Máy lạnh treo tường

Máy lạnh treo tường GREE GWC12MA Inverter

Máy lạnh treo tường GREE GWC12MA Inverter

Mã sản phẩm: GWC12MA

Giá: 8.900.000 vnđ

Xuất xứ: Việt Nam

Hãng sản xuất: Máy lạnh Gree

Công suất: 1,5 ngựa | 1,5 hp

Bảo hành: 3 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường GREE GWC12MA Inverter

Giá: 9.590.000 vnđ Giá KM:8.900.000 vnđ
Máy lạnh treo tường GREE GWC09MA Inverter

Máy lạnh treo tường GREE GWC09MA Inverter

Mã sản phẩm: GWC09MA

Giá: 7.900.000 vnđ

Xuất xứ: Việt Nam

Hãng sản xuất: Máy lạnh Gree

Công suất: 1,0 ngựa | 1,0 hp

Bảo hành: 3 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường GREE GWC09MA Inverter

Giá: 8.590.000 vnđ Giá KM:7.900.000 vnđ
Máy lạnh treo tường GREE GWC12GB Inverter

Máy lạnh treo tường GREE GWC12GB Inverter

Mã sản phẩm: GWC12GB

Giá: 10.450.000 vnđ

Xuất xứ: Việt Nam

Hãng sản xuất: Máy lạnh Gree

Công suất: 1,5 ngựa | 1,5 hp

Bảo hành: 3 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường GREE GWC12GB Inverter

Giá: 10.990.000 vnđ Giá KM:10.450.000 vnđ
Máy lạnh treo tường GREE GWC09GB Inverter

Máy lạnh treo tường GREE GWC09GB Inverter

Mã sản phẩm: GWC09GB

Giá: 9.450.000 vnđ

Xuất xứ: Việt Nam

Hãng sản xuất: Máy lạnh Gree

Công suất: 1,0 ngựa | 1,0 hp

Bảo hành: 3 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường GREE GWC09GB Inverter

Giá: 9.990.000 vnđ Giá KM:9.450.000 vnđ
Máy lạnh treo tường GREE GWC24QE

Máy lạnh treo tường GREE GWC24QE

Mã sản phẩm: GWC24QE

Giá: 14.000.000 vnđ

Xuất xứ: Việt Nam

Hãng sản xuất: Máy lạnh Gree

Công suất: 2,5 ngựa | 2,5 hp

Bảo hành: 3 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường GREE GWC24QE

Giá: 14.690.000 vnđ Giá KM:14.000.000 vnđ
Máy lạnh treo tường GREE GWC18QD

Máy lạnh treo tường GREE GWC18QD

Mã sản phẩm: GWC18QD

Giá: 10.250.000 vnđ

Xuất xứ: Việt Nam

Hãng sản xuất: Máy lạnh Gree

Công suất: 2,0 ngựa | 2,0 hp

Bảo hành: 3 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường GREE GWC18QD

Giá: 10.990.000 vnđ Giá KM:10.250.000 vnđ
Máy lạnh treo tường GREE GWC12QC

Máy lạnh treo tường GREE GWC12QC

Mã sản phẩm: GWC12QB

Giá: 7.250.000 vnđ

Xuất xứ: Việt Nam

Hãng sản xuất: Máy lạnh Gree

Công suất: 1,5 ngựa | 1,5 hp

Bảo hành: 3 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường GREE GWC12QC

Giá: 7.890.000 vnđ Giá KM:7.250.000 vnđ
Máy lạnh treo tường GREE GWC09QB

Máy lạnh treo tường GREE GWC09QB

Mã sản phẩm: GWC09QB

Giá: 5.750.000 vnđ

Xuất xứ: Việt Nam

Hãng sản xuất: Máy lạnh Gree

Công suất: 1,0 ngựa | 1,0 hp

Bảo hành: 3 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường GREE GWC09QB

Giá: 6.490.000 vnđ Giá KM:5.750.000 vnđ

Máy lạnh âm trần

Máy lạnh âm trần GREE GKH48

Máy lạnh âm trần GREE GKH48

Mã sản phẩm: GKH48

Giá: 35.200.000 vnđ

Xuất xứ: Trung Quốc

Hãng sản xuất: Máy lạnh Gree

Công suất: 5,5 ngựa | 5,5 hp

Bảo hành: 3 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh âm trần GREE GKH48

Giá: 35.790.000 vnđ Giá KM:35.200.000 vnđ
Máy lạnh âm trần GREE GKH42

Máy lạnh âm trần GREE GKH42

Mã sản phẩm: GKH42

Giá: 32.200.000 vnđ

Xuất xứ: Trung Quốc

Hãng sản xuất: Máy lạnh Gree

Công suất: 5,0 ngựa | 5,0 hp

Bảo hành: 3 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh âm trần GREE GKH42

Giá: 32.790.000 vnđ Giá KM:32.200.000 vnđ
Máy lạnh âm trần GREE GKH36

Máy lạnh âm trần GREE GKH36

Mã sản phẩm: GKH36

Giá: 30.300.000 vnđ

Xuất xứ: Trung Quốc

Hãng sản xuất: Máy lạnh Gree

Công suất: 4,0 ngựa | 4,0 hp

Bảo hành: 3 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh âm trần GREE GKH36

Giá: 30.890.000 vnđ Giá KM:30.300.000 vnđ
Máy lạnh âm trần GREE GKH30

Máy lạnh âm trần GREE GKH30

Mã sản phẩm: GKH30

Giá: 27.000.000 vnđ

Xuất xứ: Trung Quốc

Hãng sản xuất: Máy lạnh Gree

Công suất: 3,5 ngựa | 3,5 hp

Bảo hành: 3 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh âm trần GREE GKH30

Giá: 27.590.000 vnđ Giá KM:27.000.000 vnđ
Máy lạnh âm trần GREE GKH24

Máy lạnh âm trần GREE GKH24

Mã sản phẩm: GKH24

Giá: 21.900.000 vnđ

Xuất xứ: Trung Quốc

Hãng sản xuất: Máy lạnh Gree

Công suất: 2,5 ngựa | 2,5 hp

Bảo hành: 3 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh âm trần GREE GKH24

Giá: 22.490.000 vnđ Giá KM:21.900.000 vnđ
Máy lạnh âm trần GREE GKH18

Máy lạnh âm trần GREE GKH18

Mã sản phẩm: GKH18

Giá: 16.200.000 vnđ

Xuất xứ: Trung Quốc

Hãng sản xuất: Máy lạnh Gree

Công suất: 2,0 ngựa | 2,0 hp

Bảo hành: 3 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh âm trần GREE GKH18

Giá: 16.790.000 vnđ Giá KM:16.200.000 vnđ

Máy lạnh tủ đứng

Máy lạnh tủ đứng Gree GVC42AH-M1NNA5A

Máy lạnh tủ đứng Gree GVC42AH-M1NNA5A

Mã sản phẩm: GVC42AH-M1NNA5A

Giá: 30.300.000 vnđ

Xuất xứ: Trung Quốc

Hãng sản xuất: Máy lạnh Gree

Công suất: 5,0 ngựa | 5,0 hp

Bảo hành: 3 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh tủ đứng Gree GVC42AH-M1NNA5A

Giá: 30.890.000 vnđ Giá KM:30.300.000 vnđ
Máy lạnh tủ đứng Gree GVC36AH-M1NNA5A

Máy lạnh tủ đứng Gree GVC36AH-M1NNA5A

Mã sản phẩm: GVC36AH-M1NNA5A

Giá: 28.300.000 vnđ

Xuất xứ: Trung Quốc

Hãng sản xuất: Máy lạnh Gree

Công suất: 4,0 ngựa | 4,0 hp

Bảo hành: 3 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh tủ đứng Gree GVC36AH-M1NNA5A

Giá: 28.890.000 vnđ Giá KM:28.300.000 vnđ
Máy lạnh tủ đứng Gree GVC24AG-K1NNA5A

Máy lạnh tủ đứng Gree GVC24AG-K1NNA5A

Mã sản phẩm: GVC24AG-K1NNA5A

Giá: 19.000.000 vnđ

Xuất xứ: Trung Quốc

Hãng sản xuất: Máy lạnh Gree

Công suất: 2,5 ngựa | 2,5 hp

Bảo hành: 3 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh tủ đứng Gree GVC24AG-K1NNA5A

Giá: 19.590.000 vnđ Giá KM:19.000.000 vnđ
Máy lạnh tủ đứng Gree GVC18AG-K1NNA5A

Máy lạnh tủ đứng Gree GVC18AG-K1NNA5A

Mã sản phẩm: GVC18AG-K1NNA5A

Giá: 15.800.000 vnđ

Xuất xứ: Trung Quốc

Hãng sản xuất: Máy lạnh Gree

Công suất: 2,0 ngựa | 2,0 hp

Bảo hành: 3 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh tủ đứng Gree GVC18AG-K1NNA5A

Giá: 16.390.000 vnđ Giá KM:15.800.000 vnđ