Máy lạnh treo tường

Máy lạnh treo tường Funiki SBC24

Máy lạnh treo tường Funiki SBC24

Mã sản phẩm: SBC24

Giá: 11.950.000 vnđ

Xuất xứ: Việt Nam

Hãng sản xuất: Máy lạnh Funiki

Công suất: 2,5 ngựa | 2,5 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường Funiki SBC24

Giá: 12.590.000 vnđ Giá KM:11.950.000 vnđ
Máy lạnh treo tường Funiki SBC18

Máy lạnh treo tường Funiki SBC18

Mã sản phẩm: SBC18

Giá: 9.550.000 vnđ

Xuất xứ: Việt Nam

Hãng sản xuất: Máy lạnh Funiki

Công suất: 2,0 ngựa | 2,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường Funiki SBC18

Giá: 10.290.000 vnđ Giá KM:9.550.000 vnđ
Máy lạnh treo tường Funiki SBC12

Máy lạnh treo tường Funiki SBC12

Mã sản phẩm: SBC12

Giá: 6.950.000 vnđ

Xuất xứ: Việt Nam

Hãng sản xuất: Máy lạnh Funiki

Công suất: 1,5 ngựa | 1,5 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường Funiki SBC12

Giá: 7.590.000 vnđ Giá KM:6.950.000 vnđ
Máy lạnh treo tường Funiki SBC09

Máy lạnh treo tường Funiki SBC09

Mã sản phẩm: SBC09

Giá: 5.550.000 vnđ

Xuất xứ: Việt Nam

Hãng sản xuất: Máy lạnh Funiki

Công suất: 1,0 ngựa | 1,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

 

Máy lạnh treo tường Funiki SBC09

Giá: 6.190.000 vnđ Giá KM:5.550.000 vnđ

Máy lạnh âm trần

Máy lạnh âm trần Funiki CC50

Máy lạnh âm trần Funiki CC50

Mã sản phẩm: CC50

Giá: 35.300.000 vnđ

Xuất xứ: Việt Nam

Hãng sản xuất: Máy lạnh Funiki

Công suất: 5,5 ngựa | 5,5 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh âm trần Funiki CC50

Giá: 35.890.000 vnđ Giá KM:35.300.000 vnđ
Máy lạnh âm trần Funiki CC36

Máy lạnh âm trần Funiki CC36

Mã sản phẩm: CC36

Giá: 27.800.000 vnđ

Xuất xứ: Việt Nam

Hãng sản xuất: Máy lạnh Funiki

Công suất: 4,0 ngựa | 4,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh âm trần Funiki CC36

Giá: 28.390.000 vnđ Giá KM:27.800.000 vnđ
Máy lạnh âm trần Funiki CC27

Máy lạnh âm trần Funiki CC27

Mã sản phẩm: CC27

Giá: 22.200.000 vnđ

Xuất xứ: Việt Nam

Hãng sản xuất: Máy lạnh Funiki

Công suất: 3,0 ngựa | 3,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh âm trần Funiki CC27

Giá: 22.790.000 vnđ Giá KM:22.200.000 vnđ
Máy lạnh âm trần Funiki CC24

Máy lạnh âm trần Funiki CC24

Mã sản phẩm: CC24

Giá: 20.900.000 vnđ

Xuất xứ: Việt Nam

Hãng sản xuất: Máy lạnh Funiki

Công suất: 2,5 ngựa | 2,5 hp

Bảo hành: 2 năm

​​​​​​​Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh âm trần Funiki CC24

Giá: 21.490.000 vnđ Giá KM:20.900.000 vnđ
Máy lạnh âm trần Funiki CC18

Máy lạnh âm trần Funiki CC18

Mã sản phẩm: CC18

Giá: 17.800.000 vnđ

Xuất xứ: Việt Nam

Hãng sản xuất: Máy lạnh Funiki

Công suất: 2,0 ngựa | 2,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh âm trần Funiki CC18

Giá: 18.390.000 vnđ Giá KM:17.800.000 vnđ

Máy lạnh tủ đứng

Máy lạnh tủ đứng Funiki FC100

Máy lạnh tủ đứng Funiki FC100

Mã sản phẩm: FC100

Giá: 64.500.000 vnđ

Xuất xứ: Việt Nam

Hãng sản xuất: Máy lạnh Funiki

Công suất: 10,0 ngựa | 10,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh tủ đứng Funiki FC100

Giá: 65.090.000 vnđ Giá KM:64.500.000 vnđ
Máy lạnh tủ đứng Funiki FC50

Máy lạnh tủ đứng Funiki FC50

Mã sản phẩm: FC50

Giá: 29.300.000 vnđ

Xuất xứ: Việt Nam

Hãng sản xuất: Máy lạnh Funiki

Công suất: 5,5 ngựa | 5,5 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh tủ đứng Funiki FC50

Giá: 29.890.000 vnđ Giá KM:29.300.000 vnđ
Máy lạnh tủ đứng Funiki FC36

Máy lạnh tủ đứng Funiki FC36

Mã sản phẩm: FC36

Giá: 26.200.000 vnđ

Xuất xứ: Việt Nam

Hãng sản xuất: Máy lạnh Funiki

Công suất: 4,0 ngựa | 4,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh tủ đứng Funiki FC36

Giá: 26.790.000 vnđ Giá KM:26.200.000 vnđ
Máy lạnh tủ đứng Funiki FC27

Máy lạnh tủ đứng Funiki FC27

Mã sản phẩm: FC27

Giá: 19.600.000 vnđ

Xuất xứ: Việt Nam

Hãng sản xuất: Máy lạnh Funiki

Công suất: 3,0 ngựa | 3,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh tủ đứng Funiki FC27

Giá: 20.190.000 vnđ Giá KM:19.600.000 vnđ
Máy lạnh tủ đứng Funiki FC24

Máy lạnh tủ đứng Funiki FC24

Mã sản phẩm: FC24

Giá: 18.400.000 vnđ

Xuất xứ: Việt Nam

Hãng sản xuất: Máy lạnh Funiki

Công suất: 2,5 ngựa | 2,5 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh tủ đứng Funiki FC24

Giá: 19.990.000 vnđ Giá KM:18.400.000 vnđ
Máy lạnh tủ đứng Funiki FC18

Máy lạnh tủ đứng Funiki FC18

Mã sản phẩm: FC18

Giá: 16.200.000 vnđ

Xuất xứ: Việt Nam

Hãng sản xuất: Máy lạnh Funiki

Công suất: 2,0 ngựa | 2,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh tủ đứng Funiki FC18

Giá: 16.790.000 vnđ Giá KM:16.200.000 vnđ