản xuất: Reetech

Công suất: 2,0 ngựa | 2,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường Reetech RT/RC18CE

Máy lạnh treo tường Reetech RT/RC18CE

Mã sản phẩm: RT/RC18CE

Giá: 9.450.000 vnđ

Xuất xứ: Việt  Nam

Hãng sản xuất: Reetech

Công suất: 2,0 ngựa | 2,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường Reetech RT/RC18CE

Giá: 9.990.000 vnđ Giá KM:9.450.000 vnđ
Máy lạnh treo tường Mitsubishi Electric MSY-GH18VA Inverter R-410A

Máy lạnh treo tường Mitsubishi Electric MSY-GH18VA Inverter R-410A

Mã sản phẩm: MSY-GH18VA

Giá: 18.600.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Mitsubishi Electric

Công suất: 2,0 ngựa | 2,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường Mitsubishi Electric MS-HM50VA

Máy lạnh treo tường Mitsubishi Electric MS-HM50VA

Mã sản phẩm: MS-HM50VA

Giá: 13.650.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Mitsubishi Electric

Công suất: 2,0 ngựa | 2,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường Mitsubishi Electric MS-HM50VA

Giá: 14.290.000 vnđ Giá KM:13.650.000 vnđ
Máy lạnh treo tường SHARP AH-X18UEW Inverter R-32A

Máy lạnh treo tường SHARP AH-X18UEW Inverter R-32A

Mã sản phẩm: AH-X18UEW

Giá: 14.600.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh SHARP

Công suất: 2,0 ngựa | 2,0 hp

Bảo hành: 1 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường SHARP AH-A18SEW R 410A

Máy lạnh treo tường SHARP AH-A18SEW R 410A

Mã sản phẩm: AH-A18SEW

Giá: 11.250.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh SHARP

Công suất: 2,0 ngựa | 2,0 hp

Bảo hành: 1 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường SHARP AH-A18SEW R 410A

Giá: 11.990.000 vnđ Giá KM:11.250.000 vnđ
Máy lạnh treo tường LG V18BPB Inverter R 410A

Máy lạnh treo tường LG V18BPB Inverter R 410A

Mã sản phẩm: V18BPB

Giá: 17.450.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh LG

Công suất: 2,0 ngựa | 2,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

 

Máy lạnh treo tường LG V18BPB Inverter R 410A

Giá: 18.290.000 vnđ Giá KM:17.450.000 vnđ
Máy lạnh treo tường LG V18END Inverter R 410A

Máy lạnh treo tường LG V18END Inverter R 410A

Mã sản phẩm: V18END

Giá: 15.300.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh LG

Công suất: 2,0 ngựa | 2,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

 

Máy lạnh treo tường LG V18END Inverter R 410A

Giá: 15.990.000 vnđ Giá KM:15.300.000 vnđ
Máy lạnh treo tường Hitachi RAS-X18CD/RAC-SX18CD Inverter R 410A

Máy lạnh treo tường Hitachi RAS-X18CD/RAC-SX18CD Inverter R 410A

Mã sản phẩm: RAS-X18CD

Giá: 16.650.000 vnđ

Xuất xứ: Malaysia

Hãng sản xuất: Máy lạnh Hitachi

Công suất: 2,0 ngựa | 2,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường Hitachi RAS-F18CF/RAC- F18CF Gas R 410A

Máy lạnh treo tường Hitachi RAS-F18CF/RAC- F18CF Gas R 410A

Mã sản phẩm: RAS-F18CF

Giá: 13.350.000 vnđ

Xuất xứ: Malaysia

Hãng sản xuất: Máy lạnh Hitachi

Công suất: 2,0 ngựa | 2,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường Toshiba RAS-H18G2KCVP-V Gas R 410A

Máy lạnh treo tường Toshiba RAS-H18G2KCVP-V Gas R 410A

Mã sản phẩm: H18G2KCVP-V
Giá: 22.250.000 vnđ
Xuất xứ: Thái lan
Hãng sản xuất: Máy lạnh Toshiba
Công suất: 2,0 ngựa | 2,0 hp
Bảo hành: 2 năm
Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh treo tường Toshiba RAS- H18PKCVG-V

Máy lạnh treo tường Toshiba RAS- H18PKCVG-V

Mã sản phẩm: H18PKCVG-V

Giá: 17.500.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Toshiba

Công suất: 2,0 ngựa | 2,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường Toshiba RAS- H18PKCVG-V

Giá: 18.190.000 vnđ Giá KM:17.500.000 vnđ
Máy lạnh treo tường Toshiba RAS-H18QKSG-V

Máy lạnh treo tường Toshiba RAS-H18QKSG-V

Mã sản phẩm: H18QKSG-V

Giá: 14.250.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Toshiba

Công suất: 2,0 ngựa | 2,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

 

Máy lạnh treo tường Toshiba RAS-H18QKSG-V

Giá: 15.090.000 vnđ Giá KM:14.250.000 vnđ
Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-PU18TKH-8 Gas R32

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-PU18TKH-8 Gas R32

Mã sản phẩm: CU/CS-PU18TKH-8

Giá: 17.550.000 vnđ

Xuất xứ: Malaysia

Hãng sản xuất: Máy lạnh Panasonic

Công suất: 2 ngựa | 2 hp

Bảo hành: 1 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS- VU18SKH-8 Gas R32

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS- VU18SKH-8 Gas R32

Mã sản phẩm: CU/CS-VU18SKH-8

Giá: 25.900.000 vnđ

Xuất xứ: Malaysia

Hãng sản xuất: Máy lạnh Panasonic

Công suất: 2 ngựa | 2 hp

Bảo hành: 1 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt 

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS- U18TKH-8 Gas R32

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS- U18TKH-8 Gas R32

Mã sản phẩm: CU/CS-U18TKH-8

Giá: 19.250.000 vnđ

Xuất xứ: Malaysia

Hãng sản xuất: Máy lạnh Panasonic

Công suất: 2 ngựa | 2 hp

Bảo hành: 1 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt 

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-N18SKH-8 Gas R32

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-N18SKH-8 Gas R32

Mã sản phẩm: CU/CS-N18TKH-8

Giá: 14.800.000 vnđ

Xuất xứ: Malaysia

Hãng sản xuất: Máy lạnh Panasonic

Công suất: 2 ngựa | 2 hp

Bảo hành: 1 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt 

Máy lạnh treo tường Daikin FTKV50NVMV/ RKV50NVMV Inverter R32

Máy lạnh treo tường Daikin FTKV50NVMV/ RKV50NVMV Inverter R32

Mã sản phẩm: FTKV50NVMV/ RKV50NVMV

Giá: 21.550.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 2 ngựa | 2 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt 

Máy lạnh treo tường Daikin FTKS50GVMV/ RKS50GVMV Inverter R-410A

Máy lạnh treo tường Daikin FTKS50GVMV/ RKS50GVMV Inverter R-410A

Mã sản phẩm: FTKS50GVMV/ RKS50GVMV

Giá: 20.450.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 2 ngựa | 2 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt 

Máy lạnh treo tường Daikin FTKC50RVMV/ RKC50RVMV Inverter R32

Máy lạnh treo tường Daikin FTKC50RVMV/ RKC50RVMV Inverter R32

Mã sản phẩm: FTKC50RVMV/ RKC50RVMV

Giá: 18.400.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 2,0 ngựa | 2,0 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh treo tường Daikin FTV50BXV1V/ RV50BXV1V

Máy lạnh treo tường Daikin FTV50BXV1V/ RV50BXV1V

Mã sản phẩm: FTV50BXV1V/ RV50BXV1V

Giá: 14.550.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 2,0 ngựa | 2,0 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh treo tường Daikin FTNE50MV1V/ RNE50MV1V- R410a

Máy lạnh treo tường Daikin FTNE50MV1V/ RNE50MV1V- R410a

Mã sản phẩm: FTNE50MV1V

Giá: 14.950.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 2 ngựa | 2.0 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh âm trần

Máy lạnh âm trần Kendo KDC C018/KDO C018

Máy lạnh âm trần Kendo KDC C018/KDO C018

Mã sản phẩm: KDC C018/KDO C018

Giá: 18.700.000 vnđ

Xuất xứ: Malaysia

Hãng sản xuất: Máy lạnh Kendo

Công suất: 2,0 ngựa | 2,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh âm trần Kendo KDC C018/KDO C018

Giá: 19.290.000 vnđ Giá KM:18.700.000 vnđ
Máy lạnh âm trần Funiki CC18

Máy lạnh âm trần Funiki CC18

Mã sản phẩm: CC18

Giá: 17.800.000 vnđ

Xuất xứ: Việt Nam

Hãng sản xuất: Máy lạnh Funiki

Công suất: 2,0 ngựa | 2,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh âm trần Funiki CC18

Giá: 18.390.000 vnđ Giá KM:17.800.000 vnđ
Máy lạnh âm trần Mitsubishi Electric SL-2AKLD.TH/SU-2VAKD.TH

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Electric SL-2AKLD.TH/SU-2VAKD.TH

Mã sản phẩm: SL-2AKLD.TH/SU-2VAKD.TH

Giá: 25.500.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Mitsubishi Electric

Công suất: 2,0 ngựa | 2,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh âm trần Media MCD-18CR

Máy lạnh âm trần Media MCD-18CR

Mã sản phẩm: MCD-18CR

Giá: 16.300.000 vnđ

Xuất xứ: Việt Nam

Hãng sản xuất: Máy lạnh Media

Công suất: 2,0 ngựa | 2,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh âm trần Media MCD-18CR

Giá: 16.890.000 vnđ Giá KM:16.300.000 vnđ
Máy lạnh âm trần AIKIBI ACF18IH/ACC-18IH  Inverter

Máy lạnh âm trần AIKIBI ACF18IH/ACC-18IH  Inverter

Mã sản phẩm: ACF18IH/ACC-18IH 

Giá: 24.100.000 vnđ

Xuất xứ: Việt Nam

Hãng sản xuất: Máy lạnh Aikibi

Công suất: 2,0 ngựa | 2,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh âm trần NAGAKAWA NT-C1836

Máy lạnh âm trần NAGAKAWA NT-C1836

Mã sản phẩm: NT-C1836

Giá: 16.900.000 vnđ

Xuất xứ: Việt Nam

Hãng sản xuất: Máy lạnh Nagakawa

Công suất: 2,0 ngựa | 2,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh âm trần NAGAKAWA NT-C1836

Giá: 17.490.000 vnđ Giá KM:16.900.000 vnđ
Máy lạnh âm trần SUMIKURA APC/APO-180

Máy lạnh âm trần SUMIKURA APC/APO-180

Mã sản phẩm: APC/APO-180

Giá: 18.800.000 vnđ

Xuất xứ: Malaysia

Hãng sản xuất: Máy lạnh Sumikura

Công suất: 2,0 ngựa | 2,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh âm trần SUMIKURA APC/APO-180

Giá: 19.390.000 vnđ Giá KM:18.800.000 vnđ
Máy lạnh âm trần GREE GKH18

Máy lạnh âm trần GREE GKH18

Mã sản phẩm: GKH18

Giá: 16.200.000 vnđ

Xuất xứ: Trung Quốc

Hãng sản xuất: Máy lạnh Gree

Công suất: 2,0 ngựa | 2,0 hp

Bảo hành: 3 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh âm trần GREE GKH18

Giá: 16.790.000 vnđ Giá KM:16.200.000 vnđ
Máy lạnh âm trần CASPER CC-18TL11

Máy lạnh âm trần CASPER CC-18TL11

Mã sản phẩm: CC-18TL11

Giá: 19.000.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Casper

Công suất: 2,0 ngựa | 2,0 hp

Bảo hành: 3 năm máy, 5 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh âm trần CASPER CC-18TL11

Giá: 19.590.000 vnđ Giá KM:19.000.000 vnđ
Máy lạnh âm trần Reetech RGT18-CD/RC18-CDG

Máy lạnh âm trần Reetech RGT18-CD/RC18-CDG

Mã sản phẩm: RGT18-CD/RC18-CDG

Giá: 18.300.000 vnđ

Xuất xứ: Việt  Nam

Hãng sản xuất: Reetech

Công suất: 2,0 ngựa | 2,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh âm trần Reetech RGT18-CD/RC18-CDG

Giá: 18.890.000 vnđ Giá KM:18.300.000 vnđ
Máy lạnh âm trần LG ATNQ18GPLE6 Inverter

Máy lạnh âm trần LG ATNQ18GPLE6 Inverter

Mã sản phẩm: ATNQ18GPLE6

Giá: 21.500.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh LG

Công suất: 2,0 ngựa | 2,0 hp

Bảo hành: 1 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh âm trần LG ATNQ18GPLE6 Inverter

Giá: 22.190.000 vnđ Giá KM:21.500.000 vnđ
Máy lạnh âm trần LG AT-C186PLE1

Máy lạnh âm trần LG AT-C186PLE1

Mã sản phẩm: AT-C186PLE1

Giá: 20.900.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh LG

Công suất: 2,0 ngựa | 2,0 hp

Bảo hành: 1 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh âm trần LG AT-C186PLE1

Giá: 21.490.000 vnđ Giá KM:20.900.000 vnđ
Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-SE561UP Inverter

Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-SE561UP Inverter

Mã sản phẩm: RAV-SE561UP

Giá: 24.700.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Toshiba

Công suất: 2,0 ngựa | 2,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-SE561UP Inverter

Giá: 25.290.000 vnđ Giá KM:24.700.000 vnđ
Máy lạnh âm trần Panasonic CU/CS- T19KB4H52 Inverter

Máy lạnh âm trần Panasonic CU/CS- T19KB4H52 Inverter

Mã sản phẩm: CU/CS-T19KB4H52

Giá: 31.900.000 vnđ

Xuất xứ: Malaysia

Hãng sản xuất: Máy lạnh Panasonic

Công suất: 2 ngựa | 2 hp

Bảo hành: 1 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh âm trần Panasonic CU/CS- PC18DB4H

Máy lạnh âm trần Panasonic CU/CS- PC18DB4H

Mã sản phẩm: CU/CS-PC18DB4H

Giá: 20.750.000 vnđ

Xuất xứ: Malaysia

Hãng sản xuất: Máy lạnh Panasonic

Công suất: 2 ngựa | 2 hp

Bảo hành: 1 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh âm trần Panasonic CU/CS- PC18DB4H

Giá: 21.500.000 vnđ Giá KM:20.750.000 vnđ
Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT50VG/SRC50ZSX-S Inverter – R-410A

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT50VG/SRC50ZSX-S Inverter – R-410A

Mã sản phẩm: FDT50VG/SRC50ZSX-S

Giá: 30.000.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Mitsubishi Heavy

Công suất: 2,0 ngựa | 2,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT50CR-S5/FDC50CR-S5 – R-410A

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT50CR-S5/FDC50CR-S5 – R-410A

Mã sản phẩm: FDT50CR-S5/FDC50CR-S5

Giá: 23.500.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Mitsubishi Heavy

Công suất: 2,0 ngựa | 2,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh âm trần DAIKIN FCF50CVM Inverter R-32

Máy lạnh âm trần DAIKIN FCF50CVM Inverter R-32

Mã sản phẩm: FCF50CVM

Giá: 27.500.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 2,0 ngựa | 2,0 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh âm trần DAIKIN FCF50CVM Inverter R-32

Giá: 28.190.000 vnđ Giá KM:27.500.000 vnđ
Máy lạnh âm trần DAIKIN FCQ50KAVEA/RZR50MVMV Inverter R-410A

Máy lạnh âm trần DAIKIN FCQ50KAVEA/RZR50MVMV Inverter R-410A

Mã sản phẩm: FCQ50KAVEA/RZR50MVMV

Giá: 27.500.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 2,0 ngựa | 2,0 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh âm trần DAIKIN FCNQ18MV1/RNQ18MV1 R-410A

Máy lạnh âm trần DAIKIN FCNQ18MV1/RNQ18MV1 R-410A

Mã sản phẩm: FCNQ18MV1/RNQ18MV1

Giá: 23.200.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 2,0 ngựa | 2,0 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh âm trần DAIKIN FCNQ18MV1/RNQ18MV1 R-410A

Giá: 23.790.000 vnđ Giá KM:23.200.000 vnđ

Máy lạnh áp trần

Máy lạnh áp trần Sumikura APL/APO-180

Máy lạnh áp trần Sumikura APL/APO-180

Mã sản phẩm: APL/APO-180

Giá: 20.500.000 vnđ

Xuất xứ: Malaysia

Hãng sản xuất: Máy lạnh Sumikura

Công suất: 2,0 ngựa | 2,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh áp trần Sumikura APL/APO-180

Giá: 21.090.000 vnđ Giá KM:20.500.000 vnđ
Máy lạnh áp trần Reetech RU18-BM/RC18-BMU

Máy lạnh áp trần Reetech RU18-BM/RC18-BMU

Mã sản phẩm: RU18-BM/RC18-BMU

Giá: 17.300.000 vnđ

Xuất xứ: Việt  Nam

Hãng sản xuất: Reetech

Công suất: 2,0 ngựa | 2,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh áp trần Reetech RU18-BM/RC18-BMU

Giá: 17.890.000 vnđ Giá KM:17.300.000 vnđ
Máy lạnh áp trần Daikin FHQ50DAVMA/RZR50MVMV Inverter

Máy lạnh áp trần Daikin FHQ50DAVMA/RZR50MVMV Inverter

Mã sản phẩm: FHQ50DAVMA/RZR50MVMV

Giá: 25.600.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 2,0 ngựa | 2,0 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ18MV1/RNQ18MV1 R-410A

Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ18MV1/RNQ18MV1 R-410A

Mã sản phẩm: FHNQ18MV1/RNQ18MV1

Giá: 19.500.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 2,0 ngựa | 2,0 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ18MV1/RNQ18MV1 R-410A

Giá: 20.090.000 vnđ Giá KM:19.500.000 vnđ

Máy lạnh tủ đứng

Máy lạnh tủ đứng Funiki FC18

Máy lạnh tủ đứng Funiki FC18

Mã sản phẩm: FC18

Giá: 16.200.000 vnđ

Xuất xứ: Việt Nam

Hãng sản xuất: Máy lạnh Funiki

Công suất: 2,0 ngựa | 2,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh tủ đứng Funiki FC18

Giá: 16.790.000 vnđ Giá KM:16.200.000 vnđ
Máy lạnh tủ đứng Sumikura APF/APO-180

Máy lạnh tủ đứng Sumikura APF/APO-180

Mã sản phẩm: APF/APO-180

Giá: 16.500.000 vnđ

Xuất xứ: Malaysia

Hãng sản xuất: Máy lạnh Sumikura

Công suất: 2,0 ngựa | 2,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh tủ đứng Sumikura APF/APO-180

Giá: 17.090.000 vnđ Giá KM:16.500.000 vnđ
Máy lạnh tủ đứng Gree GVC18AG-K1NNA5A

Máy lạnh tủ đứng Gree GVC18AG-K1NNA5A

Mã sản phẩm: GVC18AG-K1NNA5A

Giá: 15.800.000 vnđ

Xuất xứ: Trung Quốc

Hãng sản xuất: Máy lạnh Gree

Công suất: 2,0 ngựa | 2,0 hp

Bảo hành: 3 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh tủ đứng Gree GVC18AG-K1NNA5A

Giá: 16.390.000 vnđ Giá KM:15.800.000 vnđ
Máy lạnh tủ đứng Casper FC-18TL11

Máy lạnh tủ đứng Casper FC-18TL11

Mã sản phẩm: FC-18TL11

Giá: 16.900.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Casper

Công suất: 2,0 ngựa | 2,0 hp

Bảo hành: 3 năm máy, 5 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh tủ đứng Casper FC-18TL11

Giá: 17.490.000 vnđ Giá KM:16.900.000 vnđ
Máy lạnh tủ đứng Panasonic CU/CS- C18FFH

Máy lạnh tủ đứng Panasonic CU/CS- C18FFH

Mã sản phẩm: CU/CS-C18FFH

Giá: 20.800.000 vnđ

Xuất xứ: Malaysia

Hãng sản xuất: Máy lạnh Panasonic

Công suất: 2 ngựa | 2 hp

Bảo hành: 1 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh tủ đứng Panasonic CU/CS- C18FFH

Giá: 21.390.000 vnđ Giá KM:20.800.000 vnđ

Máy lạnh giấu trần nối ống gió

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Kendo FCU(KDD)/KDO-C018

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Kendo FCU(KDD)/KDO-C018

Mã sản phẩm: FCU(KDD)/KDO-C018

Giá: 15.000.000 vnđ

Xuất xứ: Malaysia

Hãng sản xuất: Máy lạnh Kendo

Công suất: 2,0 ngựa | 2,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Mitsubishi Heavy FDUM50VF/SRC50ZSX-S Inverter

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Mitsubishi Heavy FDUM50VF/SRC50ZSX-S Inverter

Mã sản phẩm: FDUM50VF/SRC50ZSX-S

Giá: 30.500.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Mitsubishi Heavy

Công suất: 2,0 ngựa | 2,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Mitsubishi Heavy FDUM50CR-S5/FDC50CR-S5

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Mitsubishi Heavy FDUM50CR-S5/FDC50CR-S5

Mã sản phẩm: FDUM50CR-S5/FDC50CR-S5

Giá: 23.500.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Mitsubishi Heavy

Công suất: 2,0 ngựa | 2,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin FBA50BVMA/RZF50CV2V Inverter Gas R32

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin FBA50BVMA/RZF50CV2V Inverter Gas R32

Mã sản phẩm: FBA50BVMA/RZF50CV2V

Giá: 26.000.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 2,0 ngựa | 2,0 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin FBQ50EVE/RZR50MVMV Inverter

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin FBQ50EVE/RZR50MVMV Inverter

Mã sản phẩm: FBQ50EVE/RZR50MVMV

Giá: 26.400.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 2,0 ngựa | 2,0 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin FDBNQ18MV1/RNQ18MV1

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin FDBNQ18MV1/RNQ18MV1

Mã sản phẩm: FDBNQ18MV1/ RNQ18MV1

Giá: 19.700.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 2,0 ngựa | 2,0 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh multi

Dàn nóng Multi Mitsubishi Heavy SCM50ZS-S Inverter Gas R410A

Dàn nóng Multi Mitsubishi Heavy SCM50ZS-S Inverter Gas R410A

Mã sản phẩm: SCM50ZS-S

Giá: 23.000.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Mitsubishi Heavy

Công suất: 2,0 ngựa | 2,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Dàn nóng Multi Mitsubishi Heavy SCM45ZS-S Inverter Gas R410A

Dàn nóng Multi Mitsubishi Heavy SCM45ZS-S Inverter Gas R410A

Mã sản phẩm: SCM45ZS-S

Giá: 20.400.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Mitsubishi Heavy

Công suất: 1,8 ngựa | 1,8 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Dàn lạnh giấu trần Multi Daikin FDKS50CVMB Inverter Gas R410A

Dàn lạnh giấu trần Multi Daikin FDKS50CVMB Inverter Gas R410A

Mã sản phẩm: FDKS50CVMB

Giá: 11.300.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 2,0 ngựa | 2,0 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm máy nén

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Dàn lạnh cassette âm trần Multi Daikin FFQ50BV1B9 Inverter Gas R410A

Dàn lạnh cassette âm trần Multi Daikin FFQ50BV1B9 Inverter Gas R410A

Mã sản phẩm: FFQ50BV1B9

Giá: 11.600.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 2,0 ngựa | 2,0 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm máy nén

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Dàn Lạnh treo tường Multi Daikin FTKS50FVM Inverter Gas R410A

Dàn Lạnh treo tường Multi Daikin FTKS50FVM Inverter Gas R410A

Mã sản phẩm: FTKS50FVM

Giá: 7.000.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 2,0 ngựa | 2,0 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm máy nén

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Dàn Nóng Multi Daikin 3MKS50ESG Inverter Gas R410A

Dàn Nóng Multi Daikin 3MKS50ESG Inverter Gas R410A

Mã sản phẩm: 3MKS50ESG

Giá: 25.500.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 2,0 ngựa | 2,0 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm máy nén

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Dàn Nóng Multi Daikin 3MKS50ESG Inverter Gas R410A

Giá: 26.090.000 vnđ Giá KM:25.500.000 vnđ