Máy lạnh treo tường

Máy lạnh treo tường Daikin FTKV50NVMV/ RKV50NVMV Inverter R32

Máy lạnh treo tường Daikin FTKV50NVMV/ RKV50NVMV Inverter R32

Mã sản phẩm: FTKV50NVMV/ RKV50NVMV

Giá: 21.550.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 2 ngựa | 2 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt 

Máy lạnh treo tường Daikin FTKV35NVMV/ RKV35NVMV Inverter R32

Máy lạnh treo tường Daikin FTKV35NVMV/ RKV35NVMV Inverter R32

Mã sản phẩm: FTKV35NVMV/ RKV35NVMV

Giá: 13.950.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 1,5 ngựa | 1,5 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt 

Máy lạnh treo tường Daikin FTKV25NVMV/ RKV25NVMV Inverter R32

Máy lạnh treo tường Daikin FTKV25NVMV/ RKV25NVMV Inverter R32

Mã sản phẩm: FTKV25NVMV/ RKV25NVMV

Giá: 11.750.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 1 ngựa | 1 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt 

Máy lạnh treo tường Daikin FTKS71GVMV/ RKS71GVMV Inverter R-410A

Máy lạnh treo tường Daikin FTKS71GVMV/ RKS71GVMV Inverter R-410A

Mã sản phẩm: FTKS71GVMV/ RKS71GVMV

Giá: 32.100.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 3 ngựa | 3 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt 

Máy lạnh treo tường Daikin FTKS60GVMV/ RKS60GVMV Inverter R-410A

Máy lạnh treo tường Daikin FTKS60GVMV/ RKS60GVMV Inverter R-410A

Mã sản phẩm: FTKS60GVMV/ RKS60GVMV

Giá: 28.200.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 2,5 ngựa | 2,5 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt 

Máy lạnh treo tường Daikin FTKS50GVMV/ RKS50GVMV Inverter R-410A

Máy lạnh treo tường Daikin FTKS50GVMV/ RKS50GVMV Inverter R-410A

Mã sản phẩm: FTKS50GVMV/ RKS50GVMV

Giá: 20.450.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 2 ngựa | 2 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt 

Máy lạnh treo tường Daikin FTKS35GVMV/ RKS35GVMV Inverter R-410A

Máy lạnh treo tường Daikin FTKS35GVMV/ RKS35GVMV Inverter R-410A  

Mã sản phẩm: FTKS35GVMV/ RKS35GVMV

Giá: 13.250.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 1,5 ngựa | 1,5 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

 

Máy lạnh treo tường Daikin FTKS25GVMV/ RKS25GVMV Inverter R-410A

Máy lạnh treo tường Daikin FTKS25GVMV/ RKS25GVMV Inverter R-410A  

Mã sản phẩm: FTKS25GVMV/ RKS25GVMV

Giá: 11.150.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 1,0 ngựa | 1,0 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt 

Máy lạnh treo tường Daikin FTKC71RVMV/ RKC71RVMV Inverter R32

Máy lạnh treo tường Daikin FTKC71RVMV/ RKC71RVMV Inverter R32

Mã sản phẩm: FTKC71RVMV/ RKC71RVMV

Giá: 28.650.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 3,0 ngựa | 3,0 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt 

Máy lạnh treo tường Daikin FTKC60NVMV Inverter R32

Máy lạnh treo tường Daikin FTKC60NVMV Inverter R32

Mã sản phẩm: FTKC60NVMV

Giá: 24.350.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 2,5 ngựa | 2,5 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt 

Máy lạnh treo tường Daikin FTKC60RVMV/ RKC60RVMV Inverter R32

Máy lạnh treo tường Daikin FTKC60RVMV/ RKC60RVMV Inverter R32

Mã sản phẩm: FTKC60RVMV/ RKC60RVMV

Giá: 25.350.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 2,5 ngựa | 2,5 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt 

Máy lạnh treo tường Daikin FTKC50RVMV/ RKC50RVMV Inverter R32

Máy lạnh treo tường Daikin FTKC50RVMV/ RKC50RVMV Inverter R32

Mã sản phẩm: FTKC50RVMV/ RKC50RVMV

Giá: 18.400.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 2,0 ngựa | 2,0 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh treo tường Daikin FTKC35RVMV/ RKC35RVMV Inverter R32

Máy lạnh treo tường Daikin FTKC35RVMV/ RKC35RVMV Inverter R32

Mã sản phẩm: FTKC35RVMV/ RKC35RVMV

Giá: 11.950.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 1,5 ngựa | 1,5 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

 

Máy lạnh treo tường Daikin FTKC25RVMV/ RKC25RVMV Inverter R32

Máy lạnh treo tường Daikin FTKC25RVMV/ RKC25RVMV Inverter R32

Mã sản phẩm: FTKC25RVMV/ RKC25RVMV

Giá: 10.150.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 1,0 ngựa | 1,0 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh treo tường Daikin FTV60BXV1V/ RV60BXV1V

Máy lạnh treo tường Daikin FTV60BXV1V/ RV60BXV1V

Mã sản phẩm: FTV60BXV1V/ RV60BXV1V

Giá: 19.850.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 2,5 ngựa | 2,5 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh treo tường Daikin FTV50BXV1V/ RV50BXV1V

Máy lạnh treo tường Daikin FTV50BXV1V/ RV50BXV1V

Mã sản phẩm: FTV50BXV1V/ RV50BXV1V

Giá: 14.550.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 2,0 ngựa | 2,0 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh treo tường Daikin FTV35BXV1V/ RV35BXV1V

Máy lạnh treo tường Daikin FTV35BXV1V/ RV35BXV1V

Mã sản phẩm: FTV35BXV1V/ RV35BXV1V

Giá: 9.550.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 1,5 ngựa | 1,5 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh treo tường Daikin FTV25BXV1V/ RV25BXV1V

Máy lạnh treo tường Daikin FTV25BXV1V/ RV25BXV1V

Mã sản phẩm: FTV25BXV1V/ RV25BXV1V

Giá: 7.550.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 1,0 ngựa | 1,0 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh treo tường Daikin FTNE60MV1V/ RNE60MV1V- R410a

Máy lạnh treo tường Daikin FTNE60MV1V/ RNE60MV1V- R410a

Mã sản phẩm: FTNE60MV1V/ RNE60MV1V

Giá: 20.650.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 2,5 ngựa | 2,5 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

 

Máy lạnh treo tường Daikin FTNE50MV1V/ RNE50MV1V- R410a

Máy lạnh treo tường Daikin FTNE50MV1V/ RNE50MV1V- R410a

Mã sản phẩm: FTNE50MV1V

Giá: 14.950.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 2 ngựa | 2.0 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh treo tường Daikin FTNE35MV1V9/RNE35MV1V9

Máy lạnh treo tường Daikin FTNE35MV1V9/RNE35MV1V9

Mã sản phẩm: FTNE35MV1V9/RNE35MV1V9

Giá: 9.850.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 1,5 ngựa | 1.5 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh treo tường Daikin FTNE25MV1V9/ RNE25MV1V- R410a

Máy lạnh treo tường Daikin FTNE25MV1V9/ RNE25MV1V- R410a

Mã sản phẩm: FTNE25MV1V9/ RNE25MV1V

Giá: 7.550.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 1 ngựa | 1.0 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh âm trần

Máy lạnh âm trần DAIKIN FCF140CVM Inverter R-32

Máy lạnh âm trần DAIKIN FCF140CVM Inverter R-32

Mã sản phẩm: FCF140CVM

Giá: 49.400.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 6,0 ngựa | 6,0 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh âm trần DAIKIN FCF140CVM Inverter R-32

Giá: 49.990.000 vnđ Giá KM:49.400.000 vnđ
Máy lạnh âm trần DAIKIN FCF125CVM Inverter R-32

Máy lạnh âm trần DAIKIN FCF125CVM Inverter R-32

Mã sản phẩm: FCF125CVM

Giá: 45.500.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 5,0 ngựa | 5,0 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh âm trần DAIKIN FCF125CVM Inverter R-32

Giá: 46.190.000 vnđ Giá KM:45.500.000 vnđ
Máy lạnh âm trần DAIKIN FCF100CVM Inverter R-32

Máy lạnh âm trần DAIKIN FCF100CVM Inverter R-32

Mã sản phẩm: FCF100CVM

Giá: 41.700.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 4,0 ngựa | 4,0 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh âm trần DAIKIN FCF100CVM Inverter R-32

Giá: 42.390.000 vnđ Giá KM:41.700.000 vnđ
Máy lạnh âm trần DAIKIN FCF71CVM Inverter R-32

Máy lạnh âm trần DAIKIN FCF71CVM Inverter R-32

Mã sản phẩm: FCF71CVM

Giá: 35.500.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 3,0 ngựa | 3,0 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh âm trần DAIKIN FCF71CVM Inverter R-32

Giá: 36.190.000 vnđ Giá KM:35.500.000 vnđ
Máy lạnh âm trần DAIKIN FCF60CVM Inverter R-32

Máy lạnh âm trần DAIKIN FCF60CVM Inverter R-32

Mã sản phẩm: FCF60CVM

Giá: 33.600.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 2,5 ngựa | 2,5 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh âm trần DAIKIN FCF60CVM Inverter R-32

Giá: 34.190.000 vnđ Giá KM:33.600.000 vnđ
Máy lạnh âm trần DAIKIN FCF50CVM Inverter R-32

Máy lạnh âm trần DAIKIN FCF50CVM Inverter R-32

Mã sản phẩm: FCF50CVM

Giá: 27.500.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 2,0 ngựa | 2,0 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh âm trần DAIKIN FCF50CVM Inverter R-32

Giá: 28.190.000 vnđ Giá KM:27.500.000 vnđ
Máy lạnh âm trần DAIKIN FCQ140KAVEA Inverter R-410A

Máy lạnh âm trần DAIKIN FCQ140KAVEA Inverter R-410A

Mã sản phẩm: FCQ140KAVEA

Giá: 49.500.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 5,5 ngựa | 5,5 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh âm trần DAIKIN FCQ125KAVEA Inverter R-410A – 3 Pha

Máy lạnh âm trần DAIKIN FCQ125KAVEA Inverter R-410A – 3 Pha

Mã sản phẩm: FCQ125KAVEA

Giá: 47.600.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 5,0 ngựa | 5,0 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh âm trần DAIKIN FCQ125KAVEA Inverter R-410A – 1 Pha

Máy lạnh âm trần DAIKIN FCQ125KAVEA Inverter R-410A – 1 Pha

Mã sản phẩm: FCQ125KAVEA

Giá: 45.600.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 5,0 ngựa | 5,0 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh âm trần DAIKIN FCQ100KAVEA Inverter R-410A – 3 Pha

Máy lạnh âm trần DAIKIN FCQ100KAVEA Inverter R-410A – 3 Pha

Mã sản phẩm: FCQ100KAVEA

Giá: 43.900.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 4,0 ngựa | 4,0 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh âm trần DAIKIN FCQ100KAVEA Inverter R-410A – 1 Pha

Máy lạnh âm trần DAIKIN FCQ100KAVEA Inverter R-410A – 1 Pha

Mã sản phẩm: FCQ100KAVEA

Giá: 41.900.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 4,0 ngựa | 4,0 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh âm trần DAIKIN FCQ71KAVEA/RZR71MVMV Inverter R-410A

Máy lạnh âm trần DAIKIN FCQ71KAVEA/RZR71MVMV Inverter R-410A

Mã sản phẩm: FCQ71KAVEA/RZR71MVMV

Giá: 35.500.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 3,0 ngựa | 3,0 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh âm trần DAIKIN FCQ60KAVEA/RZR60MVMV Inverter R-410A

Máy lạnh âm trần DAIKIN FCQ60KAVEA/RZR60MVMV Inverter R-410A

Mã sản phẩm: FCQ60KAVEA/RZR60MVMV

Giá: 33.900.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 2,5 ngựa | 2,5 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh âm trần DAIKIN FCQ50KAVEA/RZR50MVMV Inverter R-410A

Máy lạnh âm trần DAIKIN FCQ50KAVEA/RZR50MVMV Inverter R-410A

Mã sản phẩm: FCQ50KAVEA/RZR50MVMV

Giá: 27.500.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 2,0 ngựa | 2,0 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh âm trần DAIKIN FCNQ48MV1/RNQ48MV1 R-410A

Máy lạnh âm trần DAIKIN FCNQ48MV1/RNQ48MV1 R-410A

Mã sản phẩm: FCNQ48MV1/RNQ48MV1

Giá: 42.900.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 5,5 ngựa | 5,5 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh âm trần DAIKIN FCNQ48MV1/RNQ48MV1 R-410A

Giá: 43.490.000 vnđ Giá KM:42.900.000 vnđ
Máy lạnh âm trần DAIKIN FCNQ42MV1/RNQ42MV1 R-410A

Máy lạnh âm trần DAIKIN FCNQ42MV1/RNQ42MV1 R-410A

Mã sản phẩm: FCNQ42MV1/RNQ42MV1

Giá: 39.300.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 4,5 ngựa | 4,5 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh âm trần DAIKIN FCNQ42MV1/RNQ42MV1 R-410A

Giá: 39.790.000 vnđ Giá KM:39.300.000 vnđ
Máy lạnh âm trần DAIKIN FCNQ36MV1/RNQ36MV1 R-410A

Máy lạnh âm trần DAIKIN FCNQ36MV1/RNQ36MV1 R-410A

Mã sản phẩm: FCNQ36MV1/RNQ30MV1

Giá: 36.100.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 4,0 ngựa | 4,0 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh âm trần DAIKIN FCNQ36MV1/RNQ36MV1 R-410A

Giá: 36.690.000 vnđ Giá KM:36.100.000 vnđ
Máy lạnh âm trần DAIKIN FCNQ30MV1/RNQ30MV1 R-410A

Máy lạnh âm trần DAIKIN FCNQ30MV1/RNQ30MV1 R-410A

Mã sản phẩm: FCNQ30MV1/RNQ30MV1

Giá: 31.500.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 3,5 ngựa | 3,5 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh âm trần DAIKIN FCNQ30MV1/RNQ30MV1 R-410A

Giá: 31.990.000 vnđ Giá KM:31.500.000 vnđ
Máy lạnh âm trần DAIKIN FCNQ26MV1/RNQ26MV1 R-410A

Máy lạnh âm trần DAIKIN FCNQ26MV1/RNQ26MV1 R-410A

Mã sản phẩm: FCNQ26MV1/RNQ26MV1

Giá: 30.500.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 3,0 ngựa | 3,0 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh âm trần DAIKIN FCNQ26MV1/RNQ26MV1 R-410A

Giá: 30.950.000 vnđ Giá KM:30.500.000 vnđ
Máy lạnh âm trần DAIKIN FCNQ21MV1/RNQ21MV1 R-410A

Máy lạnh âm trần DAIKIN FCNQ21MV1/RNQ21MV1 R-410A

Mã sản phẩm: FCNQ21MV1/RNQ21MV1

Giá: 27.600.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 2,5 ngựa | 2,5 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh âm trần DAIKIN FCNQ21MV1/RNQ21MV1 R-410A

Giá: 28.290.000 vnđ Giá KM:27.600.000 vnđ
Máy lạnh âm trần DAIKIN FCNQ18MV1/RNQ18MV1 R-410A

Máy lạnh âm trần DAIKIN FCNQ18MV1/RNQ18MV1 R-410A

Mã sản phẩm: FCNQ18MV1/RNQ18MV1

Giá: 23.200.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 2,0 ngựa | 2,0 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh âm trần DAIKIN FCNQ18MV1/RNQ18MV1 R-410A

Giá: 23.790.000 vnđ Giá KM:23.200.000 vnđ
Máy lạnh âm trần DAIKIN FCNQ13MV1/RNQ13MV1 R-410A

Máy lạnh âm trần DAIKIN FCNQ13MV1/RNQ13MV1 R-410A

Mã sản phẩm: FCNQ13MV1/RNQ13MV1

Giá: 18.700.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 1,5 ngựa | 1,5 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh âm trần DAIKIN FCNQ13MV1/RNQ13MV1 R-410A

Giá: 19.390.000 vnđ Giá KM:18.700.000 vnđ

Máy lạnh áp trần

Máy lạnh áp trần Daikin FHQ140DAVMA/RZR140MVMV Inverter

Máy lạnh áp trần Daikin FHQ140DAVMA/RZR140MVMV Inverter

Mã sản phẩm: FHQ140DAVMA/RZR140MVMV

Giá: 46.000.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 5,5 ngựa | 5,5 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh áp trần Daikin FHQ125DAVMA/RZR125MVMV Inverter

Máy lạnh áp trần Daikin FHQ125DAVMA/RZR125MVMV Inverter

Mã sản phẩm: FHQ125DAVMA/RZR125MVMV

Giá: 42.500.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 5,0 ngựa | 5,0 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh áp trần Daikin FHQ100DAVMA/RZR100MVMV Inverter

Máy lạnh áp trần Daikin FHQ100DAVMA/RZR100MVMV Inverter

Mã sản phẩm: FHQ100DAVMA/RZR100MVMV

Giá: 38.500.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 4,0 ngựa | 4,0 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh áp trần Daikin FHQ71DAVMA/RZR71MVMV Inverter

Máy lạnh áp trần Daikin FHQ71DAVMA/RZR71MVMV Inverter

Mã sản phẩm: FHQ71DAVMA/RZR71MVMV

Giá: 32.900.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 3,0 ngựa | 3,0 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh áp trần Daikin FHQ60DAVMA/RZR60MVMV Inverter

Máy lạnh áp trần Daikin FHQ60DAVMA/RZR60MVMV Inverter

Mã sản phẩm: FHQ60DAVMA/RZR60MVMV

Giá: 31.800.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 2,5 ngựa | 2,5 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh áp trần Daikin FHQ50DAVMA/RZR50MVMV Inverter

Máy lạnh áp trần Daikin FHQ50DAVMA/RZR50MVMV Inverter

Mã sản phẩm: FHQ50DAVMA/RZR50MVMV

Giá: 25.600.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 2,0 ngựa | 2,0 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ48MV1/RNQ48MY1 R-410A

Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ48MV1/RNQ48MY1 R-410A

Mã sản phẩm: FHNQ48MV1/RNQ48MY1

Giá: 36.300.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 5,0 ngựa | 5,0 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ48MV1/RNQ48MY1 R-410A

Giá: 36.890.000 vnđ Giá KM:36.300.000 vnđ
Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ42MV1/RNQ42MY1 R-410A

Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ42MV1/RNQ42MY1 R-410A

Mã sản phẩm: FHNQ42MV1/RNQ42MY1

Giá: 33.500.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 4,5 ngựa | 4,5 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ36MV1/RNQ36MV1 R-410A

Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ36MV1/RNQ36MV1 R-410A

Mã sản phẩm: FHNQ36MV1/RNQ36MV1

Giá: 30.500.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 4,0 ngựa | 4,0 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ30MV1/RNQ30MV1 R-410A

Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ30MV1/RNQ30MV1 R-410A

Mã sản phẩm: FHNQ30MV1/RNQ30MV1

Giá: 27.300.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 3,5 ngựa | 3,5 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ30MV1/RNQ30MV1 R-410A

Giá: 27.890.000 vnđ Giá KM:27.300.000 vnđ
Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ26MV1/RNQ26MV1 R-410A

Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ26MV1/RNQ26MV1 R-410A

Mã sản phẩm: FHNQ26MV1/RNQ26MV1

Giá: 26.600.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 3,0 ngựa | 3,0 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ26MV1/RNQ26MV1 R-410A

Giá: 27.190.000 vnđ Giá KM:26.600.000 vnđ
Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ21MV1/RNQ21MV1 R-410A

Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ21MV1/RNQ21MV1 R-410A

Mã sản phẩm: FHNQ21MV1/RNQ21MV1

Giá: 23.500.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 2,5 ngựa | 2,5 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ21MV1/RNQ21MV1 R-410A

Giá: 24.090.000 vnđ Giá KM:23.500.000 vnđ
Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ18MV1/RNQ18MV1 R-410A

Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ18MV1/RNQ18MV1 R-410A

Mã sản phẩm: FHNQ18MV1/RNQ18MV1

Giá: 19.500.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 2,0 ngựa | 2,0 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ18MV1/RNQ18MV1 R-410A

Giá: 20.090.000 vnđ Giá KM:19.500.000 vnđ
Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ13MV1/RNQ13MV1 R-410A

Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ13MV1/RNQ13MV1 R-410A

Mã sản phẩm: FHNQ13MV1/RNQ13MV1

Giá: 15.500.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 1,5 ngựa | 1,5 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ13MV1/RNQ13MV1 R-410A

Giá: 16.090.000 vnđ Giá KM:15.500.000 vnđ

Máy lạnh tủ đứng

Máy lạnh tủ đứng Daikin  FVPGR20NY1/RUR20NY1 R-410A

Máy lạnh tủ đứng Daikin  FVPGR20NY1/RUR20NY1 R-410A

Mã sản phẩm: FVPGR20NY1/RUR20NY1

Giá: 153.800.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 20,0 ngựa | 20,0 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVPGR18NY1/RUR18NY1 R-410A

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVPGR18NY1/RUR18NY1 R-410A

Mã sản phẩm: FVPGR18NY1/RUR18NY1

Giá: 148.000.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 18,0 ngựa | 18,0 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVPGR18NY1/RUR18NY1 R-410A

Giá: 148.590.000 vnđ Giá KM:148.000.000 vnđ
Máy lạnh tủ đứng Daikin  FVPGR15NY1/RUR15NY1 R-410A

Máy lạnh tủ đứng Daikin  FVPGR15NY1/RUR15NY1 R-410A

Mã sản phẩm: FVPGR15NY1/RUR15NY1

Giá: 134.600.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 15,0 ngựa | 15,0 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVPGR13NY1/RUR13NY1 R-410A

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVPGR13NY1/RUR13NY1 R-410A

Mã sản phẩm: FVPGR13NY1/RUR13NY1

Giá: 116.400.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 13,0 ngựa | 13,0 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVPGR13NY1/RUR13NY1 R-410A

Giá: 116.990.000 vnđ Giá KM:116.400.000 vnđ
Máy lạnh tủ đứng Daikin  FVPGR10NY1/RUR10NY1 R-410A

Máy lạnh tủ đứng Daikin  FVPGR10NY1/RUR10NY1 R-410A

Mã sản phẩm: FVPGR10NY1/RUR10NY1

Giá: 85.900.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 10,0 ngựa | 10,0 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh tủ đứng Daikin  FVGR10NV1/RUR10NY1 R-410A

Máy lạnh tủ đứng Daikin  FVGR10NV1/RUR10NY1 R-410A

Mã sản phẩm: FVGR10NV1/RUR10NY1

Giá: 83.700.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 10,0 ngựa | 10,0 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh tủ đứng Daikin  FVGR06NV1/RUR06NY1 R-410A

Máy lạnh tủ đứng Daikin  FVGR06NV1/RUR06NY1 R-410A

Mã sản phẩm: FVGR06NV1/RUR06NY1

Giá: 69.100.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 6,0 ngựa | 6,0 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh tủ đứng Daikin  FVGR08NV1/RUR08NY1 R-410A

Máy lạnh tủ đứng Daikin  FVGR08NV1/RUR08NY1 R-410A

Mã sản phẩm: FVGR08NV1/RUR08NY1

Giá: 83.200.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 8,0 ngựa | 8,0 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh tủ đứng Daikin  FVGR05NV1/RUR05NY1 R-410A

Máy lạnh tủ đứng Daikin  FVGR05NV1/RUR05NY1 R-410A

Mã sản phẩm: FVGR05NV1/RUR05NY1

Giá: 61.100.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 5,0 ngựa | 5,0 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVQ140CVEB/RZR140MVM Inverter

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVQ140CVEB/RZR140MVM Inverter

Mã sản phẩm: FVQ140CVEB/RZR140MVM

Giá: 59.300.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 5,5 ngựa | 5,5 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVQ125CVEB/RZR125MVM Inverter

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVQ125CVEB/RZR125MVM Inverter

Mã sản phẩm: FVQ125CVEB/RZR125MVM

Giá: 54.500.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 5,0 ngựa | 5,0 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVQ100CVEB/RZR100MVM Inverter

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVQ100CVEB/RZR100MVM Inverter

Mã sản phẩm: FVQ100CVEB/RZR100MVM

Giá: 49.900.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 4,0 ngựa | 4,0 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVQ71CVEB/RZR71MVM Inverter

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVQ71CVEB/RZR71MVM Inverter

Mã sản phẩm: FVQ71CVEB/RZR71MVM

Giá: 42.500.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 3,0 ngựa | 3,0 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVRN140AXV1/RR140DGXY1 R-410A

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVRN140AXV1/RR140DGXY1 R-410A

Mã sản phẩm: FVRN140AXV1/RR140DGXY1

Giá: 47.300.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 5,5 ngựa | 5,5 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVRN125AXV1/RR125DGXY1 R-410A

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVRN125AXV1/RR125DGXY1 R-410A

Mã sản phẩm: FVRN125AXV1/RR125DGXY1

Giá: 38.000.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 5,0 ngựa | 5,0 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVRN100AXV1/RR100DGXY1 R-410A

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVRN100AXV1/RR100DGXY1 R-410A

Mã sản phẩm: FVRN100AXV1/RR100DGXY1

Giá: 34.300.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 4,0 ngựa | 4,0 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVRN71AXV1/RR71CGXV1 R-410A

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVRN71AXV1/RR71CGXV1 R-410A

Mã sản phẩm: FVRN71AXV1/RR71CGXV1

Giá: 28.600.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 3,0 ngựa | 3,0 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh giấu trần nối ống gió

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin FBA140BVMA/RZF140CVM Inverter Gas R32

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin FBA140BVMA/RZF140CVM Inverter Gas R32

 

Mã sản phẩm: FBA140BVMA/RZF140CVM

Giá: 47.300.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 5,5 ngựa | 5,5 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin FBA125BVMA/RZF125CVM Inverter Gas R32

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin FBA125BVMA/RZF125CVM Inverter Gas R32

Mã sản phẩm: FBA125BVMA/RZF125CVM

Giá: 43.300.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 5,0 ngựa | 5,0 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin FBA100BVMA/RZF100CVM Inverter Gas R32

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin FBA100BVMA/RZF100CVM Inverter Gas R32

 

Mã sản phẩm: FBA100BVMA/RZF100CVM

Giá: 39.800.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 4,0 ngựa | 4,0 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin FBA71BVMA/RZF71CV2V Inverter Gas R32

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin FBA71BVMA/RZF71CV2V Inverter Gas R32

Mã sản phẩm: FBA71BVMA/RZF71CV2V

Giá: 33.500.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 3,0 ngựa | 3,0 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin FBA60BVMA/RZF60CV2V Inverter Gas R32

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin FBA60BVMA/RZF60CV2V Inverter Gas R32

Mã sản phẩm: FBA60BVMA/RZF60CV2V

Giá: 32.300.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 2,5 ngựa | 2,5 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin FBA50BVMA/RZF50CV2V Inverter Gas R32

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin FBA50BVMA/RZF50CV2V Inverter Gas R32

Mã sản phẩm: FBA50BVMA/RZF50CV2V

Giá: 26.000.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 2,0 ngựa | 2,0 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin FBQ140EVE/RZR140MVM Inverter

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin FBQ140EVE/RZR140MVM Inverter

 

Mã sản phẩm: FBQ140EVE/RZR140MVM

Giá: 47.800.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 5,5 ngựa | 5,5 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin FBQ125EVE/RZR125MVM Inverter

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin FBQ125EVE/RZR125MVM Inverter

 

Mã sản phẩm: FBQ125EVE/RZR125MVM

Giá: 43.900.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 5,0 ngựa | 5,0 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin FBQ100EVE/RZR100MVM Inverter

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin FBQ100EVE/RZR100MVM Inverter

Mã sản phẩm: FBQ100EVE/RZR100MVM

Giá: 40.200.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 4,0 ngựa | 4,0 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin FBQ71EVE/RZR71MVMV Inverter

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin FBQ71EVE/RZR71MVMV Inverter

Mã sản phẩm: FBQ71EVE/RZR71MVMV

Giá: 34.000.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 3,0 ngựa | 3,0 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin FBQ60EVE/RZR60MVMV Inverter

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin FBQ60EVE/RZR60MVMV Inverter

Mã sản phẩm: FBQ60EVE/RZR60MVMV

Giá: 32.800.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 2,5 ngựa | 2,5 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin FBQ50EVE/RZR50MVMV Inverter

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin FBQ50EVE/RZR50MVMV Inverter

Mã sản phẩm: FBQ50EVE/RZR50MVMV

Giá: 26.400.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 2,0 ngựa | 2,0 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin FDR20NY1/RUR20NY1

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin FDR20NY1/RUR20NY1

Mã sản phẩm: FDR20NY1/RUR20NY1

Giá: 134.400.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 20,0 ngựa | 20,0 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin FDR18NY1/RUR18NY1

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin FDR18NY1/RUR18NY1

Mã sản phẩm: FDR18NY1/RUR18NY1

Giá: 128.000.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 18,0 ngựa | 18,0 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin FDR15NY1/RUR15NY1

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin FDR15NY1/RUR15NY1

Mã sản phẩm: FDR15NY1/RUR15NY1

Giá: 126.000.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 15,0 ngựa | 15,0 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin FDR13NY1/RUR13NY1

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin FDR13NY1/RUR13NY1

Mã sản phẩm: FDR13NY1/RUR13NY1

Giá: 99.000.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 13,0 ngựa | 13,0 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin FDR10NY1/RUR10NY1

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin FDR10NY1/RUR10NY1

Mã sản phẩm: FDR10NY1/RUR10NY1

Giá: 73.500.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 10,0 ngựa | 10,0 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin FDR08NY1/RUR08NY1

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin FDR08NY1/RUR08NY1

Mã sản phẩm: FDR08NY1/RUR08NY1

Giá: 75.000.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 8,0 ngựa | 8,0 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin FDR06NY1/RUR06NY1

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin FDR06NY1/RUR06NY1

Mã sản phẩm: FDR06NY1/RUR06NY1

Giá: 59.000.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 6,0 ngựa | 6,0 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin FDR05NY1/RUR05NY1

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin FDR05NY1/RUR05NY1

Mã sản phẩm: FDR05NY1/RUR05NY1

Giá: 48.200.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 5,5 ngựa | 5,5 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin FDMNQ48MV1/RNQ48MY1

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin FDMNQ48MV1/RNQ48MY1

Mã sản phẩm: FDMNQ48MV1/RNQ48MY1

Giá: 38.900.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 5,5 ngựa | 5,5 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin FDMNQ42MV1/RNQ42MY1

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin FDMNQ42MV1/RNQ42MY1

Mã sản phẩm: FDMNQ42MV1/RNQ42MY1

Giá: 35.800.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 4,5 ngựa | 4,5 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin FDMNQ36MV1/RNQ36MV1

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin FDMNQ36MV1/RNQ36MV1

Mã sản phẩm: FDMNQ36MV1/RNQ36MV1

Giá: 33.000.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 4,0 ngựa | 4,0 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

​​​​​​​Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin FDMNQ30MV1/RNQ30MV1

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin FDMNQ30MV1/RNQ30MV1

Mã sản phẩm: FDMNQ30MV1/ RNQ30MV1

Giá: 28.800.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 3,5 ngựa | 3,5 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin FDBNQ26MV1/RNQ26MV1

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin FDBNQ26MV1/RNQ26MV1

Mã sản phẩm: FDBNQ26MV1/ RNQ26MV1

Giá: 25.700.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 3,0 ngựa | 3,0 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin FDBNQ21MV1/RNQ21MV1

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin FDBNQ21MV1/RNQ21MV1

Mã sản phẩm: FDBNQ21MV1/ RNQ21MV1

Giá: 23.500.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 2,5 ngựa | 2,5 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin FDBNQ18MV1/RNQ18MV1

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin FDBNQ18MV1/RNQ18MV1

Mã sản phẩm: FDBNQ18MV1/ RNQ18MV1

Giá: 19.700.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 2,0 ngựa | 2,0 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin FDBNQ13MV1/RNQ13MV1

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin FDBNQ13MV1/RNQ13MV1

Mã sản phẩm: FDBNQ13MV1/ RNQ13MV1

Giá: 15.800.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 1,5 ngựa | 1,5 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin FDBNQ09MV1/RNQ09MV1

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin FDBNQ09MV1/RNQ09MV1

Mã sản phẩm: FDBNQ09MV1/ RNQ09MV1

Giá: 13.500.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 1,0 ngựa | 1,0 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm block

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh multi

Dàn lạnh giấu trần Multi Daikin FDKS60CVMB Inverter Gas R410A

Dàn lạnh giấu trần Multi Daikin FDKS60CVMB Inverter Gas R410A

Mã sản phẩm: FDKS60CVMB

Giá: 11.900.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 2,5 ngựa | 2,5 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm máy nén

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Dàn lạnh giấu trần Multi Daikin FDKS50CVMB Inverter Gas R410A

Dàn lạnh giấu trần Multi Daikin FDKS50CVMB Inverter Gas R410A

Mã sản phẩm: FDKS50CVMB

Giá: 11.300.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 2,0 ngựa | 2,0 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm máy nén

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Dàn lạnh giấu trần Multi Daikin FDKS35CAVMB Inverter Gas R410A

Dàn lạnh giấu trần Multi Daikin FDKS35CAVMB Inverter Gas R410A

Mã sản phẩm: FDKS35CAVMB

Giá: 9.100.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 1,5 ngựa | 1,5 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm máy nén

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Dàn lạnh giấu trần Multi Daikin FDKS25CAVMB Inverter Gas R410A

Dàn lạnh giấu trần Multi Daikin FDKS25CAVMB Inverter Gas R410A

Mã sản phẩm: FDKS25CAVMB

Giá: 8.700.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 1,0 ngựa | 1,0 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm máy nén

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Dàn lạnh cassette âm trần Multi Daikin FFQ60BV1B9 Inverter Gas R410A

Dàn lạnh cassette âm trần Multi Daikin FFQ60BV1B9 Inverter Gas R410A

Mã sản phẩm: FFQ60BV1B9

Giá: 13.600.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 2,5 ngựa | 2,5 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm máy nén

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Dàn lạnh cassette âm trần Multi Daikin FFQ50BV1B9 Inverter Gas R410A

Dàn lạnh cassette âm trần Multi Daikin FFQ50BV1B9 Inverter Gas R410A

Mã sản phẩm: FFQ50BV1B9

Giá: 11.600.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 2,0 ngựa | 2,0 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm máy nén

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Dàn lạnh cassette âm trần Multi Daikin FFQ35BV1B9 Inverter Gas R410A

Dàn lạnh cassette âm trần Multi Daikin FFQ35BV1B9 Inverter Gas R410A

Mã sản phẩm: FFQ35BV1B9

Giá: 10.100.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 1,5 ngựa | 1,5 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm máy nén

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Dàn lạnh cassette âm trần Multi Daikin FFQ25BV1B9 Inverter Gas R410A

Dàn lạnh cassette âm trần Multi Daikin FFQ25BV1B9 Inverter Gas R410A

Mã sản phẩm: FFQ25BV1B9

Giá: 9.100.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 1,0 ngựa | 1,0 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm máy nén

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Dàn Lạnh treo tường Multi Daikin FTKS71FVM Inverter Gas R410A

Dàn Lạnh treo tường Multi Daikin FTKS71FVM Inverter Gas R410A

Mã sản phẩm: FTKS71FVM

Giá: 9.000.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 3,0 ngựa | 3,0 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm máy nén

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Dàn Lạnh treo tường Multi Daikin FTKS60FVM Inverter Gas R410A

Dàn Lạnh treo tường Multi Daikin FTKS60FVM Inverter Gas R410A

Mã sản phẩm: FTKS60FVM

Giá: 8.900.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 2,5 ngựa | 2,5 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm máy nén

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Dàn Lạnh treo tường Multi Daikin FTKS50FVM Inverter Gas R410A

Dàn Lạnh treo tường Multi Daikin FTKS50FVM Inverter Gas R410A

Mã sản phẩm: FTKS50FVM

Giá: 7.000.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 2,0 ngựa | 2,0 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm máy nén

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Dàn Lạnh treo tường Multi Daikin FTKS35DVM Inverter Gas R410A

Dàn Lạnh treo tường Multi Daikin FTKS35DVM Inverter Gas R410A

Mã sản phẩm: FTKS35DVM

Giá: 4.700.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 1,5 ngựa | 1,5 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm máy nén

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Dàn Lạnh treo tường Multi Daikin FTKS25DVM Inverter Gas R410A

Dàn Lạnh treo tường Multi Daikin FTKS25DVM Inverter Gas R410A

Mã sản phẩm: FTKS25DVM

Giá: 4.400.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 1,0 ngựa | 1,0 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm máy nén

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Dàn Nóng Multi Daikin 5MKS100LSG Inverter Gas R410A

Dàn Nóng Multi Daikin 5MKS100LSG Inverter Gas R410A

Mã sản phẩm: 5MKS100LSG

Giá: 42.400.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 4,0 ngựa | 4,0 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm máy nén

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Dàn Nóng Multi Daikin 5MKS100LSG Inverter Gas R410A

Giá: 42.990.000 vnđ Giá KM:42.400.000 vnđ
Dàn Nóng Multi Daikin 4MKS80ESG Inverter Gas R410A

Dàn Nóng Multi Daikin 4MKS80ESG Inverter Gas R410A

Mã sản phẩm: 4MKS80ESG

Giá: 35.000.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 3,5 ngựa | 3,5 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm máy nén

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Dàn Nóng Multi Daikin 4MKS80ESG Inverter Gas R410A

Giá: 35.590.000 vnđ Giá KM:35.000.000 vnđ
Dàn Nóng Multi Daikin 3MKS71ESG Inverter Gas R410A

Dàn Nóng Multi Daikin 3MKS71ESG Inverter Gas R410A

Mã sản phẩm: 3MKS71ESG

Giá: 29.900.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 3,0 ngựa | 3,0 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm máy nén

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Dàn Nóng Multi Daikin 3MKS71ESG Inverter Gas R410A

Giá: 30.490.000 vnđ Giá KM:29.900.000 vnđ
Dàn Nóng Multi Daikin 3MKS50ESG Inverter Gas R410A

Dàn Nóng Multi Daikin 3MKS50ESG Inverter Gas R410A

Mã sản phẩm: 3MKS50ESG

Giá: 25.500.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Daikin

Công suất: 2,0 ngựa | 2,0 hp

Bảo hành: 1 năm máy, 4 năm máy nén

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Dàn Nóng Multi Daikin 3MKS50ESG Inverter Gas R410A

Giá: 26.090.000 vnđ Giá KM:25.500.000 vnđ