Máy lạnh giấu trần nối ống gió

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin FBA100BVMA/RZF100CVM Inverter Gas R32

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin FBA100BVMA/RZF100CVM Inverter Gas R32

 

Mã sản phẩm: FBA100BVMA/RZF100CVM

Giá: 39.800.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 4,0 ngựa | 4,0 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin FBA125BVMA/RZF125CVM Inverter Gas R32

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin FBA125BVMA/RZF125CVM Inverter Gas R32

Mã sản phẩm: FBA125BVMA/RZF125CVM

Giá: 43.300.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 5,0 ngựa | 5,0 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin FBA140BVMA/RZF140CVM Inverter Gas R32

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin FBA140BVMA/RZF140CVM Inverter Gas R32

 

Mã sản phẩm: FBA140BVMA/RZF140CVM

Giá: 47.300.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 5,5 ngựa | 5,5 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin FBA50BVMA/RZF50CV2V Inverter Gas R32

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin FBA50BVMA/RZF50CV2V Inverter Gas R32

Mã sản phẩm: FBA50BVMA/RZF50CV2V

Giá: 26.000.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 2,0 ngựa | 2,0 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin FBA60BVMA/RZF60CV2V Inverter Gas R32

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin FBA60BVMA/RZF60CV2V Inverter Gas R32

Mã sản phẩm: FBA60BVMA/RZF60CV2V

Giá: 32.300.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 2,5 ngựa | 2,5 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin FBA71BVMA/RZF71CV2V Inverter Gas R32

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin FBA71BVMA/RZF71CV2V Inverter Gas R32

Mã sản phẩm: FBA71BVMA/RZF71CV2V

Giá: 33.500.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 3,0 ngựa | 3,0 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin FBQ100EVE/RZR100MVM Inverter

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin FBQ100EVE/RZR100MVM Inverter

Mã sản phẩm: FBQ100EVE/RZR100MVM

Giá: 40.200.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 4,0 ngựa | 4,0 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin FBQ125EVE/RZR125MVM Inverter

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin FBQ125EVE/RZR125MVM Inverter

 

Mã sản phẩm: FBQ125EVE/RZR125MVM

Giá: 43.900.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 5,0 ngựa | 5,0 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin FBQ140EVE/RZR140MVM Inverter

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin FBQ140EVE/RZR140MVM Inverter

 

Mã sản phẩm: FBQ140EVE/RZR140MVM

Giá: 47.800.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 5,5 ngựa | 5,5 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin FBQ50EVE/RZR50MVMV Inverter

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin FBQ50EVE/RZR50MVMV Inverter

Mã sản phẩm: FBQ50EVE/RZR50MVMV

Giá: 26.400.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 2,0 ngựa | 2,0 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin FBQ60EVE/RZR60MVMV Inverter

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin FBQ60EVE/RZR60MVMV Inverter

Mã sản phẩm: FBQ60EVE/RZR60MVMV

Giá: 32.800.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 2,5 ngựa | 2,5 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin FBQ71EVE/RZR71MVMV Inverter

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin FBQ71EVE/RZR71MVMV Inverter

Mã sản phẩm: FBQ71EVE/RZR71MVMV

Giá: 34.000.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 3,0 ngựa | 3,0 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin FDBNQ09MV1/RNQ09MV1

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin FDBNQ09MV1/RNQ09MV1

Mã sản phẩm: FDBNQ09MV1/ RNQ09MV1

Giá: 13.500.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 1,0 ngựa | 1,0 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin FDBNQ13MV1/RNQ13MV1

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin FDBNQ13MV1/RNQ13MV1

Mã sản phẩm: FDBNQ13MV1/ RNQ13MV1

Giá: 15.800.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 1,5 ngựa | 1,5 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin FDBNQ18MV1/RNQ18MV1

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin FDBNQ18MV1/RNQ18MV1

Mã sản phẩm: FDBNQ18MV1/ RNQ18MV1

Giá: 19.700.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 2,0 ngựa | 2,0 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin FDBNQ21MV1/RNQ21MV1

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin FDBNQ21MV1/RNQ21MV1

Mã sản phẩm: FDBNQ21MV1/ RNQ21MV1

Giá: 23.500.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 2,5 ngựa | 2,5 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin FDBNQ26MV1/RNQ26MV1

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin FDBNQ26MV1/RNQ26MV1

Mã sản phẩm: FDBNQ26MV1/ RNQ26MV1

Giá: 25.700.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 3,0 ngựa | 3,0 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin FDMNQ30MV1/RNQ30MV1

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin FDMNQ30MV1/RNQ30MV1

Mã sản phẩm: FDMNQ30MV1/ RNQ30MV1

Giá: 28.800.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 3,5 ngựa | 3,5 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin FDMNQ36MV1/RNQ36MV1

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin FDMNQ36MV1/RNQ36MV1

Mã sản phẩm: FDMNQ36MV1/RNQ36MV1

Giá: 33.000.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 4,0 ngựa | 4,0 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

​​​​​​​Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin FDMNQ42MV1/RNQ42MY1

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin FDMNQ42MV1/RNQ42MY1

Mã sản phẩm: FDMNQ42MV1/RNQ42MY1

Giá: 35.800.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 4,5 ngựa | 4,5 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin FDMNQ48MV1/RNQ48MY1

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin FDMNQ48MV1/RNQ48MY1

Mã sản phẩm: FDMNQ48MV1/RNQ48MY1

Giá: 38.900.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 5,5 ngựa | 5,5 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt