Máy lạnh treo tường

Máy lạnh treo tường AIKIBI AWF24IC/AWC24IC  Inverter

Máy lạnh treo tường AIKIBI AWF24IC/AWC24IC  Inverter

Mã sản phẩm: AWF24IC/AWC24IC

Giá: 19.400.000 vnđ

Xuất xứ: Việt Nam

Hãng sản xuất: Máy lạnh Aikibi

Công suất: 2,5 ngựa | 2,5 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường AIKIBI AWF18IC/AWC18IC  Inverter

Máy lạnh treo tường AIKIBI AWF18IC/AWC18IC  Inverter

Mã sản phẩm: AWF18IC/AWC18IC

Giá: 14.900.000 vnđ

Xuất xứ: Việt Nam

Hãng sản xuất: Máy lạnh Aikibi

Công suất: 2,0 ngựa | 2,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường AIKIBI AWF12IC/AWC12IC  Inverter

Máy lạnh treo tường AIKIBI AWF12IC/AWC12IC  Inverter

Mã sản phẩm: AWF12IC/AWC12IC

Giá: 9.900.000 vnđ

Xuất xứ: Việt Nam

Hãng sản xuất: Máy lạnh Aikibi

Công suất: 1,5 ngựa | 1,5 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường AIKIBI AWF09IC/AWC09IC  Inverter

Máy lạnh treo tường AIKIBI AWF09IC/AWC09IC  Inverter

Mã sản phẩm: AWF09IC/AWC09IC

Giá: 7.900.000 vnđ

Xuất xứ: Việt Nam

Hãng sản xuất: Máy lạnh Aikibi

Công suất: 1,0 ngựa | 1,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

 

Máy lạnh âm trần

Máy lạnh âm trần AIKIBI ACF48IH/ACC-48IH  Inverter

Máy lạnh âm trần AIKIBI ACF48IH/ACC-48IH  Inverter

Mã sản phẩm: ACF48IH/ACC-48IH 

Giá: 42.600.000 vnđ

Xuất xứ: Việt Nam

Hãng sản xuất: Máy lạnh Aikibi

Công suất: 5,5 ngựa | 5,5 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh âm trần AIKIBI ACF36IH/ACC-36IH  Inverter

Máy lạnh âm trần AIKIBI ACF36IH/ACC-36IH  Inverter

Mã sản phẩm: ACF36IH/ACC-36IH 

Giá: 35.400.000 vnđ

Xuất xứ: Việt Nam

Hãng sản xuất: Máy lạnh Aikibi

Công suất: 4,5 ngựa | 4,5 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh âm trần AIKIBI ACF28IH/ACC-28IH  Inverter

Máy lạnh âm trần AIKIBI ACF28IH/ACC-28IH  Inverter

Mã sản phẩm: ACF28IH/ACC-28IH 

Giá: 31.500.000 vnđ

Xuất xứ: Việt Nam

Hãng sản xuất: Máy lạnh Aikibi

Công suất: 3,0 ngựa | 3,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt                        

Máy lạnh âm trần AIKIBI ACF18IH/ACC-18IH  Inverter

Máy lạnh âm trần AIKIBI ACF18IH/ACC-18IH  Inverter

Mã sản phẩm: ACF18IH/ACC-18IH 

Giá: 24.100.000 vnđ

Xuất xứ: Việt Nam

Hãng sản xuất: Máy lạnh Aikibi

Công suất: 2,0 ngựa | 2,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh tủ đứng

Máy lạnh tủ đứng Aikibi AFF60C/AFC60C-AV01

Máy lạnh tủ đứng Aikibi AFF60C/AFC60C-AV01

Mã sản phẩm: AFF60C/AFC60C-AV01

Giá: 35.700.000 vnđ

Xuất xứ: Việt Nam

Hãng sản xuất: Máy lạnh Aikibi

Công suất: 7,0 ngựa | 7,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh tủ đứng Aikibi AFF60C/AFC60C-AV01

Giá: 36.290.000 vnđ Giá KM:35.700.000 vnđ
Máy lạnh tủ đứng Aikibi AFF100C/AFC100C-CO01

Máy lạnh tủ đứng Aikibi AFF100C/AFC100C-CO01

Mã sản phẩm: AFF100C/AFC100C-CO01

Giá: 66.500.000 vnđ

Xuất xứ: Việt Nam

Hãng sản xuất: Máy lạnh Aikibi

Công suất: 11,0 ngựa | 11,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh tủ đứng Aikibi AFF100C/AFC100C-CO01

Giá: 67.090.000 vnđ Giá KM:66.500.000 vnđ
Máy lạnh tủ đứng Aikibi AFF48C/AFC48C-AV01

Máy lạnh tủ đứng Aikibi AFF48C/AFC48C-AV01

Mã sản phẩm: AFF48C/AFC48C-AV01

Giá: 32.400.000 vnđ

Xuất xứ: Việt Nam

Hãng sản xuất: Máy lạnh Aikibi

Công suất: 5,5 ngựa | 5,5 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh tủ đứng Aikibi AFF48C/AFC48C-AV01

Giá: 32.990.000 vnđ Giá KM:32.400.000 vnđ
Máy lạnh tủ đứng Aikibi AFF28IH/AFC28IH Inverter

Máy lạnh tủ đứng Aikibi AFF28IH/AFC28IH Inverter

Mã sản phẩm: AFF28IH/AFC28IH 

Giá: 27.200.000 vnđ

Xuất xứ: Việt Nam

Hãng sản xuất: Máy lạnh Aikibi

Công suất: 3,0 ngựa | 3,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt