Máy lạnh multi

Dàn lạnh cassette âm trần Multi Daikin FFQ25BV1B9 Inverter Gas R410A

Dàn lạnh cassette âm trần Multi Daikin FFQ25BV1B9 Inverter Gas R410A

Mã sản phẩm: FFQ25BV1B9

Giá: 9.100.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 1,0 ngựa | 1,0 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm máy nén

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Dàn lạnh cassette âm trần Multi Daikin FFQ35BV1B9 Inverter Gas R410A

Dàn lạnh cassette âm trần Multi Daikin FFQ35BV1B9 Inverter Gas R410A

Mã sản phẩm: FFQ35BV1B9

Giá: 10.100.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 1,5 ngựa | 1,5 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm máy nén

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Dàn lạnh cassette âm trần Multi Daikin FFQ50BV1B9 Inverter Gas R410A

Dàn lạnh cassette âm trần Multi Daikin FFQ50BV1B9 Inverter Gas R410A

Mã sản phẩm: FFQ50BV1B9

Giá: 11.600.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 2,0 ngựa | 2,0 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm máy nén

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Dàn lạnh cassette âm trần Multi Daikin FFQ60BV1B9 Inverter Gas R410A

Dàn lạnh cassette âm trần Multi Daikin FFQ60BV1B9 Inverter Gas R410A

Mã sản phẩm: FFQ60BV1B9

Giá: 13.600.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 2,5 ngựa | 2,5 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm máy nén

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Dàn lạnh giấu trần Multi Daikin FDKS25CAVMB Inverter Gas R410A

Dàn lạnh giấu trần Multi Daikin FDKS25CAVMB Inverter Gas R410A

Mã sản phẩm: FDKS25CAVMB

Giá: 8.700.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 1,0 ngựa | 1,0 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm máy nén

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Dàn lạnh giấu trần Multi Daikin FDKS35CAVMB Inverter Gas R410A

Dàn lạnh giấu trần Multi Daikin FDKS35CAVMB Inverter Gas R410A

Mã sản phẩm: FDKS35CAVMB

Giá: 9.100.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 1,5 ngựa | 1,5 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm máy nén

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Dàn lạnh giấu trần Multi Daikin FDKS50CVMB Inverter Gas R410A

Dàn lạnh giấu trần Multi Daikin FDKS50CVMB Inverter Gas R410A

Mã sản phẩm: FDKS50CVMB

Giá: 11.300.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 2,0 ngựa | 2,0 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm máy nén

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Dàn lạnh giấu trần Multi Daikin FDKS60CVMB Inverter Gas R410A

Dàn lạnh giấu trần Multi Daikin FDKS60CVMB Inverter Gas R410A

Mã sản phẩm: FDKS60CVMB

Giá: 11.900.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 2,5 ngựa | 2,5 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm máy nén

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Dàn Lạnh treo tường Multi Daikin FTKS25DVM Inverter Gas R410A

Dàn Lạnh treo tường Multi Daikin FTKS25DVM Inverter Gas R410A

Mã sản phẩm: FTKS25DVM

Giá: 4.400.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 1,0 ngựa | 1,0 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm máy nén

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Dàn Lạnh treo tường Multi Daikin FTKS35DVM Inverter Gas R410A

Dàn Lạnh treo tường Multi Daikin FTKS35DVM Inverter Gas R410A

Mã sản phẩm: FTKS35DVM

Giá: 4.700.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 1,5 ngựa | 1,5 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm máy nén

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Dàn Lạnh treo tường Multi Daikin FTKS50FVM Inverter Gas R410A

Dàn Lạnh treo tường Multi Daikin FTKS50FVM Inverter Gas R410A

Mã sản phẩm: FTKS50FVM

Giá: 7.000.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 2,0 ngựa | 2,0 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm máy nén

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Dàn Lạnh treo tường Multi Daikin FTKS60FVM Inverter Gas R410A

Dàn Lạnh treo tường Multi Daikin FTKS60FVM Inverter Gas R410A

Mã sản phẩm: FTKS60FVM

Giá: 8.900.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 2,5 ngựa | 2,5 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm máy nén

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Dàn Lạnh treo tường Multi Daikin FTKS71FVM Inverter Gas R410A

Dàn Lạnh treo tường Multi Daikin FTKS71FVM Inverter Gas R410A

Mã sản phẩm: FTKS71FVM

Giá: 9.000.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 3,0 ngựa | 3,0 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm máy nén

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Dàn Nóng Multi Daikin 3MKS50ESG Inverter Gas R410A

Dàn Nóng Multi Daikin 3MKS50ESG Inverter Gas R410A

Mã sản phẩm: 3MKS50ESG

Giá: 25.500.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 2,0 ngựa | 2,0 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm máy nén

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Dàn Nóng Multi Daikin 3MKS50ESG Inverter Gas R410A

Giá: 26.090.000 vnđ Giá KM:25.500.000 vnđ
Dàn Nóng Multi Daikin 3MKS71ESG Inverter Gas R410A

Dàn Nóng Multi Daikin 3MKS71ESG Inverter Gas R410A

Mã sản phẩm: 3MKS71ESG

Giá: 29.900.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 3,0 ngựa | 3,0 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm máy nén

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Dàn Nóng Multi Daikin 3MKS71ESG Inverter Gas R410A

Giá: 30.490.000 vnđ Giá KM:29.900.000 vnđ
Dàn Nóng Multi Daikin 4MKS80ESG Inverter Gas R410A

Dàn Nóng Multi Daikin 4MKS80ESG Inverter Gas R410A

Mã sản phẩm: 4MKS80ESG

Giá: 35.000.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 3,5 ngựa | 3,5 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm máy nén

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Dàn Nóng Multi Daikin 4MKS80ESG Inverter Gas R410A

Giá: 35.590.000 vnđ Giá KM:35.000.000 vnđ
Dàn Nóng Multi Daikin 5MKS100LSG Inverter Gas R410A

Dàn Nóng Multi Daikin 5MKS100LSG Inverter Gas R410A

Mã sản phẩm: 5MKS100LSG

Giá: 42.400.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 4,0 ngựa | 4,0 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm máy nén

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Dàn Nóng Multi Daikin 5MKS100LSG Inverter Gas R410A

Giá: 42.990.000 vnđ Giá KM:42.400.000 vnđ
Dàn nóng Multi Mitsubishi Heavy SCM100ZM-S Inverter Gas R410A

Dàn nóng Multi Mitsubishi Heavy SCM100ZM-S Inverter Gas R410A

Mã sản phẩm: SCM100ZM-S

Giá: 49.000.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Mitsubishi Heavy

Công suất: 4,0 ngựa | 4,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Dàn nóng Multi Mitsubishi Heavy SCM125ZM-S Inverter Gas R410A

Dàn nóng Multi Mitsubishi Heavy SCM125ZM-S Inverter Gas R410A

Mã sản phẩm: SCM125ZM-S

Giá: 57.000.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Mitsubishi Heavy

Công suất: 5,0 ngựa | 5,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Dàn nóng Multi Mitsubishi Heavy SCM40ZS-S Inverter Gas R410A

Dàn nóng Multi Mitsubishi Heavy SCM40ZS-S Inverter Gas R410A

Mã sản phẩm: SCM40ZS-S

Giá: 20.000.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Mitsubishi Heavy

Công suất: 1,5 ngựa | 1,5 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Dàn nóng Multi Mitsubishi Heavy SCM45ZS-S Inverter Gas R410A

Dàn nóng Multi Mitsubishi Heavy SCM45ZS-S Inverter Gas R410A

Mã sản phẩm: SCM45ZS-S

Giá: 20.400.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Mitsubishi Heavy

Công suất: 1,8 ngựa | 1,8 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt