Máy lạnh treo tường

Máy lạnh treo tường SUMIKURA APS/APO-280

Máy lạnh treo tường SUMIKURA APS/APO-280

Mã sản phẩm: APS/APO-280

Giá: 15.450.000 vnđ

Xuất xứ: Malaysia

Hãng sản xuất: Máy lạnh Sumikura

Công suất: 3,0 ngựa | 3,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

 

Máy lạnh treo tường SUMIKURA APS/APO-280

Giá: 15.990.000 vnđ Giá KM:15.450.000 vnđ
Máy lạnh treo tường Daikin FTKS71GVMV/ RKS71GVMV Inverter R-410A

Máy lạnh treo tường Daikin FTKS71GVMV/ RKS71GVMV Inverter R-410A

Mã sản phẩm: FTKS71GVMV/ RKS71GVMV

Giá: 32.100.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 3 ngựa | 3 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt 

Máy lạnh treo tường Daikin FTKC71RVMV/ RKC71RVMV Inverter R32

Máy lạnh treo tường Daikin FTKC71RVMV/ RKC71RVMV Inverter R32

Mã sản phẩm: FTKC71RVMV/ RKC71RVMV

Giá: 28.650.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 3,0 ngựa | 3,0 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt 

Máy lạnh âm trần

Máy lạnh âm trần Kendo KDC C028/KDO C028

Máy lạnh âm trần Kendo KDC C028/KDO C028

Mã sản phẩm: KDC C028/KDO C028

Giá: 23.100.000 vnđ

Xuất xứ: Malaysia

Hãng sản xuất: Máy lạnh Kendo

Công suất: 3,0 ngựa | 3,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh âm trần Kendo KDC C028/KDO C028

Giá: 23.690.000 vnđ Giá KM:23.100.000 vnđ
Máy lạnh âm trần Yuiki YK-28MAS

Máy lạnh âm trần Yuiki YK-28MAS

Mã sản phẩm: YK-28MAS

Giá: 19.100.000 vnđ

Xuất xứ: Malaysia

Hãng sản xuất: Máy lạnh Yuiki

Công suất: 3,0 ngựa | 3,0 hp

Bảo hành: 1 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh âm trần Yuiki YK-28MAS

Giá: 19.690.000 vnđ Giá KM:19.100.000 vnđ
Máy lạnh âm trần Funiki CC27

Máy lạnh âm trần Funiki CC27

Mã sản phẩm: CC27

Giá: 22.200.000 vnđ

Xuất xứ: Việt Nam

Hãng sản xuất: Máy lạnh Funiki

Công suất: 3,0 ngựa | 3,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh âm trần Funiki CC27

Giá: 22.790.000 vnđ Giá KM:22.200.000 vnđ
Máy lạnh âm trần Mitsubishi Electric PL-3BAKMD/PU-3VAKDR2.TH

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Electric PL-3BAKMD/PU-3VAKDR2.TH

Mã sản phẩm: PL-3BAKMD/PU-3VAKDR2.TH

Giá: 32.000.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Mitsubishi Electric

Công suất: 3,0 ngựa | 3,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh âm trần Midea MCD-28CR

Máy lạnh âm trần Midea MCD-28CR

Mã sản phẩm: MCD-28CR

Giá: 19.900.000 vnđ

Xuất xứ: Việt Nam

Hãng sản xuất: Máy lạnh Midea

Công suất: 3,0 ngựa | 3,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh âm trần Midea MCD-28CR

Giá: 20.490.000 vnđ Giá KM:19.900.000 vnđ
Máy lạnh âm trần AIKIBI ACF28IH/ACC-28IH  Inverter

Máy lạnh âm trần AIKIBI ACF28IH/ACC-28IH  Inverter

Mã sản phẩm: ACF28IH/ACC-28IH 

Giá: 31.500.000 vnđ

Xuất xứ: Việt Nam

Hãng sản xuất: Máy lạnh Aikibi

Công suất: 3,0 ngựa | 3,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt                        

Máy lạnh âm trần NAGAKAWA NT-C2836

Máy lạnh âm trần NAGAKAWA NT-C2836

Mã sản phẩm: NT-C2836

Giá: 24.300.000 vnđ

Xuất xứ: Việt Nam

Hãng sản xuất: Máy lạnh Nagakawa

Công suất: 3,0 ngựa | 3,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh âm trần NAGAKAWA NT-C2836

Giá: 24.890.000 vnđ Giá KM:24.300.000 vnđ
Máy lạnh âm trần SUMIKURA APC/APO-280

Máy lạnh âm trần SUMIKURA APC/APO-280

Mã sản phẩm: APC/APO-280

Giá: 23.900.000 vnđ

Xuất xứ: Malaysia

Hãng sản xuất: Máy lạnh Sumikura

Công suất: 3,0 ngựa | 3,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh âm trần SUMIKURA APC/APO-280

Giá: 24.490.000 vnđ Giá KM:23.900.000 vnđ
Máy lạnh âm trần CASPER CC-28TL12

Máy lạnh âm trần CASPER CC-28TL12

Mã sản phẩm: CC-28TL12

Giá: 23.300.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Casper

Công suất: 3,0 ngựa | 3,0 hp

Bảo hành: 3 năm máy, 5 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh âm trần CASPER CC-28TL12

Giá: 23.890.000 vnđ Giá KM:23.300.000 vnđ
Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-SE801UP Inverter

Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-SE801UP Inverter

Mã sản phẩm: RAV-SE801UP

Giá: 27.800.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Toshiba

Công suất: 3,0 ngựa | 3,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-SE801UP Inverter

Giá: 28.290.000 vnđ Giá KM:27.800.000 vnđ
Máy lạnh âm trần Panasonic CU/CS- D28DB4H5

Máy lạnh âm trần Panasonic CU/CS- D28DB4H5

Mã sản phẩm: CU/CS-D28DB4H5

Giá: 29.800.000 vnđ

Xuất xứ: Malaysia

Hãng sản xuất: Máy lạnh Panasonic

Công suất: 3,0 ngựa | 3,0 hp

Bảo hành: 1 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh âm trần Panasonic CU/CS- D28DB4H5

Giá: 30.390.000 vnđ Giá KM:29.800.000 vnđ
Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT71VG/FDC71VNP Inverter – R-410A

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT71VG/FDC71VNP Inverter – R-410A

Mã sản phẩm: FDT71VG/FDC71VNP

Giá: 32.000.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Mitsubishi Heavy

Công suất: 3,0 ngựa | 3,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT71CR-S5/FDC71CR-S5 – R-410A

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT71CR-S5/FDC71CR-S5 – R-410A

Mã sản phẩm: FDT71CR-S5/FDC71CR-S5

Giá: 28.900.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Mitsubishi Heavy

Công suất: 3,0 ngựa | 3,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh âm trần DAIKIN FCF71CVM Inverter R-32

Máy lạnh âm trần DAIKIN FCF71CVM Inverter R-32

Mã sản phẩm: FCF71CVM

Giá: 35.500.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 3,0 ngựa | 3,0 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh âm trần DAIKIN FCF71CVM Inverter R-32

Giá: 36.190.000 vnđ Giá KM:35.500.000 vnđ
Máy lạnh âm trần DAIKIN FCQ71KAVEA/RZR71MVMV Inverter R-410A

Máy lạnh âm trần DAIKIN FCQ71KAVEA/RZR71MVMV Inverter R-410A

Mã sản phẩm: FCQ71KAVEA/RZR71MVMV

Giá: 35.500.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 3,0 ngựa | 3,0 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh âm trần DAIKIN FCNQ26MV1/RNQ26MV1 R-410A

Máy lạnh âm trần DAIKIN FCNQ26MV1/RNQ26MV1 R-410A

Mã sản phẩm: FCNQ26MV1/RNQ26MV1

Giá: 30.500.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 3,0 ngựa | 3,0 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh âm trần DAIKIN FCNQ26MV1/RNQ26MV1 R-410A

Giá: 30.950.000 vnđ Giá KM:30.500.000 vnđ

Máy lạnh áp trần

Máy lạnh áp trần Kendo KDU-C028/KDO-C028

Máy lạnh áp trần Kendo KDU-C028/KDO-C028

Mã sản phẩm: KDU-C028/KDO-C028

Giá: 23.100.000 vnđ

Xuất xứ: Malaysia

Hãng sản xuất: Máy lạnh Kendo

Công suất: 3,0 ngựa | 3,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh áp trần Kendo KDU-C028/KDO-C028

Giá: 23.690.000 vnđ Giá KM:23.100.000 vnđ
Máy lạnh áp trần Sumikura APL/APO-280

Máy lạnh áp trần Sumikura APL/APO-280

Mã sản phẩm: APL/APO-240

Giá: 24.500.000 vnđ

Xuất xứ: Malaysia

Hãng sản xuất: Máy lạnh Sumikura

Công suất: 3,0 ngựa | 3,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh áp trần Sumikura APL/APO-280

Giá: 24.990.000 vnđ Giá KM:24.500.000 vnđ
Máy lạnh áp trần Daikin FHQ71DAVMA/RZR71MVMV Inverter

Máy lạnh áp trần Daikin FHQ71DAVMA/RZR71MVMV Inverter

Mã sản phẩm: FHQ71DAVMA/RZR71MVMV

Giá: 32.900.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 3,0 ngựa | 3,0 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ26MV1/RNQ26MV1 R-410A

Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ26MV1/RNQ26MV1 R-410A

Mã sản phẩm: FHNQ26MV1/RNQ26MV1

Giá: 26.600.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 3,0 ngựa | 3,0 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ26MV1/RNQ26MV1 R-410A

Giá: 27.190.000 vnđ Giá KM:26.600.000 vnđ

Máy lạnh tủ đứng

Máy lạnh tủ đứng Kendo KDF-C028/KDO-C028

Máy lạnh tủ đứng Kendo KDF-C028/KDO-C028

Mã sản phẩm: KDF-C028/KDO-C028

Giá: 19.300.000 vnđ

Xuất xứ: Malaysia

Hãng sản xuất: Máy lạnh Kendo

Công suất: 3,0 ngựa | 3,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh tủ đứng Kendo KDF-C028/KDO-C028

Giá: 19.890.000 vnđ Giá KM:19.300.000 vnđ
Máy lạnh tủ đứng Yuiki YK-27MAD

Máy lạnh tủ đứng Yuiki YK-27MAD

Mã sản phẩm: YK-27MAD

Giá: 17.700.000 vnđ

Xuất xứ: Malaysia

Hãng sản xuất: Máy lạnh Yuiki

Công suất: 3,0 ngựa | 3,0 hp

Bảo hành: 1 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh tủ đứng Yuiki YK-27MAD

Giá: 18.290.000 vnđ Giá KM:17.700.000 vnđ
Máy lạnh tủ đứng Funiki FC27

Máy lạnh tủ đứng Funiki FC27

Mã sản phẩm: FC27

Giá: 19.600.000 vnđ

Xuất xứ: Việt Nam

Hãng sản xuất: Máy lạnh Funiki

Công suất: 3,0 ngựa | 3,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh tủ đứng Funiki FC27

Giá: 20.190.000 vnđ Giá KM:19.600.000 vnđ
Máy lạnh tủ đứng Mitsubishi Electric PS-3GAKD/PU-3VAKDR2.TH

Máy lạnh tủ đứng Mitsubishi Electric PS-3GAKD/PU-3VAKDR2.TH

Mã sản phẩm: PS-3GAKD/PU-3VAKDR2.TH

Giá: 43.900.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Mitsubishi Electric

Công suất: 3,0 ngựa | 3,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh tủ đứng Midea MFS2-28CR

Máy lạnh tủ đứng Midea MFS2-28CR

Mã sản phẩm: MFS2-28CR

Giá: 18.700.000 vnđ

Xuất xứ: Việt Nam

Hãng sản xuất: Máy lạnh Midea

Công suất: 3,0 ngựa | 3,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh tủ đứng Midea MFS2-28CR

Giá: 19.290.000 vnđ Giá KM:18.700.000 vnđ
Máy lạnh tủ đứng Aikibi AFF28IH/AFC28IH Inverter

Máy lạnh tủ đứng Aikibi AFF28IH/AFC28IH Inverter

Mã sản phẩm: AFF28IH/AFC28IH 

Giá: 27.200.000 vnđ

Xuất xứ: Việt Nam

Hãng sản xuất: Máy lạnh Aikibi

Công suất: 3,0 ngựa | 3,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh tủ đứng Nagakawa NP-C28DL

Máy lạnh tủ đứng Nagakawa NP-C28DL

Mã sản phẩm: NP–C28DL

Giá: 18.600.000 vnđ

Xuất xứ: Việt Nam

Hãng sản xuất: Máy lạnh Nagakawa

Công suất: 3,0 ngựa | 3,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh tủ đứng Nagakawa NP-C28DL

Giá: 19.190.000 vnđ Giá KM:18.600.000 vnđ
Máy lạnh tủ đứng Sumikura APF/APO-280

Máy lạnh tủ đứng Sumikura APF/APO-280

Mã sản phẩm: APF/APO-280

Giá: 20.100.000 vnđ

Xuất xứ: Malaysia

Hãng sản xuất: Máy lạnh Sumikura

Công suất: 3,0 ngựa | 3,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh tủ đứng Sumikura APF/APO-280

Giá: 20.690.000 vnđ Giá KM:20.100.000 vnđ
Máy lạnh tủ đứng Casper FC-28TL11

Máy lạnh tủ đứng Casper FC-28TL11

Mã sản phẩm: FC-28TL11

Giá: 20.900.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Casper

Công suất: 3,0 ngựa | 3,0 hp

Bảo hành: 3 năm máy, 5 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh tủ đứng Casper FC-28TL11

Giá: 21.490.000 vnđ Giá KM:20.900.000 vnđ
Máy lạnh tủ đứng LG APUQ30GR5A3/APNQ30GR5A3 Inverter

Máy lạnh tủ đứng LG APUQ30GR5A3/APNQ30GR5A3 Inverter

Mã sản phẩm: APUQ30GR5A3/APNQ30GR5A3

Giá: 33.500.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh LG

Công suất: 3,0 ngựa | 3,0 hp

Bảo hành: 1 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh tủ đứng LG AP-C286KLA0

Máy lạnh tủ đứng LG AP-C286KLA0

Mã sản phẩm: AP-C286KLA0

Giá: 26.200.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh LG

Công suất: 3,0 ngựa | 3,0 hp

Bảo hành: 1 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh tủ đứng LG AP-C286KLA0

Giá: 26.790.000 vnđ Giá KM:26.200.000 vnđ
Máy lạnh tủ đứng Panasonic CU/CS- E28NFQ

Máy lạnh tủ đứng Panasonic CU/CS- E28NFQ

Mã sản phẩm: CU/CS- E28NFQ

Giá: 36.000.000 vnđ

Xuất xứ: Malaysia

Hãng sản xuất: Máy lạnh Panasonic

Công suất: 3,0 ngựa | 3,0 hp

Bảo hành: 1 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh tủ đứng Panasonic CU/CS- E28NFQ

Giá: 36.590.000 vnđ Giá KM:36.000.000 vnđ
Máy lạnh tủ đứng Panasonic CU/CS- C28FFH

Máy lạnh tủ đứng Panasonic CU/CS- C28FFH

Mã sản phẩm: CU/CS-C28FFH

Giá: 29.900.000 vnđ

Xuất xứ: Malaysia

Hãng sản xuất: Máy lạnh Panasonic

Công suất: 3,0 ngựa | 3,0 hp

Bảo hành: 1 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh tủ đứng Panasonic CU/CS- C28FFH

Giá: 30.490.000 vnđ Giá KM:29.900.000 vnđ
Máy lạnh tủ đứng Mitsubishi Heavy FSHY/FCHY-2801

Máy lạnh tủ đứng Mitsubishi Heavy FSHY/FCHY-2801

Mã sản phẩm:  FSHY/FCHY-2801

Giá: 22.200.000 vnđ

Xuất xứ: Việt Nam

Hãng sản xuất: Mitsubishi Heavy

Công suất: 3,0 ngựa | 3,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh tủ đứng Mitsubishi Heavy FSHY/FCHY-2801

Giá: 22.790.000 vnđ Giá KM:22.200.000 vnđ
Máy lạnh tủ đứng Mitsubishi Heavy FDF71CR-S5/FDC71RC-S5 R-410A

Máy lạnh tủ đứng Mitsubishi Heavy FDF71CR-S5/FDC71RC-S5 R-410A

Mã sản phẩm:  FDF71CR-S5/FDC71RC-S5

Giá: 28.900.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Mitsubishi Heavy

Công suất: 3,0 ngựa | 3,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVQ71CVEB/RZR71MVM Inverter

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVQ71CVEB/RZR71MVM Inverter

Mã sản phẩm: FVQ71CVEB/RZR71MVM

Giá: 42.500.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 3,0 ngựa | 3,0 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVRN71AXV1/RR71CGXV1 R-410A

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVRN71AXV1/RR71CGXV1 R-410A

Mã sản phẩm: FVRN71AXV1/RR71CGXV1

Giá: 28.600.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 3,0 ngựa | 3,0 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh giấu trần nối ống gió

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Kendo FCU(KDD)/KDO-C028

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Kendo FCU(KDD)/KDO-C028

Mã sản phẩm: FCU(KDD)/KDO-C028

Giá: 23.000.000 vnđ

Xuất xứ: Malaysia

Hãng sản xuất: Máy lạnh Kendo

Công suất: 3,0 ngựa | 3,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Mitsubishi Heavy FDUM71VF1/FDC71VNP Inverter

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Mitsubishi Heavy FDUM71VF1/FDC71VNP Inverter

Mã sản phẩm: FDUM71VF1/FDC71VNP

Giá: 33.400.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Mitsubishi Heavy

Công suất: 3,0 ngựa | 3,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Mitsubishi Heavy FDUM71CR-S5/FDC71CR-S5

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Mitsubishi Heavy FDUM71CR-S5/FDC71CR-S5

Mã sản phẩm: FDUM71CR-S5/FDC71CR-S5

Giá: 28.000.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Mitsubishi Heavy

Công suất: 3,0 ngựa | 3,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin FBA71BVMA/RZF71CV2V Inverter Gas R32

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin FBA71BVMA/RZF71CV2V Inverter Gas R32

Mã sản phẩm: FBA71BVMA/RZF71CV2V

Giá: 33.500.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 3,0 ngựa | 3,0 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin FBQ71EVE/RZR71MVMV Inverter

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin FBQ71EVE/RZR71MVMV Inverter

Mã sản phẩm: FBQ71EVE/RZR71MVMV

Giá: 34.000.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 3,0 ngựa | 3,0 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin FDBNQ26MV1/RNQ26MV1

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin FDBNQ26MV1/RNQ26MV1

Mã sản phẩm: FDBNQ26MV1/ RNQ26MV1

Giá: 25.700.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 3,0 ngựa | 3,0 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh multi

Dàn nóng Multi Mitsubishi Heavy SCM80ZM-S Inverter Gas R410A

Dàn nóng Multi Mitsubishi Heavy SCM80ZM-S Inverter Gas R410A

Mã sản phẩm: SCM80ZM-S

Giá: 30.000.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Mitsubishi Heavy

Công suất: 3,0 ngựa | 3,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Dàn nóng Multi Mitsubishi Heavy SCM71ZM-S Inverter Gas R410A

Dàn nóng Multi Mitsubishi Heavy SCM71ZM-S Inverter Gas R410A

Mã sản phẩm: SCM71ZM-S

Giá: 27.500.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Mitsubishi Heavy

Công suất: 3,0 ngựa | 3,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Dàn Lạnh treo tường Multi Daikin FTKS71FVM Inverter Gas R410A

Dàn Lạnh treo tường Multi Daikin FTKS71FVM Inverter Gas R410A

Mã sản phẩm: FTKS71FVM

Giá: 9.000.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 3,0 ngựa | 3,0 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm máy nén

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Dàn Nóng Multi Daikin 3MKS71ESG Inverter Gas R410A

Dàn Nóng Multi Daikin 3MKS71ESG Inverter Gas R410A

Mã sản phẩm: 3MKS71ESG

Giá: 29.900.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 3,0 ngựa | 3,0 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm máy nén

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Dàn Nóng Multi Daikin 3MKS71ESG Inverter Gas R410A

Giá: 30.490.000 vnđ Giá KM:29.900.000 vnđ