Máy lạnh tủ đứng

Máy lạnh tủ đứng Aikibi AFF100C/AFC100C-CO01

Máy lạnh tủ đứng Aikibi AFF100C/AFC100C-CO01

Mã sản phẩm: AFF100C/AFC100C-CO01

Giá: 66.500.000 vnđ

Xuất xứ: Việt Nam

Hãng sản xuất: Máy lạnh Aikibi

Công suất: 11,0 ngựa | 11,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh tủ đứng Aikibi AFF100C/AFC100C-CO01

Giá: 67.090.000 vnđ Giá KM:66.500.000 vnđ
Máy lạnh tủ đứng Aikibi AFF28IH/AFC28IH Inverter

Máy lạnh tủ đứng Aikibi AFF28IH/AFC28IH Inverter

Mã sản phẩm: AFF28IH/AFC28IH 

Giá: 27.200.000 vnđ

Xuất xứ: Việt Nam

Hãng sản xuất: Máy lạnh Aikibi

Công suất: 3,0 ngựa | 3,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh tủ đứng Aikibi AFF48C/AFC48C-AV01

Máy lạnh tủ đứng Aikibi AFF48C/AFC48C-AV01

Mã sản phẩm: AFF48C/AFC48C-AV01

Giá: 32.400.000 vnđ

Xuất xứ: Việt Nam

Hãng sản xuất: Máy lạnh Aikibi

Công suất: 5,5 ngựa | 5,5 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh tủ đứng Aikibi AFF48C/AFC48C-AV01

Giá: 32.990.000 vnđ Giá KM:32.400.000 vnđ
Máy lạnh tủ đứng Aikibi AFF60C/AFC60C-AV01

Máy lạnh tủ đứng Aikibi AFF60C/AFC60C-AV01

Mã sản phẩm: AFF60C/AFC60C-AV01

Giá: 35.700.000 vnđ

Xuất xứ: Việt Nam

Hãng sản xuất: Máy lạnh Aikibi

Công suất: 7,0 ngựa | 7,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh tủ đứng Aikibi AFF60C/AFC60C-AV01

Giá: 36.290.000 vnđ Giá KM:35.700.000 vnđ
Máy lạnh tủ đứng Casper FC-18TL11

Máy lạnh tủ đứng Casper FC-18TL11

Mã sản phẩm: FC-18TL11

Giá: 16.900.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Casper

Công suất: 2,0 ngựa | 2,0 hp

Bảo hành: 3 năm máy, 5 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh tủ đứng Casper FC-18TL11

Giá: 17.490.000 vnđ Giá KM:16.900.000 vnđ
Máy lạnh tủ đứng Casper FC-28TL11

Máy lạnh tủ đứng Casper FC-28TL11

Mã sản phẩm: FC-28TL11

Giá: 20.900.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Casper

Công suất: 3,0 ngựa | 3,0 hp

Bảo hành: 3 năm máy, 5 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh tủ đứng Casper FC-28TL11

Giá: 21.490.000 vnđ Giá KM:20.900.000 vnđ
Máy lạnh tủ đứng Casper FC-48TL11

Máy lạnh tủ đứng Casper FC-48TL11

Mã sản phẩm: FC-48TL11

Giá: 29.300.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Casper

Công suất: 5,0 ngựa | 5,0 hp

Bảo hành: 3 năm máy, 5 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh tủ đứng Casper FC-48TL11

Giá: 29.890.000 vnđ Giá KM:29.300.000 vnđ
Máy lạnh tủ đứng Daikin  FVGR05NV1/RUR05NY1 R-410A

Máy lạnh tủ đứng Daikin  FVGR05NV1/RUR05NY1 R-410A

Mã sản phẩm: FVGR05NV1/RUR05NY1

Giá: 61.100.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 5,0 ngựa | 5,0 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh tủ đứng Daikin  FVGR06NV1/RUR06NY1 R-410A

Máy lạnh tủ đứng Daikin  FVGR06NV1/RUR06NY1 R-410A

Mã sản phẩm: FVGR06NV1/RUR06NY1

Giá: 69.100.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 6,0 ngựa | 6,0 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh tủ đứng Daikin  FVGR08NV1/RUR08NY1 R-410A

Máy lạnh tủ đứng Daikin  FVGR08NV1/RUR08NY1 R-410A

Mã sản phẩm: FVGR08NV1/RUR08NY1

Giá: 83.200.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 8,0 ngựa | 8,0 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh tủ đứng Daikin  FVGR10NV1/RUR10NY1 R-410A

Máy lạnh tủ đứng Daikin  FVGR10NV1/RUR10NY1 R-410A

Mã sản phẩm: FVGR10NV1/RUR10NY1

Giá: 83.700.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 10,0 ngựa | 10,0 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh tủ đứng Daikin  FVPGR10NY1/RUR10NY1 R-410A

Máy lạnh tủ đứng Daikin  FVPGR10NY1/RUR10NY1 R-410A

Mã sản phẩm: FVPGR10NY1/RUR10NY1

Giá: 85.900.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 10,0 ngựa | 10,0 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh tủ đứng Daikin  FVPGR15NY1/RUR15NY1 R-410A

Máy lạnh tủ đứng Daikin  FVPGR15NY1/RUR15NY1 R-410A

Mã sản phẩm: FVPGR15NY1/RUR15NY1

Giá: 134.600.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 15,0 ngựa | 15,0 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh tủ đứng Daikin  FVPGR20NY1/RUR20NY1 R-410A

Máy lạnh tủ đứng Daikin  FVPGR20NY1/RUR20NY1 R-410A

Mã sản phẩm: FVPGR20NY1/RUR20NY1

Giá: 153.800.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 20,0 ngựa | 20,0 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVPGR13NY1/RUR13NY1 R-410A

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVPGR13NY1/RUR13NY1 R-410A

Mã sản phẩm: FVPGR13NY1/RUR13NY1

Giá: 116.400.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 13,0 ngựa | 13,0 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVPGR13NY1/RUR13NY1 R-410A

Giá: 116.990.000 vnđ Giá KM:116.400.000 vnđ
Máy lạnh tủ đứng Daikin FVPGR18NY1/RUR18NY1 R-410A

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVPGR18NY1/RUR18NY1 R-410A

Mã sản phẩm: FVPGR18NY1/RUR18NY1

Giá: 148.000.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 18,0 ngựa | 18,0 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVPGR18NY1/RUR18NY1 R-410A

Giá: 148.590.000 vnđ Giá KM:148.000.000 vnđ
Máy lạnh tủ đứng Daikin FVQ100CVEB/RZR100MVM Inverter

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVQ100CVEB/RZR100MVM Inverter

Mã sản phẩm: FVQ100CVEB/RZR100MVM

Giá: 49.900.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 4,0 ngựa | 4,0 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVQ125CVEB/RZR125MVM Inverter

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVQ125CVEB/RZR125MVM Inverter

Mã sản phẩm: FVQ125CVEB/RZR125MVM

Giá: 54.500.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 5,0 ngựa | 5,0 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVQ140CVEB/RZR140MVM Inverter

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVQ140CVEB/RZR140MVM Inverter

Mã sản phẩm: FVQ140CVEB/RZR140MVM

Giá: 59.300.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 5,5 ngựa | 5,5 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVQ71CVEB/RZR71MVM Inverter

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVQ71CVEB/RZR71MVM Inverter

Mã sản phẩm: FVQ71CVEB/RZR71MVM

Giá: 42.500.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 3,0 ngựa | 3,0 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVRN100AXV1/RR100DGXY1 R-410A

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVRN100AXV1/RR100DGXY1 R-410A

Mã sản phẩm: FVRN100AXV1/RR100DGXY1

Giá: 34.300.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 4,0 ngựa | 4,0 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt