Máy lạnh áp trần

Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ13MV1/RNQ13MV1 R-410A

Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ13MV1/RNQ13MV1 R-410A

Mã sản phẩm: FHNQ13MV1/RNQ13MV1

Giá: 15.500.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 1,5 ngựa | 1,5 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ13MV1/RNQ13MV1 R-410A

Giá: 16.090.000 vnđ Giá KM:15.500.000 vnđ
Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ18MV1/RNQ18MV1 R-410A

Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ18MV1/RNQ18MV1 R-410A

Mã sản phẩm: FHNQ18MV1/RNQ18MV1

Giá: 19.500.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 2,0 ngựa | 2,0 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ18MV1/RNQ18MV1 R-410A

Giá: 20.090.000 vnđ Giá KM:19.500.000 vnđ
Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ21MV1/RNQ21MV1 R-410A

Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ21MV1/RNQ21MV1 R-410A

Mã sản phẩm: FHNQ21MV1/RNQ21MV1

Giá: 23.500.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 2,5 ngựa | 2,5 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ21MV1/RNQ21MV1 R-410A

Giá: 24.090.000 vnđ Giá KM:23.500.000 vnđ
Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ26MV1/RNQ26MV1 R-410A

Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ26MV1/RNQ26MV1 R-410A

Mã sản phẩm: FHNQ26MV1/RNQ26MV1

Giá: 26.600.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 3,0 ngựa | 3,0 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ26MV1/RNQ26MV1 R-410A

Giá: 27.190.000 vnđ Giá KM:26.600.000 vnđ
Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ30MV1/RNQ30MV1 R-410A

Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ30MV1/RNQ30MV1 R-410A

Mã sản phẩm: FHNQ30MV1/RNQ30MV1

Giá: 27.300.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 3,5 ngựa | 3,5 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ30MV1/RNQ30MV1 R-410A

Giá: 27.890.000 vnđ Giá KM:27.300.000 vnđ
Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ36MV1/RNQ36MV1 R-410A

Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ36MV1/RNQ36MV1 R-410A

Mã sản phẩm: FHNQ36MV1/RNQ36MV1

Giá: 30.500.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 4,0 ngựa | 4,0 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ42MV1/RNQ42MY1 R-410A

Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ42MV1/RNQ42MY1 R-410A

Mã sản phẩm: FHNQ42MV1/RNQ42MY1

Giá: 33.500.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 4,5 ngựa | 4,5 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ48MV1/RNQ48MY1 R-410A

Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ48MV1/RNQ48MY1 R-410A

Mã sản phẩm: FHNQ48MV1/RNQ48MY1

Giá: 36.300.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 5,0 ngựa | 5,0 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ48MV1/RNQ48MY1 R-410A

Giá: 36.890.000 vnđ Giá KM:36.300.000 vnđ
Máy lạnh áp trần Daikin FHQ100DAVMA/RZR100MVMV Inverter

Máy lạnh áp trần Daikin FHQ100DAVMA/RZR100MVMV Inverter

Mã sản phẩm: FHQ100DAVMA/RZR100MVMV

Giá: 38.500.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 4,0 ngựa | 4,0 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh áp trần Daikin FHQ125DAVMA/RZR125MVMV Inverter

Máy lạnh áp trần Daikin FHQ125DAVMA/RZR125MVMV Inverter

Mã sản phẩm: FHQ125DAVMA/RZR125MVMV

Giá: 42.500.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 5,0 ngựa | 5,0 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh áp trần Daikin FHQ140DAVMA/RZR140MVMV Inverter

Máy lạnh áp trần Daikin FHQ140DAVMA/RZR140MVMV Inverter

Mã sản phẩm: FHQ140DAVMA/RZR140MVMV

Giá: 46.000.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 5,5 ngựa | 5,5 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh áp trần Daikin FHQ50DAVMA/RZR50MVMV Inverter

Máy lạnh áp trần Daikin FHQ50DAVMA/RZR50MVMV Inverter

Mã sản phẩm: FHQ50DAVMA/RZR50MVMV

Giá: 25.600.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 2,0 ngựa | 2,0 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh áp trần Daikin FHQ60DAVMA/RZR60MVMV Inverter

Máy lạnh áp trần Daikin FHQ60DAVMA/RZR60MVMV Inverter

Mã sản phẩm: FHQ60DAVMA/RZR60MVMV

Giá: 31.800.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 2,5 ngựa | 2,5 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh áp trần Daikin FHQ71DAVMA/RZR71MVMV Inverter

Máy lạnh áp trần Daikin FHQ71DAVMA/RZR71MVMV Inverter

Mã sản phẩm: FHQ71DAVMA/RZR71MVMV

Giá: 32.900.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 3,0 ngựa | 3,0 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh áp trần Kendo KDU-C028/KDO-C028

Máy lạnh áp trần Kendo KDU-C028/KDO-C028

Mã sản phẩm: KDU-C028/KDO-C028

Giá: 23.100.000 vnđ

Xuất xứ: Malaysia

Hãng sản xuất: Máy lạnh Kendo

Công suất: 3,0 ngựa | 3,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh áp trần Kendo KDU-C028/KDO-C028

Giá: 23.690.000 vnđ Giá KM:23.100.000 vnđ
Máy lạnh áp trần Kendo KDU-C036/KDO-C036

Máy lạnh áp trần Kendo KDU-C036/KDO-C036

Mã sản phẩm: KDU-C036/KDO-C036

Giá: 32.000.000 vnđ

Xuất xứ: Malaysia

Hãng sản xuất: Máy lạnh Kendo

Công suất: 4,0 ngựa | 4,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh áp trần Kendo KDU-C036/KDO-C036

Giá: 32.590.000 vnđ Giá KM:32.000.000 vnđ
Máy lạnh áp trần Kendo KDU-C050/KDO-C050

Máy lạnh áp trần Kendo KDU-C050/KDO-C050

Mã sản phẩm: KDU-C050/KDO-C050

Giá: 34.500.000 vnđ

Xuất xứ: Malaysia

Hãng sản xuất: Máy lạnh Kendo

Công suất: 5,5 ngựa | 5,5 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh áp trần Kendo KDU-C050/KDO-C050

Giá: 35.090.000 vnđ Giá KM:34.500.000 vnđ
Máy lạnh áp trần Kendo KDU-C060/KDO-C060

Máy lạnh áp trần Kendo KDU-C060/KDO-C060

Mã sản phẩm: KDU-C060/KDO-C060

Giá: 41.000.000 vnđ

Xuất xứ: Malaysia

Hãng sản xuất: Máy lạnh Kendo

Công suất: 6,5 ngựa | 6,5 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh áp trần Kendo KDU-C060/KDO-C060

Giá: 41.590.000 vnđ Giá KM:41.000.000 vnđ
Máy lạnh áp trần Reetech RU12-BM/RC12-BMU

Máy lạnh áp trần Reetech RU12-BM/RC12-BMU

Mã sản phẩm: RU12-BM/RC12-BMU

Giá: 15.000.000 vnđ

Xuất xứ: Việt  Nam

Hãng sản xuất: Reetech

Công suất: 1,5 ngựa | 1,5 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh áp trần Reetech RU12-BM/RC12-BMU

Giá: 15.590.000 vnđ Giá KM:15.000.000 vnđ
Máy lạnh áp trần Reetech RU18-BM/RC18-BMU

Máy lạnh áp trần Reetech RU18-BM/RC18-BMU

Mã sản phẩm: RU18-BM/RC18-BMU

Giá: 17.300.000 vnđ

Xuất xứ: Việt  Nam

Hãng sản xuất: Reetech

Công suất: 2,0 ngựa | 2,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh áp trần Reetech RU18-BM/RC18-BMU

Giá: 17.890.000 vnđ Giá KM:17.300.000 vnđ
Máy lạnh áp trần Reetech RU24-BM/RC24-BMU

Máy lạnh áp trần Reetech RU24-BM/RC24-BMU

Mã sản phẩm: RU24-BM/RC24-BMU

Giá: 19.900.000 vnđ

Xuất xứ: Việt  Nam

Hãng sản xuất: Reetech

Công suất: 2,5 ngựa | 2,5 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh áp trần Reetech RU24-BM/RC24-BMU

Giá: 20.490.000 vnđ Giá KM:19.900.000 vnđ