Máy lạnh âm trần

Máy lạnh âm trần Kendo KDC-C060/KDO-C060

Máy lạnh âm trần Kendo KDC-C060/KDO-C060

Mã sản phẩm: KDC-C060/KDO-C060

Giá: 39.700.000 vnđ

Xuất xứ: Malaysia

Hãng sản xuất: Máy lạnh Kendo

Công suất: 6,0 ngựa | 6,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh âm trần Kendo KDC-C060/KDO-C060

Giá: 40.290.000 vnđ Giá KM:39.700.000 vnđ
Máy lạnh âm trần Mitsubishi Electric PL-6BAKMD/PU-6YAKDR2.TH

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Electric PL-6BAKMD/PU-6YAKDR2.TH

Mã sản phẩm: PL-6BAKMD/PU-6YAKDR2.TH

Giá: 49.200.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Mitsubishi Electric

Công suất: 6,0 ngựa | 6,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh âm trần SUMIKURA APC/APO-600

Máy lạnh âm trần SUMIKURA APC/APO-600

Mã sản phẩm: APC/APO-600

Giá: 38.800.000 vnđ

Xuất xứ: Malaysia

Hãng sản xuất: Máy lạnh Sumikura

Công suất: 6,0 ngựa | 6,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh âm trần SUMIKURA APC/APO-600

Giá: 39.390.000 vnđ Giá KM:38.800.000 vnđ
Máy lạnh âm trần Reetech RGT60-CD/RC60-CDG

Máy lạnh âm trần Reetech RGT60-CD/RC60-CDG

Mã sản phẩm: RGT60-CD/RC60-CDG

Giá: 38.700.000 vnđ

Xuất xứ: Việt  Nam

Hãng sản xuất: Reetech

Công suất: 6,0 ngựa | 6,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh âm trần Reetech RGT60-CD/RC60-CDG

Giá: 39.290.000 vnđ Giá KM:38.700.000 vnđ
Máy lạnh âm trần Panasonic CU/CS- D50DB4H5

Máy lạnh âm trần Panasonic CU/CS- D50DB4H5

Mã sản phẩm: CU/CS-D50DB4H5

Giá: 40.300.000 vnđ

Xuất xứ: Malaysia

Hãng sản xuất: Máy lạnh Panasonic

Công suất: 6,0 ngựa | 6,0 hp

Bảo hành: 1 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh âm trần Panasonic CU/CS- D50DB4H5

Giá: 40.890.000 vnđ Giá KM:40.300.000 vnđ
Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT140VG/FDC140VN Inverter – R-410A

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT140VG/FDC140VN Inverter – R-410A

Mã sản phẩm: FDT140VG/FDC140VN

Giá: 57.000.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Mitsubishi Heavy

Công suất: 6,0 ngựa | 6,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh âm trần DAIKIN FCF140CVM Inverter R-32

Máy lạnh âm trần DAIKIN FCF140CVM Inverter R-32

Mã sản phẩm: FCF140CVM

Giá: 49.400.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 6,0 ngựa | 6,0 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh âm trần DAIKIN FCF140CVM Inverter R-32

Giá: 49.990.000 vnđ Giá KM:49.400.000 vnđ

Máy lạnh tủ đứng

Máy lạnh tủ đứng Kendo KDF-C060/KDO-C060

Máy lạnh tủ đứng Kendo KDF-C060/KDO-C060

Mã sản phẩm: KDF-C060/KDO-C060

Giá: 36.500.000 vnđ

Xuất xứ: Malaysia

Hãng sản xuất: Máy lạnh Kendo

Công suất: 6,0 ngựa | 6,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh tủ đứng Kendo KDF-C060/KDO-C060

Giá: 37.090.000 vnđ Giá KM:36.500.000 vnđ
Máy lạnh tủ đứng Mitsubishi Electric PS-6GAKD/PU-6YAKDR2.TH

Máy lạnh tủ đứng Mitsubishi Electric PS-6GAKD/PU-6YAKDR2.TH

Mã sản phẩm: PS-6GAKD/PU-6YAKDR2.TH

Giá: 64.400.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Mitsubishi Electric

Công suất: 6,0 ngựa | 6,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh tủ đứng Reetech RF60-BM/RC60-BMF

Máy lạnh tủ đứng Reetech RF60-BM/RC60-BMF

Mã sản phẩm: RF60-BM/RC60-BMF

Giá: 36.500.000 vnđ

Xuất xứ: Việt  Nam

Hãng sản xuất: Reetech

Công suất: 6,0 ngựa | 6,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh tủ đứng Reetech RF60-BM/RC60-BMF

Giá: 37.090.000 vnđ Giá KM:36.500.000 vnđ
Máy lạnh tủ đứng Daikin  FVGR06NV1/RUR06NY1 R-410A

Máy lạnh tủ đứng Daikin  FVGR06NV1/RUR06NY1 R-410A

Mã sản phẩm: FVGR06NV1/RUR06NY1

Giá: 69.100.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 6,0 ngựa | 6,0 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh giấu trần nối ống gió

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Kendo FCU(KDD)/KDO-C060

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Kendo FCU(KDD)/KDO-C060

Mã sản phẩm: FCU(KDD)/KDO-C060

Giá: 39.400.000 vnđ

Xuất xứ: Malaysia

Hãng sản xuất: Máy lạnh Kendo

Công suất: 6,0 ngựa | 6,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Reetech RD60-BM/RC60-BMD

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Reetech RD60-BM/RC60-BMD

Mã sản phẩm: RD60-BM/RC60-BMD

Giá: 40.500.000 vnđ

Xuất xứ: Việt  Nam

Hãng sản xuất: Reetech

Công suất: 6,0 ngựa | 6,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin FDR06NY1/RUR06NY1

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin FDR06NY1/RUR06NY1

Mã sản phẩm: FDR06NY1/RUR06NY1

Giá: 59.000.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 6,0 ngựa | 6,0 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt