Máy lạnh âm trần

Máy lạnh âm trần Kendo KDC-C060/KDO-C060

Máy lạnh âm trần Kendo KDC-C060/KDO-C060

Mã sản phẩm: KDC-C060/KDO-C060

Giá: 39.700.000 vnđ

Xuất xứ: Malaysia

Hãng sản xuất: Máy lạnh Kendo

Công suất: 6,0 ngựa | 6,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh âm trần Kendo KDC-C060/KDO-C060

Giá: 40.290.000 vnđ Giá KM:39.700.000 vnđ
Máy lạnh âm trần Kendo KDC-C050/KDO-C050

Máy lạnh âm trần Kendo KDC-C050/KDO-C050

Mã sản phẩm: KDC-C050/KDO-C050

Giá: 33.900.000 vnđ

Xuất xứ: Malaysia

Hãng sản xuất: Máy lạnh Kendo

Công suất: 5,0 ngựa | 5,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh âm trần Kendo KDC-C050/KDO-C050

Giá: 34.490.000 vnđ Giá KM:33.900.000 vnđ
Máy lạnh âm trần Kendo KDC C036/KDO C036

Máy lạnh âm trần Kendo KDC C036/KDO C036

Mã sản phẩm: KDC C036/KDO C036

Giá: 31.900.000 vnđ

Xuất xứ: Malaysia

Hãng sản xuất: Máy lạnh Kendo

Công suất: 4,0 ngựa | 4,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh âm trần Kendo KDC C036/KDO C036

Giá: 32.490.000 vnđ Giá KM:31.900.000 vnđ
Máy lạnh âm trần Kendo KDC C028/KDO C028

Máy lạnh âm trần Kendo KDC C028/KDO C028

Mã sản phẩm: KDC C028/KDO C028

Giá: 23.100.000 vnđ

Xuất xứ: Malaysia

Hãng sản xuất: Máy lạnh Kendo

Công suất: 3,0 ngựa | 3,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh âm trần Kendo KDC C028/KDO C028

Giá: 23.690.000 vnđ Giá KM:23.100.000 vnđ
Máy lạnh âm trần Kendo KDC C018/KDO C018

Máy lạnh âm trần Kendo KDC C018/KDO C018

Mã sản phẩm: KDC C018/KDO C018

Giá: 18.700.000 vnđ

Xuất xứ: Malaysia

Hãng sản xuất: Máy lạnh Kendo

Công suất: 2,0 ngựa | 2,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh âm trần Kendo KDC C018/KDO C018

Giá: 19.290.000 vnđ Giá KM:18.700.000 vnđ

Máy lạnh áp trần

Máy lạnh áp trần Kendo KDU-C060/KDO-C060

Máy lạnh áp trần Kendo KDU-C060/KDO-C060

Mã sản phẩm: KDU-C060/KDO-C060

Giá: 41.000.000 vnđ

Xuất xứ: Malaysia

Hãng sản xuất: Máy lạnh Kendo

Công suất: 6,5 ngựa | 6,5 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh áp trần Kendo KDU-C060/KDO-C060

Giá: 41.590.000 vnđ Giá KM:41.000.000 vnđ
Máy lạnh áp trần Kendo KDU-C050/KDO-C050

Máy lạnh áp trần Kendo KDU-C050/KDO-C050

Mã sản phẩm: KDU-C050/KDO-C050

Giá: 34.500.000 vnđ

Xuất xứ: Malaysia

Hãng sản xuất: Máy lạnh Kendo

Công suất: 5,5 ngựa | 5,5 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh áp trần Kendo KDU-C050/KDO-C050

Giá: 35.090.000 vnđ Giá KM:34.500.000 vnđ
Máy lạnh áp trần Kendo KDU-C036/KDO-C036

Máy lạnh áp trần Kendo KDU-C036/KDO-C036

Mã sản phẩm: KDU-C036/KDO-C036

Giá: 32.000.000 vnđ

Xuất xứ: Malaysia

Hãng sản xuất: Máy lạnh Kendo

Công suất: 4,0 ngựa | 4,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh áp trần Kendo KDU-C036/KDO-C036

Giá: 32.590.000 vnđ Giá KM:32.000.000 vnđ
Máy lạnh áp trần Kendo KDU-C028/KDO-C028

Máy lạnh áp trần Kendo KDU-C028/KDO-C028

Mã sản phẩm: KDU-C028/KDO-C028

Giá: 23.100.000 vnđ

Xuất xứ: Malaysia

Hãng sản xuất: Máy lạnh Kendo

Công suất: 3,0 ngựa | 3,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh áp trần Kendo KDU-C028/KDO-C028

Giá: 23.690.000 vnđ Giá KM:23.100.000 vnđ

Máy lạnh tủ đứng

Máy lạnh tủ đứng Kendo KDF-C200/KDO-C200

Máy lạnh tủ đứng Kendo KDF-C200/KDO-C200

Mã sản phẩm: KDF-C200/KDO-C200

Giá: 157.000.000 vnđ

Xuất xứ: Malaysia

Hãng sản xuất: Máy lạnh Kendo

Công suất: 20,0 ngựa | 20,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh tủ đứng Kendo KDF-C200/KDO-C200

Giá: 157.590.000 vnđ Giá KM:157.000.000 vnđ
Máy lạnh tủ đứng Kendo KDF-C150/KDO-C150

Máy lạnh tủ đứng Kendo KDF-C150/KDO-C150

Mã sản phẩm: KDF-C150/KDO-C150

Giá: 119.000.000 vnđ

Xuất xứ: Malaysia

Hãng sản xuất: Máy lạnh Kendo

Công suất: 15,0 ngựa | 15,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh tủ đứng Kendo KDF-C150/KDO-C150

Giá: 119.590.000 vnđ Giá KM:119.000.000 vnđ
Máy lạnh tủ đứng Kendo KDF-C125/KDO-C125

Máy lạnh tủ đứng Kendo KDF-C125/KDO-C125

Mã sản phẩm: KDF-C125/KDO-C125

Giá: 90.000.000 vnđ

Xuất xứ: Malaysia

Hãng sản xuất: Máy lạnh Kendo

Công suất: 12,0 ngựa | 12,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh tủ đứng Kendo KDF-C125/KDO-C125

Giá: 90.590.000 vnđ Giá KM:90.000.000 vnđ
Máy lạnh tủ đứng Kendo KDF-C100/KDO-C100

Máy lạnh tủ đứng Kendo KDF-C100/KDO-C100

Mã sản phẩm: KDF-C100/KDO-C100

Giá: 79.000.000 vnđ

Xuất xứ: Malaysia

Hãng sản xuất: Máy lạnh Kendo

Công suất: 10,0 ngựa | 10,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh tủ đứng Kendo KDF-C100/KDO-C100

Giá: 79.590.000 vnđ Giá KM:79.000.000 vnđ
Máy lạnh tủ đứng Kendo KDF-C075/KDO-C075

Máy lạnh tủ đứng Kendo KDF-C075/KDO-C075

Mã sản phẩm: KDF-C075/KDO-C075

Giá: 77.500.000 vnđ

Xuất xứ: Malaysia

Hãng sản xuất: Máy lạnh Kendo

Công suất: 8,0 ngựa | 8,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh tủ đứng Kendo KDF-C075/KDO-C075

Giá: 78.090.000 vnđ Giá KM:77.500.000 vnđ
Máy lạnh tủ đứng Kendo KDF-C060/KDO-C060

Máy lạnh tủ đứng Kendo KDF-C060/KDO-C060

Mã sản phẩm: KDF-C060/KDO-C060

Giá: 36.500.000 vnđ

Xuất xứ: Malaysia

Hãng sản xuất: Máy lạnh Kendo

Công suất: 6,0 ngựa | 6,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh tủ đứng Kendo KDF-C060/KDO-C060

Giá: 37.090.000 vnđ Giá KM:36.500.000 vnđ
Máy lạnh tủ đứng Kendo KDF-C050/KDO-C050

Máy lạnh tủ đứng Kendo KDF-C050/KDO-C050

Mã sản phẩm: KDF-C050/KDO-C050

Giá: 31.500.000 vnđ

Xuất xứ: Malaysia

Hãng sản xuất: Máy lạnh Kendo

Công suất: 5,0 ngựa | 5,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh tủ đứng Kendo KDF-C050/KDO-C050

Giá: 32.090.000 vnđ Giá KM:31.500.000 vnđ
Máy lạnh tủ đứng Kendo KDF-C036/KDO-C036

Máy lạnh tủ đứng Kendo KDF-C036/KDO-C036

Mã sản phẩm: KDF-C036/KDO-C036

Giá: 27.700.000 vnđ

Xuất xứ: Malaysia

Hãng sản xuất: Máy lạnh Kendo

Công suất: 4,0 ngựa | 4,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh tủ đứng Kendo KDF-C036/KDO-C036

Giá: 28.290.000 vnđ Giá KM:27.700.000 vnđ
Máy lạnh tủ đứng Kendo KDF-C028/KDO-C028

Máy lạnh tủ đứng Kendo KDF-C028/KDO-C028

Mã sản phẩm: KDF-C028/KDO-C028

Giá: 19.300.000 vnđ

Xuất xứ: Malaysia

Hãng sản xuất: Máy lạnh Kendo

Công suất: 3,0 ngựa | 3,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh tủ đứng Kendo KDF-C028/KDO-C028

Giá: 19.890.000 vnđ Giá KM:19.300.000 vnđ

Máy lạnh giấu trần nối ống gió

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Kendo FCU(KDD)/KDO-C250

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Kendo FCU(KDD)/KDO-C250

Mã sản phẩm: FCU(KDD)/KDO-C250

Giá: 184.900.000 vnđ

Xuất xứ: Malaysia

Hãng sản xuất: Máy lạnh Kendo

Công suất: 25,0 ngựa | 25,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Kendo FCU(KDD)/KDO-C200

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Kendo FCU(KDD)/KDO-C200

Mã sản phẩm: FCU(KDD)/KDO-C200

Giá: 158.300.000 vnđ

Xuất xứ: Malaysia

Hãng sản xuất: Máy lạnh Kendo

Công suất: 20,0 ngựa | 20,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Kendo FCU(KDD)/KDO-C150

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Kendo FCU(KDD)/KDO-C150

Mã sản phẩm: FCU(KDD)/KDO-C150

Giá: 120.400.000 vnđ

Xuất xứ: Malaysia

Hãng sản xuất: Máy lạnh Kendo

Công suất: 15,0 ngựa | 15,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Kendo FCU(KDD)/KDO-C125

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Kendo FCU(KDD)/KDO-C125

Mã sản phẩm: FCU(KDD)/KDO-C125

Giá: 89.300.000 vnđ

Xuất xứ: Malaysia

Hãng sản xuất: Máy lạnh Kendo

Công suất: 12,0 ngựa | 12,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Kendo FCU(KDD)/KDO-C100

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Kendo FCU(KDD)/KDO-C100

Mã sản phẩm: FCU(KDD)/KDO-C100

Giá: 82.000.000 vnđ

Xuất xứ: Malaysia

Hãng sản xuất: Máy lạnh Kendo

Công suất: 10,0 ngựa | 10,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Kendo FCU(KDD)/KDO-C060

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Kendo FCU(KDD)/KDO-C060

Mã sản phẩm: FCU(KDD)/KDO-C060

Giá: 39.400.000 vnđ

Xuất xứ: Malaysia

Hãng sản xuất: Máy lạnh Kendo

Công suất: 6,0 ngựa | 6,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Kendo FCU(KDD)/KDO-C050

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Kendo FCU(KDD)/KDO-C050

Mã sản phẩm: FCU(KDD)/KDO-C050

Giá: 34.500.000 vnđ

Xuất xứ: Malaysia

Hãng sản xuất: Máy lạnh Kendo

Công suất: 5,0 ngựa | 5,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Kendo FCU(KDD)/KDO-C036

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Kendo FCU(KDD)/KDO-C036

Mã sản phẩm: FCU(KDD)/KDO-C036

Giá: 31.300.000 vnđ

Xuất xứ: Malaysia

Hãng sản xuất: Máy lạnh Kendo

Công suất: 4,0 ngựa | 4,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Kendo FCU(KDD)/KDO-C028

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Kendo FCU(KDD)/KDO-C028

Mã sản phẩm: FCU(KDD)/KDO-C028

Giá: 23.000.000 vnđ

Xuất xứ: Malaysia

Hãng sản xuất: Máy lạnh Kendo

Công suất: 3,0 ngựa | 3,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Kendo FCU(KDD)/KDO-C024

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Kendo FCU(KDD)/KDO-C024

Mã sản phẩm: FCU(KDD)/KDO-C024

Giá: 21.500.000 vnđ

Xuất xứ: Malaysia

Hãng sản xuất: Máy lạnh Kendo

Công suất: 2,5 ngựa | 2,5 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Kendo FCU(KDD)/KDO-C018

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Kendo FCU(KDD)/KDO-C018

Mã sản phẩm: FCU(KDD)/KDO-C018

Giá: 15.000.000 vnđ

Xuất xứ: Malaysia

Hãng sản xuất: Máy lạnh Kendo

Công suất: 2,0 ngựa | 2,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Kendo FCU(KDD)/KDO-C012

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Kendo FCU(KDD)/KDO-C012

Mã sản phẩm: FCU(KDD)/KDO-C012

Giá: 13.900.000 vnđ

Xuất xứ: Malaysia

Hãng sản xuất: Máy lạnh Kendo

Công suất: 1,5 ngựa | 1,5 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Kendo FCU(KDD)/KDO-C009

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Kendo FCU(KDD)/KDO-C009

Mã sản phẩm: FCU(KDD)/KDO-C009

Giá: 11.500.000 vnđ

Xuất xứ: Malaysia

Hãng sản xuất: Máy lạnh Kendo

Công suất: 1,0 ngựa | 1,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt