Dự án thực hiện

Công trình thi công ống đồng tại nhà hàng Lộc Vừng Quận 12 Thành Phố Hồ Chí Minh

Công trình thi công ống đồng tại Tòa nhà Sky Center Quận Tân Bình Thành Phố Hồ Chí Minh