Máy lạnh treo tường

Máy lạnh treo tường CARRIER 38/42CER022 Inverter

Máy lạnh treo tường CARRIER 38/42CER022 Inverter

Mã sản phẩm: 38/42CVUR022

Giá: 18.900.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Carrier

Công suất: 2,5 ngựa | 2,5 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt




 

Máy lạnh treo tường CARRIER 38/42CER022 Inverter

Giá: 19.490.000 vnđ Giá KM:18.900.000 vnđ
Máy lạnh treo tường CARRIER 38/42CER018 Inverter

Máy lạnh treo tường CARRIER 38/42CER018 Inverter

Mã sản phẩm: 38/42CVUR018

Giá: 17.800.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Carrier

Công suất: 2,0 ngựa | 2,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt




 

Máy lạnh treo tường CARRIER 38/42CER018 Inverter

Giá: 18.490.000 vnđ Giá KM:17.800.000 vnđ
Máy lạnh treo tường CARRIER 38/42CER013 Inverter

Máy lạnh treo tường CARRIER 38/42CER013 Inverter

Mã sản phẩm: 38/42CVUR013

Giá: 11.800.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Carrier

Công suất: 1,5 ngựa | 1,5 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt




 

Máy lạnh treo tường CARRIER 38/42CER010 Inverter

Máy lạnh treo tường CARRIER 38/42CER010 Inverter

Mã sản phẩm: 38/42CVUR010

Giá: 9.800.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Carrier

Công suất: 1,0 ngựa | 1,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt




 

Máy lạnh treo tường CARRIER 38/42CER010 Inverter

Giá: 10.490.000 vnđ Giá KM:9.800.000 vnđ
Máy lạnh treo tường CARRIER 38/42CER024

Máy lạnh treo tường CARRIER 38/42CER024

Mã sản phẩm: 38/42CER024

Giá: 16.900.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Carrier

Công suất: 2,5 ngựa | 2,5 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt




 

Máy lạnh treo tường CARRIER 38/42CER024

Giá: 17.490.000 vnđ Giá KM:16.900.000 vnđ
Máy lạnh treo tường CARRIER 38/42CER018

Máy lạnh treo tường CARRIER 38/42CER018

Mã sản phẩm: 38/42CER018

Giá: 13.100.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Carrier

Công suất: 2,0 ngựa | 2,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt




 

Máy lạnh treo tường CARRIER 38/42CER018

Giá: 13.690.000 vnđ Giá KM:13.100.000 vnđ
Máy lạnh treo tường CARRIER 38/42CER013

Máy lạnh treo tường CARRIER 38/42CER013

Mã sản phẩm: 38/42CER013

Giá: 9.450.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Carrier

Công suất: 1,5 ngựa | 1,5 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt




 

Máy lạnh treo tường CARRIER 38/42CER013

Giá: 9.990.000 vnđ Giá KM:9.450.000 vnđ
Máy lạnh treo tường CARRIER 38/42CER010

Máy lạnh treo tường CARRIER 38/42CER010

Mã sản phẩm: 38/42CER010

Giá: 7.550.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Carrier

Công suất: 1,0 ngựa | 1,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt




 

Máy lạnh treo tường CARRIER 38/42CER010

Giá: 7.990.000 vnđ Giá KM:7.550.000 vnđ