Máy lạnh âm trần

Máy lạnh âm trần Kendo KDC C036/KDO C036

Máy lạnh âm trần Kendo KDC C036/KDO C036

Mã sản phẩm: KDC C036/KDO C036

Giá: 31.900.000 vnđ

Xuất xứ: Malaysia

Hãng sản xuất: Máy lạnh Kendo

Công suất: 4,0 ngựa | 4,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh âm trần Kendo KDC C036/KDO C036

Giá: 32.490.000 vnđ Giá KM:31.900.000 vnđ
Máy lạnh âm trần Funiki CC36

Máy lạnh âm trần Funiki CC36

Mã sản phẩm: CC36

Giá: 27.800.000 vnđ

Xuất xứ: Việt Nam

Hãng sản xuất: Máy lạnh Funiki

Công suất: 4,0 ngựa | 4,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh âm trần Funiki CC36

Giá: 28.390.000 vnđ Giá KM:27.800.000 vnđ
Máy lạnh âm trần Mitsubishi Electric PL-4BAKMD/PU-4VAKDR2.TH

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Electric PL-4BAKMD/PU-4VAKDR2.TH

Mã sản phẩm: PL-4BAKMD/PU-4VAKDR2.TH

Giá: 39.500.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Mitsubishi Electric

Công suất: 4,0 ngựa | 4,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh âm trần Midea MCD-36CR

Máy lạnh âm trần Midea MCD-36CR

Mã sản phẩm: MCD-36CR

Giá: 26.100.000 vnđ

Xuất xứ: Việt Nam

Hãng sản xuất: Máy lạnh Midea

Công suất: 4,0 ngựa | 4,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh âm trần Midea MCD-36CR

Giá: 26.690.000 vnđ Giá KM:26.100.000 vnđ
Máy lạnh âm trần NAGAKAWA NT-C3636

Máy lạnh âm trần NAGAKAWA NT-C3636

Mã sản phẩm: NT-C3636

Giá: 29.300.000 vnđ

Xuất xứ: Việt Nam

Hãng sản xuất: Máy lạnh Nagakawa

Công suất: 4,0 ngựa | 4,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh âm trần NAGAKAWA NT-C3636

Giá: 29.890.000 vnđ Giá KM:29.300.000 vnđ
Máy lạnh âm trần SUMIKURA APC/APO-360

Máy lạnh âm trần SUMIKURA APC/APO-360

Mã sản phẩm: APC/APO-360

Giá: 27.200.000 vnđ

Xuất xứ: Malaysia

Hãng sản xuất: Máy lạnh Sumikura

Công suất: 4,0 ngựa | 4,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh âm trần SUMIKURA APC/APO-360

Giá: 27.790.000 vnđ Giá KM:27.200.000 vnđ
Máy lạnh âm trần GREE GKH36

Máy lạnh âm trần GREE GKH36

Mã sản phẩm: GKH36

Giá: 30.300.000 vnđ

Xuất xứ: Trung Quốc

Hãng sản xuất: Máy lạnh Gree

Công suất: 4,0 ngựa | 4,0 hp

Bảo hành: 3 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh âm trần GREE GKH36

Giá: 30.890.000 vnđ Giá KM:30.300.000 vnđ
Máy lạnh âm trần CASPER CC-36TL13

Máy lạnh âm trần CASPER CC-36TL13

Mã sản phẩm: CC-36TL13

Giá: 27.300.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Casper

Công suất: 4,0 ngựa | 4,0 hp

Bảo hành: 3 năm máy, 5 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh âm trần CASPER CC-36TL13

Giá: 27.890.000 vnđ Giá KM:27.300.000 vnđ
Máy lạnh âm trần Reetech RGT36-CD/RC36-CDG

Máy lạnh âm trần Reetech RGT36-CD/RC36-CDG

Mã sản phẩm: RGT36-CD/RC36-CDG

Giá: 31.000.000 vnđ

Xuất xứ: Việt  Nam

Hãng sản xuất: Reetech

Công suất: 4,0 ngựa | 4,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh âm trần Reetech RGT36-CD/RC36-CDG

Giá: 31.590.000 vnđ Giá KM:31.000.000 vnđ
Máy lạnh âm trần LG ATNQ36GNLE6 Inverter

Máy lạnh âm trần LG ATNQ36GNLE6 Inverter

Mã sản phẩm: ATNQ36GNLE6

Giá: 31.000.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh LG

Công suất: 4,0 ngựa | 4,0 hp

Bảo hành: 1 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh âm trần LG ATNQ36GNLE6 Inverter

Giá: 31.590.000 vnđ Giá KM:31.000.000 vnđ
Máy lạnh âm trần LG AT-C368NLE0

Máy lạnh âm trần LG AT-C368NLE0

Mã sản phẩm: AT-C368NLE0

Giá: 29.600.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh LG

Công suất: 4,0 ngựa | 4,0 hp

Bảo hành: 1 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh âm trần LG AT-C368NLE0

Giá: 30.190.000 vnđ Giá KM:29.600.000 vnđ
Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-SE1001UP Inverter

Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-SE1001UP Inverter

Mã sản phẩm: RAV-SE1001UP

Giá: 37.500.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Toshiba

Công suất: 4,0 ngựa | 4,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-SE1001UP Inverter

Giá: 38.190.000 vnđ Giá KM:37.500.000 vnđ
Máy lạnh âm trần Panasonic CU/CS- T34KB4H52 Inverter

Máy lạnh âm trần Panasonic CU/CS- T34KB4H52 Inverter

Mã sản phẩm: CU/CS-T34KB4H52

Giá: 42.900.000 vnđ

Xuất xứ: Malaysia

Hãng sản xuất: Máy lạnh Panasonic

Công suất: 4,0 ngựa | 4,0 hp

Bảo hành: 1 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh âm trần Panasonic CU/CS- D34DB4H5

Máy lạnh âm trần Panasonic CU/CS- D34DB4H5

Mã sản phẩm: CU/CS-D34DB4H5

Giá: 34.700.000 vnđ

Xuất xứ: Malaysia

Hãng sản xuất: Máy lạnh Panasonic

Công suất: 4,0 ngựa | 4,0 hp

Bảo hành: 1 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh âm trần Panasonic CU/CS- D34DB4H5

Giá: 35.190.000 vnđ Giá KM:34.700.000 vnđ
Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT100VG/FDC100VNP Inverter – R-410A

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT100VG/FDC100VNP Inverter – R-410A

Mã sản phẩm: FDT100VG/FDC100VNP

Giá: 43.500.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Mitsubishi Heavy

Công suất: 4,0 ngựa | 4,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT100CR-S5/FDC100CR-S5 – R-410A

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT100CR-S5/FDC100CR-S5 – R-410A

Mã sản phẩm: FDT100CR-S5/FDC100CR-S5

Giá: 37.000.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Mitsubishi Heavy

Công suất: 4,0 ngựa | 4,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh âm trần DAIKIN FCF100CVM Inverter R-32

Máy lạnh âm trần DAIKIN FCF100CVM Inverter R-32

Mã sản phẩm: FCF100CVM

Giá: 41.700.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 4,0 ngựa | 4,0 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh âm trần DAIKIN FCF100CVM Inverter R-32

Giá: 42.390.000 vnđ Giá KM:41.700.000 vnđ
Máy lạnh âm trần DAIKIN FCQ100KAVEA Inverter R-410A – 3 Pha

Máy lạnh âm trần DAIKIN FCQ100KAVEA Inverter R-410A – 3 Pha

Mã sản phẩm: FCQ100KAVEA

Giá: 43.900.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 4,0 ngựa | 4,0 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh âm trần DAIKIN FCQ100KAVEA Inverter R-410A – 1 Pha

Máy lạnh âm trần DAIKIN FCQ100KAVEA Inverter R-410A – 1 Pha

Mã sản phẩm: FCQ100KAVEA

Giá: 41.900.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 4,0 ngựa | 4,0 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh âm trần DAIKIN FCNQ36MV1/RNQ36MV1 R-410A

Máy lạnh âm trần DAIKIN FCNQ36MV1/RNQ36MV1 R-410A

Mã sản phẩm: FCNQ36MV1/RNQ30MV1

Giá: 36.100.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 4,0 ngựa | 4,0 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh âm trần DAIKIN FCNQ36MV1/RNQ36MV1 R-410A

Giá: 36.690.000 vnđ Giá KM:36.100.000 vnđ

Máy lạnh áp trần

Máy lạnh áp trần Kendo KDU-C036/KDO-C036

Máy lạnh áp trần Kendo KDU-C036/KDO-C036

Mã sản phẩm: KDU-C036/KDO-C036

Giá: 32.000.000 vnđ

Xuất xứ: Malaysia

Hãng sản xuất: Máy lạnh Kendo

Công suất: 4,0 ngựa | 4,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh áp trần Kendo KDU-C036/KDO-C036

Giá: 32.590.000 vnđ Giá KM:32.000.000 vnđ
Máy lạnh áp trần Sumikura APL/APO-360

Máy lạnh áp trần Sumikura APL/APO-360

Mã sản phẩm: APL/APO-360

Giá: 27.750.000 vnđ

Xuất xứ: Malaysia

Hãng sản xuất: Máy lạnh Sumikura

Công suất: 4,0 ngựa | 4,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh áp trần Sumikura APL/APO-360

Giá: 28.390.000 vnđ Giá KM:27.750.000 vnđ
Máy lạnh áp trần Reetech RU36-BM/RC36-BMU

Máy lạnh áp trần Reetech RU36-BM/RC36-BMU

Mã sản phẩm: RU36-BM/RC36-BMU

Giá: 29.800.000 vnđ

Xuất xứ: Việt  Nam

Hãng sản xuất: Reetech

Công suất: 4,0 ngựa | 4,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh áp trần Reetech RU36-BM/RC36-BMU

Giá: 30.359.000 vnđ Giá KM:29.800.000 vnđ
Máy lạnh áp trần Daikin FHQ100DAVMA/RZR100MVMV Inverter

Máy lạnh áp trần Daikin FHQ100DAVMA/RZR100MVMV Inverter

Mã sản phẩm: FHQ100DAVMA/RZR100MVMV

Giá: 38.500.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 4,0 ngựa | 4,0 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ36MV1/RNQ36MV1 R-410A

Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ36MV1/RNQ36MV1 R-410A

Mã sản phẩm: FHNQ36MV1/RNQ36MV1

Giá: 30.500.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 4,0 ngựa | 4,0 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh tủ đứng

Máy lạnh tủ đứng Kendo KDF-C036/KDO-C036

Máy lạnh tủ đứng Kendo KDF-C036/KDO-C036

Mã sản phẩm: KDF-C036/KDO-C036

Giá: 27.700.000 vnđ

Xuất xứ: Malaysia

Hãng sản xuất: Máy lạnh Kendo

Công suất: 4,0 ngựa | 4,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh tủ đứng Kendo KDF-C036/KDO-C036

Giá: 28.290.000 vnđ Giá KM:27.700.000 vnđ
Máy lạnh tủ đứng Funiki FC36

Máy lạnh tủ đứng Funiki FC36

Mã sản phẩm: FC36

Giá: 26.200.000 vnđ

Xuất xứ: Việt Nam

Hãng sản xuất: Máy lạnh Funiki

Công suất: 4,0 ngựa | 4,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh tủ đứng Funiki FC36

Giá: 26.790.000 vnđ Giá KM:26.200.000 vnđ
Máy lạnh tủ đứng Mitsubishi Electric PS-4GAKD/PU-4VAKDR2.TH

Máy lạnh tủ đứng Mitsubishi Electric PS-4GAKD/PU-4VAKDR2.TH

Mã sản phẩm: PS-4GAKD/PU-4VAKDR2.TH

Giá: 51.700.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Mitsubishi Electric

Công suất: 4,0 ngựa | 4,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh tủ đứng Sumikura APF/APO-360

Máy lạnh tủ đứng Sumikura APF/APO-360

Mã sản phẩm: APF/APO-360

Giá: 24.800.000 vnđ

Xuất xứ: Malaysia

Hãng sản xuất: Máy lạnh Sumikura

Công suất: 4,0 ngựa | 4,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh tủ đứng Sumikura APF/APO-360

Giá: 25.390.000 vnđ Giá KM:24.800.000 vnđ
Máy lạnh tủ đứng Gree GVC36AH-M1NNA5A

Máy lạnh tủ đứng Gree GVC36AH-M1NNA5A

Mã sản phẩm: GVC36AH-M1NNA5A

Giá: 28.300.000 vnđ

Xuất xứ: Trung Quốc

Hãng sản xuất: Máy lạnh Gree

Công suất: 4,0 ngựa | 4,0 hp

Bảo hành: 3 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh tủ đứng Gree GVC36AH-M1NNA5A

