Máy lạnh treo tường

Máy lạnh treo tường CASPER IC-12TL11 Inverter - R 410A

Máy lạnh treo tường CASPER IC-12TL11 Inverter - R 410A

Mã sản phẩm: IC-12TL11

Giá: 9.000.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Casper

Công suất: 1,5 ngựa | 1,5 hp

Bảo hành: 3 năm máy, 5 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường CASPER IC-09TL11 Inverter - R 410A

Máy lạnh treo tường CASPER IC-09TL11 Inverter - R 410A

Mã sản phẩm: IC-09TL11

Giá: 7.700.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Casper

Công suất: 1,0 ngựa | 1,0 hp

Bảo hành: 3 năm máy, 5 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường CASPER EC-24TL11 - R 410A

Máy lạnh treo tường CASPER EC-24TL11 - R 410A

Mã sản phẩm: EC-24TL11

Giá: 13.950.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Casper

Công suất: 2,5 ngựa | 2,5 hp

Bảo hành: 3 năm máy, 5 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường CASPER EC-24TL11 - R 410A

Giá: 14.590.000 vnđ Giá KM:13.950.000 vnđ
Máy lạnh treo tường CASPER EC-18TL11 - R 410A

Máy lạnh treo tường CASPER EC-18TL11 - R 410A

Mã sản phẩm: EC-18TL11

Giá: 10.400.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Casper

Công suất: 2,0 ngựa | 2,0 hp

Bảo hành: 3 năm máy, 5 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường CASPER EC-18TL11 - R 410A

Giá: 10.990.000 vnđ Giá KM:10.400.000 vnđ
Máy lạnh treo tường CASPER EC-12TL11 - R 410A

Máy lạnh treo tường CASPER EC-12TL11 - R 410A

Mã sản phẩm: EC-12TL11

Giá: 7.400.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Casper

Công suất: 1,5 ngựa | 1,5 hp

Bảo hành: 3 năm máy, 5 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường CASPER EC-12TL11 - R 410A

Giá: 7.990.000 vnđ Giá KM:7.400.000 vnđ
Máy lạnh treo tường CASPER EC-09TL11 - R 410A

Máy lạnh treo tường CASPER EC-09TL11 - R 410A

Mã sản phẩm: EC-09TL11

Giá: 5.600.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Casper

Công suất: 1,0 ngựa | 1,0 hp

Bảo hành: 3 năm máy, 5 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường CASPER EC-09TL11 - R 410A

Giá: 6.290.000 vnđ Giá KM:5.600.000 vnđ

Máy lạnh âm trần

Máy lạnh âm trần CASPER CC-50TL14

Máy lạnh âm trần CASPER CC-50TL14

Mã sản phẩm: CC-50TL14

Giá: 34.800.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Casper

Công suất: 5,0 ngựa | 5,0 hp

Bảo hành: 3 năm máy, 5 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh âm trần CASPER CC-50TL14

Giá: 35.390.000 vnđ Giá KM:34.800.000 vnđ
Máy lạnh âm trần CASPER CC-36TL13

Máy lạnh âm trần CASPER CC-36TL13

Mã sản phẩm: CC-36TL13

Giá: 27.300.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Casper

Công suất: 4,0 ngựa | 4,0 hp

Bảo hành: 3 năm máy, 5 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh âm trần CASPER CC-36TL13

Giá: 27.890.000 vnđ Giá KM:27.300.000 vnđ
Máy lạnh âm trần CASPER CC-28TL12

Máy lạnh âm trần CASPER CC-28TL12

Mã sản phẩm: CC-28TL12

Giá: 23.300.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Casper

Công suất: 3,0 ngựa | 3,0 hp

Bảo hành: 3 năm máy, 5 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh âm trần CASPER CC-28TL12

Giá: 23.890.000 vnđ Giá KM:23.300.000 vnđ
Máy lạnh âm trần CASPER CC-18TL11

Máy lạnh âm trần CASPER CC-18TL11

Mã sản phẩm: CC-18TL11

Giá: 19.000.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Casper

Công suất: 2,0 ngựa | 2,0 hp

Bảo hành: 3 năm máy, 5 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh âm trần CASPER CC-18TL11

Giá: 19.590.000 vnđ Giá KM:19.000.000 vnđ

Máy lạnh tủ đứng

Máy lạnh tủ đứng Casper FC-48TL11

Máy lạnh tủ đứng Casper FC-48TL11

Mã sản phẩm: FC-48TL11

Giá: 29.300.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Casper

Công suất: 5,0 ngựa | 5,0 hp

Bảo hành: 3 năm máy, 5 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh tủ đứng Casper FC-48TL11

Giá: 29.890.000 vnđ Giá KM:29.300.000 vnđ
Máy lạnh tủ đứng Casper FC-28TL11

Máy lạnh tủ đứng Casper FC-28TL11

Mã sản phẩm: FC-28TL11

Giá: 20.900.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Casper

Công suất: 3,0 ngựa | 3,0 hp

Bảo hành: 3 năm máy, 5 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh tủ đứng Casper FC-28TL11

Giá: 21.490.000 vnđ Giá KM:20.900.000 vnđ
Máy lạnh tủ đứng Casper FC-18TL11

Máy lạnh tủ đứng Casper FC-18TL11

Mã sản phẩm: FC-18TL11

Giá: 16.900.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Casper

Công suất: 2,0 ngựa | 2,0 hp

Bảo hành: 3 năm máy, 5 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh tủ đứng Casper FC-18TL11

Giá: 17.490.000 vnđ Giá KM:16.900.000 vnđ
Máy lạnh tủ đứng di động Casper PC-12TL11

Máy lạnh tủ đứng di động Casper PC-12TL11

Mã sản phẩm: PC-12TL11

Giá: 8.800.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Casper

Công suất: 1,5 ngựa | 1,5 hp

Bảo hành: 1 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh tủ đứng di động Casper PC-12TL11

Giá: 9.390.000 vnđ Giá KM:8.800.000 vnđ
Máy lạnh tủ đứng di động Casper PC-09TL11

Máy lạnh tủ đứng di động Casper PC-09TL11

Mã sản phẩm: PC-09TL11

Giá: 8.300.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Casper

Công suất: 1,0 ngựa | 1,0 hp

Bảo hành: 1 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh tủ đứng di động Casper PC-09TL11

Giá: 8.890.000 vnđ Giá KM:8.300.000 vnđ