Máy lạnh treo tường

Máy lạnh treo tường ELECTROLUX  ESV-18CRK

Máy lạnh treo tường ELECTROLUX  ESV-18CRK

Mã sản phẩm: ESV-18CRK

Giá: 11.900.000 vnđ

Xuất xứ: Việt Nam

Hãng sản xuất: Máy lạnh Electrolux

Công suất: 2,0 ngựa | 2,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường ELECTROLUX  ESV-18CRK

Giá: 12.590.000 vnđ Giá KM:11.900.000 vnđ
Máy lạnh treo tường ELECTROLUX  ESV-12CRK

Máy lạnh treo tường ELECTROLUX  ESV-12CRK

Mã sản phẩm: ESV-12CRK

Giá: 8.400.000 vnđ

Xuất xứ: Việt Nam

Hãng sản xuất: Máy lạnh Electrolux

Công suất: 1,5 ngựa | 1,5 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường ELECTROLUX  ESV-12CRK

Giá: 8.990.000 vnđ Giá KM:8.400.000 vnđ
Máy lạnh treo tường ELECTROLUX  ESV-09CRK

Máy lạnh treo tường ELECTROLUX  ESV-09CRK

Mã sản phẩm: ESV-09CRK

Giá: 7.250.000 vnđ

Xuất xứ: Việt Nam

Hãng sản xuất: Máy lạnh Electrolux

Công suất: 1,0 ngựa | 1,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường ELECTROLUX  ESV-09CRK

Giá: 7.890.000 vnđ Giá KM:7.250.000 vnđ
Máy lạnh treo tường ELECTROLUX  ESM-18CRM

Máy lạnh treo tường ELECTROLUX  ESM-18CRM

Mã sản phẩm: ESM-18CRM

Giá: 10.950.000 vnđ

Xuất xứ: Việt Nam

Hãng sản xuất: Máy lạnh Electrolux

Công suất: 2,0 ngựa | 2,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường ELECTROLUX  ESM-18CRM

Giá: 11.590.000 vnđ Giá KM:10.950.000 vnđ
Máy lạnh treo tường ELECTROLUX  ESM-12CRM

Máy lạnh treo tường ELECTROLUX  ESM-12CRM

Mã sản phẩm: ESM-12CRM

Giá: 6.850.000 vnđ

Xuất xứ: Việt Nam

Hãng sản xuất: Máy lạnh Electrolux

Công suất: 1,5 ngựa | 1,5 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường ELECTROLUX  ESM-12CRM

Giá: 7.490.000 vnđ Giá KM:6.850.000 vnđ
Máy lạnh treo tường ELECTROLUX  ESM-09CRM

Máy lạnh treo tường ELECTROLUX  ESM-09CRM

Mã sản phẩm: ESM-09CRM

Giá: 5.950.000 vnđ

Xuất xứ: Việt Nam

Hãng sản xuất: Máy lạnh Electrolux

Công suất: 1,0 ngựa | 1,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường ELECTROLUX  ESM-09CRM

Giá: 6.590.000 vnđ Giá KM:5.950.000 vnđ