Giá: 28.890.000 vnđ Giá KM:28.300.000 vnđ
Máy lạnh tủ đứng Reetech RF36-BM/RC36-BMF

Máy lạnh tủ đứng Reetech RF36-BM/RC36-BMF

Mã sản phẩm: RF36-BM/RC36-BMF

Giá: 26.200.000 vnđ

Xuất xứ: Việt  Nam

Hãng sản xuất: Reetech

Công suất: 4,0 ngựa | 4,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh tủ đứng Reetech RF36-BM/RC36-BMF

Giá: 26.790.000 vnđ Giá KM:26.200.000 vnđ
Máy lạnh tủ đứng Daikin FVQ100CVEB/RZR100MVM Inverter

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVQ100CVEB/RZR100MVM Inverter

Mã sản phẩm: FVQ100CVEB/RZR100MVM

Giá: 49.900.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 4,0 ngựa | 4,0 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVRN100AXV1/RR100DGXY1 R-410A

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVRN100AXV1/RR100DGXY1 R-410A

Mã sản phẩm: FVRN100AXV1/RR100DGXY1

Giá: 34.300.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 4,0 ngựa | 4,0 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh giấu trần nối ống gió

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Kendo FCU(KDD)/KDO-C036

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Kendo FCU(KDD)/KDO-C036

Mã sản phẩm: FCU(KDD)/KDO-C036

Giá: 31.300.000 vnđ

Xuất xứ: Malaysia

Hãng sản xuất: Máy lạnh Kendo

Công suất: 4,0 ngựa | 4,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Reetech RD36-BM/RC36-BMD

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Reetech RD36-BM/RC36-BMD

Mã sản phẩm: RD36-BM/RC36-BMD

Giá: 31.000.000 vnđ

Xuất xứ: Việt  Nam

Hãng sản xuất: Reetech

Công suất: 4,0 ngựa | 4,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

 

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Mitsubishi Heavy FDUM100VF2/FDC100VNP Inverter

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Mitsubishi Heavy FDUM100VF2/FDC100VNP Inverter

Mã sản phẩm: FDUM100VF2/FDC100VNP

Giá: 46.800.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Mitsubishi Heavy

Công suất: 4,0 ngựa | 4,0 hp

Bảo hành: 2 năm

​​​​​​​Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Mitsubishi Heavy FDUM100CR-S5/FDC100CR-S5

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Mitsubishi Heavy FDUM100CR-S5/FDC100CR-S5

Mã sản phẩm: FDUM100CR-S5/FDC100CR-S5

Giá: 36.000.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Mitsubishi Heavy

Công suất: 4,0 ngựa | 4,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin FBA100BVMA/RZF100CVM Inverter Gas R32

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin FBA100BVMA/RZF100CVM Inverter Gas R32

 

Mã sản phẩm: FBA100BVMA/RZF100CVM

Giá: 39.800.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 4,0 ngựa | 4,0 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin FBQ100EVE/RZR100MVM Inverter

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin FBQ100EVE/RZR100MVM Inverter

Mã sản phẩm: FBQ100EVE/RZR100MVM

Giá: 40.200.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 4,0 ngựa | 4,0 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin FDMNQ36MV1/RNQ36MV1

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin FDMNQ36MV1/RNQ36MV1

Mã sản phẩm: FDMNQ36MV1/RNQ36MV1

Giá: 33.000.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 4,0 ngựa | 4,0 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

​​​​​​​Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh multi

Dàn nóng Multi Mitsubishi Heavy SCM100ZM-S Inverter Gas R410A

Dàn nóng Multi Mitsubishi Heavy SCM100ZM-S Inverter Gas R410A

Mã sản phẩm: SCM100ZM-S

Giá: 49.000.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Mitsubishi Heavy

Công suất: 4,0 ngựa | 4,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Dàn Nóng Multi Daikin 5MKS100LSG Inverter Gas R410A

Dàn Nóng Multi Daikin 5MKS100LSG Inverter Gas R410A

Mã sản phẩm: 5MKS100LSG

Giá: 42.400.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 4,0 ngựa | 4,0 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm máy nén

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Dàn Nóng Multi Daikin 5MKS100LSG Inverter Gas R410A

Giá: 42.990.000 vnđ Giá KM:42.400.000 vnđ