Máy lạnh treo tường

Máy lạnh treo tường Hitachi RAS-X18CD/RAC-SX18CD Inverter R 410A

Máy lạnh treo tường Hitachi RAS-X18CD/RAC-SX18CD Inverter R 410A

Mã sản phẩm: RAS-X18CD

Giá: 16.650.000 vnđ

Xuất xứ: Malaysia

Hãng sản xuất: Máy lạnh Hitachi

Công suất: 2,0 ngựa | 2,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường Hitachi RAS-X13CD/RAC-SX13CD Inverter R 410A

Máy lạnh treo tường Hitachi RAS-X13CD/RAC-SX13CD Inverter R 410A

Mã sản phẩm: RAS-X13CD

Giá: 11.550.000 vnđ

Xuất xứ: Malaysia

Hãng sản xuất: Máy lạnh Hitachi

Công suất: 1,5 ngựa | 1,5 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường Hitachi RAS-X10CD/RAC-SX10CD Inverter R 410A

Máy lạnh treo tường Hitachi RAS-X10CD/RAC-SX10CD Inverter R 410A

Mã sản phẩm: RAS-X10CD

Giá: 9.250.000 vnđ

Xuất xứ: Malaysia

Hãng sản xuất: Máy lạnh Hitachi

Công suất: 1,0 ngựa | 1,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường Hitachi RAS-F24CF/RAC- F24CF Gas R 410A

Máy lạnh treo tường Hitachi RAS-F24CF/RAC- F24CF Gas R 410A

Mã sản phẩm: RAS-F24CF

Giá: 17.350.000 vnđ

Xuất xứ: Malaysia

Hãng sản xuất: Máy lạnh Hitachi

Công suất: 2,5 ngựa | 2,5 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường Hitachi RAS-F18CF/RAC- F18CF Gas R 410A

Máy lạnh treo tường Hitachi RAS-F18CF/RAC- F18CF Gas R 410A

Mã sản phẩm: RAS-F18CF

Giá: 13.350.000 vnđ

Xuất xứ: Malaysia

Hãng sản xuất: Máy lạnh Hitachi

Công suất: 2,0 ngựa | 2,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường Hitachi RAS-F13CF/RAC- F13CF Gas R 410A

Máy lạnh treo tường Hitachi RAS-F13CF/RAC- F13CF Gas R 410A

Mã sản phẩm: RAS-F13CF

Giá: 8.650.000 vnđ

Xuất xứ: Malaysia

Hãng sản xuất: Máy lạnh Hitachi

Công suất: 1,5 ngựa | 1,5 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường Hitachi RAS-F10CG/RAC- F10CG Gas R 410A

Máy lạnh treo tường Hitachi RAS-F10CG/RAC- F10CG Gas R 410A

Mã sản phẩm: RAS-F10CG

Giá: 6.950.000 vnđ

Xuất xứ: Malaysia

Hãng sản xuất: Máy lạnh Hitachi

Công suất: 1,0 ngựa | 1,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt