Máy lạnh âm trần

Máy lạnh âm trần Funiki CC50

Máy lạnh âm trần Funiki CC50

Mã sản phẩm: CC50

Giá: 35.300.000 vnđ

Xuất xứ: Việt Nam

Hãng sản xuất: Máy lạnh Funiki

Công suất: 5,5 ngựa | 5,5 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh âm trần Funiki CC50

Giá: 35.890.000 vnđ Giá KM:35.300.000 vnđ
Máy lạnh âm trần Midea MCD-50CR

Máy lạnh âm trần Midea MCD-50CR

Mã sản phẩm: MCD-50CR

Giá: 31.500.000 vnđ

Xuất xứ: Việt Nam

Hãng sản xuất: Máy lạnh Midea

Công suất: 5,5 ngựa | 5,5 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh âm trần Midea MCD-50CR

Giá: 32.190.000 vnđ Giá KM:31.500.000 vnđ
Máy lạnh âm trần AIKIBI ACF48IH/ACC-48IH  Inverter

Máy lạnh âm trần AIKIBI ACF48IH/ACC-48IH  Inverter

Mã sản phẩm: ACF48IH/ACC-48IH 

Giá: 42.600.000 vnđ

Xuất xứ: Việt Nam

Hãng sản xuất: Máy lạnh Aikibi

Công suất: 5,5 ngựa | 5,5 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh âm trần SUMIKURA APC/APO-500

Máy lạnh âm trần SUMIKURA APC/APO-500

Mã sản phẩm: APC/APO-500

Giá: 33.900.000 vnđ

Xuất xứ: Malaysia

Hãng sản xuất: Máy lạnh Sumikura

Công suất: 5,5 ngựa | 5,5 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh âm trần SUMIKURA APC/APO-500

Giá: 34.490.000 vnđ Giá KM:33.900.000 vnđ
Máy lạnh âm trần GREE GKH48

Máy lạnh âm trần GREE GKH48

Mã sản phẩm: GKH48

Giá: 35.200.000 vnđ

Xuất xứ: Trung Quốc

Hãng sản xuất: Máy lạnh Gree

Công suất: 5,5 ngựa | 5,5 hp

Bảo hành: 3 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh âm trần GREE GKH48

Giá: 35.790.000 vnđ Giá KM:35.200.000 vnđ
Máy lạnh âm trần LG AT-C488MLE0

Máy lạnh âm trần LG AT-C488MLE0

Mã sản phẩm: AT- C488MLE0

Giá: 33.500.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh LG

Công suất: 5,5 ngựa | 5,5 hp

Bảo hành: 1 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh âm trần LG AT-C488MLE0

Giá: 33.990.000 vnđ Giá KM:33.500.000 vnđ
Máy lạnh âm trần DAIKIN FCQ140KAVEA Inverter R-410A

Máy lạnh âm trần DAIKIN FCQ140KAVEA Inverter R-410A

Mã sản phẩm: FCQ140KAVEA

Giá: 49.500.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 5,5 ngựa | 5,5 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh âm trần DAIKIN FCNQ48MV1/RNQ48MV1 R-410A

Máy lạnh âm trần DAIKIN FCNQ48MV1/RNQ48MV1 R-410A

Mã sản phẩm: FCNQ48MV1/RNQ48MV1

Giá: 42.900.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 5,5 ngựa | 5,5 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh âm trần DAIKIN FCNQ48MV1/RNQ48MV1 R-410A

Giá: 43.490.000 vnđ Giá KM:42.900.000 vnđ

Máy lạnh áp trần

Máy lạnh áp trần Kendo KDU-C050/KDO-C050

Máy lạnh áp trần Kendo KDU-C050/KDO-C050

Mã sản phẩm: KDU-C050/KDO-C050

Giá: 34.500.000 vnđ

Xuất xứ: Malaysia

Hãng sản xuất: Máy lạnh Kendo

Công suất: 5,5 ngựa | 5,5 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh áp trần Kendo KDU-C050/KDO-C050

Giá: 35.090.000 vnđ Giá KM:34.500.000 vnđ
Máy lạnh áp trần Sumikura APL/APO-500

Máy lạnh áp trần Sumikura APL/APO-500

Mã sản phẩm: APL/APO-500

Giá: 33.550.000 vnđ

Xuất xứ: Malaysia

Hãng sản xuất: Máy lạnh Sumikura

Công suất: 5,5 ngựa | 5,5 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh áp trần Sumikura APL/APO-500

Giá: 34.090.000 vnđ Giá KM:33.550.000 vnđ
Máy lạnh áp trần Reetech RU48-BM/RC48-BMU

Máy lạnh áp trần Reetech RU48-BM/RC48-BMU

Mã sản phẩm: RU48-BM/RC48-BMU

Giá: 32.200.000 vnđ

Xuất xứ: Việt  Nam

Hãng sản xuất: Reetech

Công suất: 5,5 ngựa | 5,5 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh áp trần Reetech RU48-BM/RC48-BMU

Giá: 32.790.000 vnđ Giá KM:32.200.000 vnđ
Máy lạnh áp trần Daikin FHQ140DAVMA/RZR140MVMV Inverter

Máy lạnh áp trần Daikin FHQ140DAVMA/RZR140MVMV Inverter

Mã sản phẩm: FHQ140DAVMA/RZR140MVMV

Giá: 46.000.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 5,5 ngựa | 5,5 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh tủ đứng

Máy lạnh tủ đứng Funiki FC50

Máy lạnh tủ đứng Funiki FC50

Mã sản phẩm: FC50

Giá: 29.300.000 vnđ

Xuất xứ: Việt Nam

Hãng sản xuất: Máy lạnh Funiki

Công suất: 5,5 ngựa | 5,5 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh tủ đứng Funiki FC50

Giá: 29.890.000 vnđ Giá KM:29.300.000 vnđ
Máy lạnh tủ đứng Midea MFS2-50CR

Máy lạnh tủ đứng Midea MFS2-50CR

Mã sản phẩm: MFS2-50CR

Giá: 28.500.000 vnđ

Xuất xứ: Việt Nam

Hãng sản xuất: Máy lạnh Midea

Công suất: 5,5 ngựa | 5,5 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh tủ đứng Midea MFS2-50CR

Giá: 29.090.000 vnđ Giá KM:28.500.000 vnđ
Máy lạnh tủ đứng Aikibi AFF48C/AFC48C-AV01

Máy lạnh tủ đứng Aikibi AFF48C/AFC48C-AV01

Mã sản phẩm: AFF48C/AFC48C-AV01

Giá: 32.400.000 vnđ

Xuất xứ: Việt Nam

Hãng sản xuất: Máy lạnh Aikibi

Công suất: 5,5 ngựa | 5,5 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh tủ đứng Aikibi AFF48C/AFC48C-AV01

Giá: 32.990.000 vnđ Giá KM:32.400.000 vnđ
Máy lạnh tủ đứng Sumikura APF/APO-500

Máy lạnh tủ đứng Sumikura APF/APO-500

Mã sản phẩm: APF/APO-500

Giá: 30.200.000 vnđ

Xuất xứ: Malaysia

Hãng sản xuất: Máy lạnh Sumikura

Công suất: 5,5 ngựa | 5,5 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh tủ đứng Sumikura APF/APO-500

Giá: 30.790.000 vnđ Giá KM:30.200.000 vnđ
Máy lạnh tủ đứng Mitsubishi Heavy FSHY/FCHY-5001

Máy lạnh tủ đứng Mitsubishi Heavy FSHY/FCHY-5001

Mã sản phẩm:  FSHY/FCHY-5001

Giá: 32.700.000 vnđ

Xuất xứ: Việt Nam

Hãng sản xuất: Mitsubishi Heavy

Công suất: 5,5 ngựa | 5,5 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh tủ đứng Mitsubishi Heavy FSHY/FCHY-5001

Giá: 33.290.000 vnđ Giá KM:32.700.000 vnđ
Máy lạnh tủ đứng Daikin FVQ140CVEB/RZR140MVM Inverter

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVQ140CVEB/RZR140MVM Inverter

Mã sản phẩm: FVQ140CVEB/RZR140MVM

Giá: 59.300.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 5,5 ngựa | 5,5 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVRN140AXV1/RR140DGXY1 R-410A

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVRN140AXV1/RR140DGXY1 R-410A

Mã sản phẩm: FVRN140AXV1/RR140DGXY1

Giá: 47.300.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 5,5 ngựa | 5,5 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh giấu trần nối ống gió

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin FBA140BVMA/RZF140CVM Inverter Gas R32

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin FBA140BVMA/RZF140CVM Inverter Gas R32

 

Mã sản phẩm: FBA140BVMA/RZF140CVM

Giá: 47.300.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 5,5 ngựa | 5,5 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin FBQ140EVE/RZR140MVM Inverter

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin FBQ140EVE/RZR140MVM Inverter

 

Mã sản phẩm: FBQ140EVE/RZR140MVM

Giá: 47.800.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 5,5 ngựa | 5,5 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin FDR05NY1/RUR05NY1

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin FDR05NY1/RUR05NY1

Mã sản phẩm: FDR05NY1/RUR05NY1

Giá: 48.200.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 5,5 ngựa | 5,5 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin FDMNQ48MV1/RNQ48MY1

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin FDMNQ48MV1/RNQ48MY1

Mã sản phẩm: FDMNQ48MV1/RNQ48MY1

Giá: 38.900.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 5,5 ngựa | 5,5 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt