Máy lạnh âm trần

Máy lạnh âm trần Kendo KDC-C050/KDO-C050

Máy lạnh âm trần Kendo KDC-C050/KDO-C050

Mã sản phẩm: KDC-C050/KDO-C050

Giá: 33.900.000 vnđ

Xuất xứ: Malaysia

Hãng sản xuất: Máy lạnh Kendo

Công suất: 5,0 ngựa | 5,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh âm trần Kendo KDC-C050/KDO-C050

Giá: 34.490.000 vnđ Giá KM:33.900.000 vnđ
Máy lạnh âm trần Yuiki YK-45MAS

Máy lạnh âm trần Yuiki YK-45MAS

Mã sản phẩm: YK-45MAS

Giá: 30.700.000 vnđ

Xuất xứ: Malaysia

Hãng sản xuất: Máy lạnh Yuiki

Công suất: 5,0 ngựa | 5,0 hp

Bảo hành: 1 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh âm trần Yuiki YK-45MAS

Giá: 31.290.000 vnđ Giá KM:30.700.000 vnđ
Máy lạnh âm trần Mitsubishi Electric PL-5BAKMD/PU-5YAKDR2.TH

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Electric PL-5BAKMD/PU-5YAKDR2.TH

Mã sản phẩm: PL-5BAKMD/PU-5YAKDR2.TH

Giá: 41.500.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Mitsubishi Electric

Công suất: 5,0 ngựa | 5,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh âm trần NAGAKAWA NT-C5036

Máy lạnh âm trần NAGAKAWA NT-C5036

Mã sản phẩm: NT-C5036

Giá: 34.400.000 vnđ

Xuất xứ: Việt Nam

Hãng sản xuất: Máy lạnh Nagakawa

Công suất: 5,0 ngựa | 5,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh âm trần NAGAKAWA NT-C5036

Giá: 34.990.000 vnđ Giá KM:34.400.000 vnđ
Máy lạnh âm trần SUMIKURA APC/APO-480

Máy lạnh âm trần SUMIKURA APC/APO-480

Mã sản phẩm: APC/APO-480

Giá: 33.300.000 vnđ

Xuất xứ: Malaysia

Hãng sản xuất: Máy lạnh Sumikura

Công suất: 5,0 ngựa | 5,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh âm trần SUMIKURA APC/APO-480

Giá: 33.890.000 vnđ Giá KM:33.300.000 vnđ
Máy lạnh âm trần GREE GKH42

Máy lạnh âm trần GREE GKH42

Mã sản phẩm: GKH42

Giá: 32.200.000 vnđ

Xuất xứ: Trung Quốc

Hãng sản xuất: Máy lạnh Gree

Công suất: 5,0 ngựa | 5,0 hp

Bảo hành: 3 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh âm trần GREE GKH42

Giá: 32.790.000 vnđ Giá KM:32.200.000 vnđ
Máy lạnh âm trần CASPER CC-50TL14

Máy lạnh âm trần CASPER CC-50TL14

Mã sản phẩm: CC-50TL14

Giá: 34.800.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Casper

Công suất: 5,0 ngựa | 5,0 hp

Bảo hành: 3 năm máy, 5 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh âm trần CASPER CC-50TL14

Giá: 35.390.000 vnđ Giá KM:34.800.000 vnđ
Máy lạnh âm trần Reetech RGT48-CD/RC48-CDG

Máy lạnh âm trần Reetech RGT48-CD/RC48-CDG

Mã sản phẩm: RGT48-CD/RC48-CDG

Giá: 33.300.000 vnđ

Xuất xứ: Việt  Nam

Hãng sản xuất: Reetech

Công suất: 5,0 ngựa | 5,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh âm trần Reetech RGT48-CD/RC48-CDG

Giá: 33.890.000 vnđ Giá KM:33.300.000 vnđ
Máy lạnh âm trần LG ATNQ48GMLE6 Inverter

Máy lạnh âm trần LG ATNQ48GMLE6 Inverter

Mã sản phẩm: ATNQ48GMLE6

Giá: 36.000.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh LG

Công suất: 5,0 ngựa | 5,0 hp

Bảo hành: 1 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh âm trần LG ATNQ48GMLE6 Inverter

Giá: 36.590.000 vnđ Giá KM:36.000.000 vnđ
Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-SE1251UP Inverter

Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-SE1251UP Inverter

Mã sản phẩm: RAV-SE1251UP

Giá: 42.500.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Toshiba

Công suất: 5,0 ngựa | 5,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-SE1251UP Inverter

Giá: 43.190.000 vnđ Giá KM:42.500.000 vnđ
Máy lạnh âm trần Panasonic CU/CS- T43KB4H52 Inverter

Máy lạnh âm trần Panasonic CU/CS- T43KB4H52 Inverter

Mã sản phẩm: CU/CS-T43KB4H52

Giá: 49.900.000 vnđ

Xuất xứ: Malaysia

Xuất xứ: Malaysia

Hãng sản xuất: Máy lạnh Panasonic

Công suất: 5,0 ngựa | 5,0 hp

Bảo hành: 1 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh âm trần Panasonic CU/CS- D43DB4H5

Máy lạnh âm trần Panasonic CU/CS- D43DB4H5

Mã sản phẩm: CU/CS-D43DB4H5

Giá: 36.300.000 vnđ

Xuất xứ: Malaysia

Hãng sản xuất: Máy lạnh Panasonic

Công suất: 5,0 ngựa | 5,0 hp

Bảo hành: 1 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh âm trần Panasonic CU/CS- D43DB4H5

Giá: 36.890.000 vnđ Giá KM:36.300.000 vnđ
Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT125VG/FDC125VN Inverter – R-410A

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT125VG/FDC125VN Inverter – R-410A

Mã sản phẩm: FDT125VG/FDC125VN

Giá: 54.200.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Mitsubishi Heavy

Công suất: 5,0 ngựa | 5,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT125CR-S5/FDC125CR-S5 – R-410A

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT125CR-S5/FDC125CR-S5 – R-410A

Mã sản phẩm: FDT125CR-S5/FDC125CR-S5

Giá: 40.000.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Mitsubishi Heavy

Công suất: 5,0 ngựa | 5,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh âm trần DAIKIN FCF125CVM Inverter R-32

Máy lạnh âm trần DAIKIN FCF125CVM Inverter R-32

Mã sản phẩm: FCF125CVM

Giá: 45.500.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 5,0 ngựa | 5,0 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh âm trần DAIKIN FCF125CVM Inverter R-32

Giá: 46.190.000 vnđ Giá KM:45.500.000 vnđ
Máy lạnh âm trần DAIKIN FCQ125KAVEA Inverter R-410A – 3 Pha

Máy lạnh âm trần DAIKIN FCQ125KAVEA Inverter R-410A – 3 Pha

Mã sản phẩm: FCQ125KAVEA

Giá: 47.600.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 5,0 ngựa | 5,0 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh âm trần DAIKIN FCQ125KAVEA Inverter R-410A – 1 Pha

Máy lạnh âm trần DAIKIN FCQ125KAVEA Inverter R-410A – 1 Pha

Mã sản phẩm: FCQ125KAVEA

Giá: 45.600.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 5,0 ngựa | 5,0 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh áp trần

Máy lạnh áp trần Daikin FHQ125DAVMA/RZR125MVMV Inverter

Máy lạnh áp trần Daikin FHQ125DAVMA/RZR125MVMV Inverter

Mã sản phẩm: FHQ125DAVMA/RZR125MVMV

Giá: 42.500.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 5,0 ngựa | 5,0 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ48MV1/RNQ48MY1 R-410A

Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ48MV1/RNQ48MY1 R-410A

Mã sản phẩm: FHNQ48MV1/RNQ48MY1

Giá: 36.300.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 5,0 ngựa | 5,0 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ48MV1/RNQ48MY1 R-410A

Giá: 36.890.000 vnđ Giá KM:36.300.000 vnđ

Máy lạnh tủ đứng

Máy lạnh tủ đứng Kendo KDF-C050/KDO-C050

Máy lạnh tủ đứng Kendo KDF-C050/KDO-C050

Mã sản phẩm: KDF-C050/KDO-C050

Giá: 31.500.000 vnđ

Xuất xứ: Malaysia

Hãng sản xuất: Máy lạnh Kendo

Công suất: 5,0 ngựa | 5,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh tủ đứng Kendo KDF-C050/KDO-C050

Giá: 32.090.000 vnđ Giá KM:31.500.000 vnđ
Máy lạnh tủ đứng Yuiki YK-45MAD

Máy lạnh tủ đứng Yuiki YK-45MAD

Mã sản phẩm: YK-45MAD

Giá: 27.500.000 vnđ

Xuất xứ: Malaysia

Hãng sản xuất: Máy lạnh Yuiki

Công suất: 5,0 ngựa | 5,0 hp

Bảo hành: 1 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh tủ đứng Yuiki YK-45MAD

Giá: 28.090.000 vnđ Giá KM:27.500.000 vnđ
Máy lạnh tủ đứng Mitsubishi Electric PS-5GAKD/PU-5YAKDR2.TH

Máy lạnh tủ đứng Mitsubishi Electric PS-5GAKD/PU-5YAKDR2.TH

Mã sản phẩm: PS-5GAKD/PU-5YAKDR2.TH

Giá: 57.500.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Mitsubishi Electric

Công suất: 5,0 ngựa | 5,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh tủ đứng Nagakawa NP-C50DL

Máy lạnh tủ đứng Nagakawa NP-C50DL

Mã sản phẩm: NP–C50DL

Giá: 26.700.000 vnđ

Xuất xứ: Việt Nam

Hãng sản xuất: Máy lạnh Nagakawa

Công suất: 5,5 ngựa | 5,5 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh tủ đứng Nagakawa NP-C50DL

Giá: 27.290.000 vnđ Giá KM:26.700.000 vnđ
Máy lạnh tủ đứng Sumikura APF/APO-480

Máy lạnh tủ đứng Sumikura APF/APO-480

Mã sản phẩm: APF/APO-480

Giá: 28.900.000 vnđ

Xuất xứ: Malaysia

Hãng sản xuất: Máy lạnh Sumikura

Công suất: 5,0 ngựa | 5,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh tủ đứng Sumikura APF/APO-480

Giá: 29.490.000 vnđ Giá KM:28.900.000 vnđ
Máy lạnh tủ đứng Gree GVC42AH-M1NNA5A

Máy lạnh tủ đứng Gree GVC42AH-M1NNA5A

Mã sản phẩm: GVC42AH-M1NNA5A

Giá: 30.300.000 vnđ

Xuất xứ: Trung Quốc

Hãng sản xuất: Máy lạnh Gree

Công suất: 5,0 ngựa | 5,0 hp

Bảo hành: 3 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh tủ đứng Gree GVC42AH-M1NNA5A

Giá: 30.890.000 vnđ Giá KM:30.300.000 vnđ
Máy lạnh tủ đứng Casper FC-48TL11

Máy lạnh tủ đứng Casper FC-48TL11

Mã sản phẩm: FC-48TL11

Giá: 29.300.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Casper

Công suất: 5,0 ngựa | 5,0 hp

Bảo hành: 3 năm máy, 5 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh tủ đứng Casper FC-48TL11

Giá: 29.890.000 vnđ Giá KM:29.300.000 vnđ
Máy lạnh tủ đứng Reetech RF48-BM/RC48-BMF

Máy lạnh tủ đứng Reetech RF48-BM/RC48-BMF

Mã sản phẩm: RF48-BM/RC48-BMF

Giá: 29.400.000 vnđ

Xuất xứ: Việt  Nam

Hãng sản xuất: Reetech

Công suất: 5,0 ngựa | 5,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh tủ đứng Reetech RF48-BM/RC48-BMF

Giá: 29.990.000 vnđ Giá KM:29.400.000 vnđ
Máy lạnh tủ đứng LG APUQ48GT3E3/APNQ48GT3E3 Inverter

Máy lạnh tủ đứng LG APUQ48GT3E3/APNQ48GT3E3 Inverter

Mã sản phẩm: APUQ48GT3E3/APNQ48GT3E3

Giá: 45.000.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh LG

Công suất: 5,0 ngựa | 5,0 hp

Bảo hành: 1 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh tủ đứng LG AP-C488TLA0

Máy lạnh tủ đứng LG AP-C488TLA0

Mã sản phẩm: AP-C488TLA0

Giá: 38.900.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh LG

Công suất: 5,0 ngựa | 5,0 hp

Bảo hành: 1 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh tủ đứng LG AP-C488TLA0

Giá: 39.490.000 vnđ Giá KM:38.900.000 vnđ
Máy lạnh tủ đứng Panasonic CU/CS- C45FFH

Máy lạnh tủ đứng Panasonic CU/CS- C45FFH

Mã sản phẩm: CU/CS-C45FFH

Giá: 37.500.000 vnđ

Xuất xứ: Malaysia

Hãng sản xuất: Máy lạnh Panasonic

Công suất: 5,0 ngựa | 5,0 hp

Bảo hành: 1 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh tủ đứng Panasonic CU/CS- C45FFH

Giá: 38.190.000 vnđ Giá KM:37.500.000 vnđ
Máy lạnh tủ đứng Mitsubishi Heavy FDF125CR-S5/FDC125RC-S5 R-410A

Máy lạnh tủ đứng Mitsubishi Heavy FDF125CR-S5/FDC125RC-S5 R-410A

Mã sản phẩm:  FDF125CR-S5/FDC125RC-S5

Giá: 38.100.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Mitsubishi Heavy

Công suất: 5,0 ngựa | 5,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh tủ đứng Daikin  FVGR05NV1/RUR05NY1 R-410A

Máy lạnh tủ đứng Daikin  FVGR05NV1/RUR05NY1 R-410A

Mã sản phẩm: FVGR05NV1/RUR05NY1

Giá: 61.100.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 5,0 ngựa | 5,0 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVQ125CVEB/RZR125MVM Inverter

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVQ125CVEB/RZR125MVM Inverter

Mã sản phẩm: FVQ125CVEB/RZR125MVM

Giá: 54.500.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 5,0 ngựa | 5,0 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVRN125AXV1/RR125DGXY1 R-410A

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVRN125AXV1/RR125DGXY1 R-410A

Mã sản phẩm: FVRN125AXV1/RR125DGXY1

Giá: 38.000.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 5,0 ngựa | 5,0 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh giấu trần nối ống gió

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Kendo FCU(KDD)/KDO-C050

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Kendo FCU(KDD)/KDO-C050

Mã sản phẩm: FCU(KDD)/KDO-C050

Giá: 34.500.000 vnđ

Xuất xứ: Malaysia

Hãng sản xuất: Máy lạnh Kendo

Công suất: 5,0 ngựa | 5,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Reetech RD48-BM/RC48-BMD

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Reetech RD48-BM/RC48-BMD

Mã sản phẩm: RD48-BM/RC48-BMD

Giá: 34.100.000 vnđ

Xuất xứ: Việt  Nam

Hãng sản xuất: Reetech

Công suất: 5,0 ngựa | 5,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Mitsubishi Heavy FDUM125VF/FDC125VN Inverter

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Mitsubishi Heavy FDUM125VF/FDC125VN Inverter

Mã sản phẩm: FDUM125VF/FDC125VN

Giá: 58.000.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Mitsubishi Heavy

Công suất: 5,0 ngựa | 5,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Mitsubishi Heavy FDUM125CR-S5/FDC125CR-S5

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Mitsubishi Heavy FDUM125CR-S5/FDC125CR-S5

Mã sản phẩm: FDUM125CR-S5/FDC125CR-S5

Giá: 40.000.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Mitsubishi Heavy

Công suất: 5,0 ngựa | 5,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin FBA125BVMA/RZF125CVM Inverter Gas R32

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin FBA125BVMA/RZF125CVM Inverter Gas R32

Mã sản phẩm: FBA125BVMA/RZF125CVM

Giá: 43.300.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 5,0 ngựa | 5,0 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin FBQ125EVE/RZR125MVM Inverter

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin FBQ125EVE/RZR125MVM Inverter

 

Mã sản phẩm: FBQ125EVE/RZR125MVM

Giá: 43.900.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 5,0 ngựa | 5,0 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh multi

Dàn nóng Multi Mitsubishi Heavy SCM125ZM-S Inverter Gas R410A

Dàn nóng Multi Mitsubishi Heavy SCM125ZM-S Inverter Gas R410A

Mã sản phẩm: SCM125ZM-S

Giá: 57.000.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Mitsubishi Heavy

Công suất: 5,0 ngựa | 5,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt