Máy lạnh treo tường

Máy lạnh treo tường LG V13APR Inverter R 410A đuổi muỗi

Máy lạnh treo tường LG V13APR Inverter R 410A đuổi muỗi

Mã sản phẩm: V13APR

Giá: 10.950.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh LG

Công suất: 1,5 ngựa | 1,5 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường LG V10APR Inverter R 410A đuổi muỗi

Máy lạnh treo tường LG V10APR Inverter R 410A đuổi muỗi

Mã sản phẩm: V10APR

Giá: 8.950.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh LG

Công suất: 1,0 ngựa | 1,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường LG V18BPB Inverter R 410A

Máy lạnh treo tường LG V18BPB Inverter R 410A

Mã sản phẩm: V18BPB

Giá: 17.450.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh LG

Công suất: 2,0 ngựa | 2,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

 

Máy lạnh treo tường LG V18BPB Inverter R 410A

Giá: 18.290.000 vnđ Giá KM:17.450.000 vnđ
Máy lạnh treo tường LG V13BPB Inverter R 410A

Máy lạnh treo tường LG V13BPB Inverter R 410A

Mã sản phẩm: V13BPB

Giá: 12.550.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh LG

Công suất: 1,5 ngựa | 1,5 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường LG V13BPB Inverter R 410A

Giá: 13.390.000 vnđ Giá KM:12.550.000 vnđ
Máy lạnh treo tường LG V10BPB Inverter R 410A

Máy lạnh treo tường LG V10BPB Inverter R 410A

Mã sản phẩm: V10BPB

Giá: 9.950.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh LG

Công suất: 1,0 ngựa | 1,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường LG V10BPB Inverter R 410A

Giá: 10.590.000 vnđ Giá KM:9.950.000 vnđ
Máy lạnh treo tường LG V24END Inverter R 410A

Máy lạnh treo tường LG V24END Inverter R 410A

Mã sản phẩm: V24END

Giá: 18.450.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh LG

Công suất: 2,5 ngựa | 2,5 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường LG V24END Inverter R 410A

Giá: 19.990.000 vnđ Giá KM:18.450.000 vnđ
Máy lạnh treo tường LG V18END Inverter R 410A

Máy lạnh treo tường LG V18END Inverter R 410A

Mã sản phẩm: V18END

Giá: 15.300.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh LG

Công suất: 2,0 ngựa | 2,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

 

Máy lạnh treo tường LG V18END Inverter R 410A

Giá: 15.990.000 vnđ Giá KM:15.300.000 vnđ
Máy lạnh treo tường LG V13END Inverter R 410A

Máy lạnh treo tường LG V13END Inverter R 410A

Mã sản phẩm: V13END

Giá: 9.100.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh LG

Công suất: 1,5 ngựa | 1,5 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường LG V13ENR Inverter R 410A

Máy lạnh treo tường LG V13ENR Inverter R 410A

Mã sản phẩm: V13ENR

Giá: 8.200.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh LG

Công suất: 1,5 ngựa | 1,5 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường LG V13ENR Inverter R 410A

Giá: 8.900.000 vnđ Giá KM:8.200.000 vnđ
Máy lạnh treo tường LG V10END Gas R 410A

Máy lạnh treo tường LG V10END Gas R 410A

Mã sản phẩm: V10END

Giá: 7.900.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh LG

Công suất: 1,0 ngựa | 1,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường LG V10END Gas R 410A

Giá: 8.490.000 vnđ Giá KM:7.900.000 vnđ
Máy lạnh treo tường LG V10ENP Gas R 410A

Máy lạnh treo tường LG V10ENP Gas R 410A

Mã sản phẩm: V10ENP

Giá: 7.250.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh LG

Công suất: 1,0 ngựa | 1,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường LG V10ENP Gas R 410A

Giá: 8.090.000 vnđ Giá KM:7.250.000 vnđ

Máy lạnh âm trần

Máy lạnh âm trần LG ATNQ48GMLE6 Inverter

Máy lạnh âm trần LG ATNQ48GMLE6 Inverter

Mã sản phẩm: ATNQ48GMLE6

Giá: 36.000.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh LG

Công suất: 5,0 ngựa | 5,0 hp

Bảo hành: 1 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh âm trần LG ATNQ48GMLE6 Inverter

Giá: 36.590.000 vnđ Giá KM:36.000.000 vnđ
Máy lạnh âm trần LG ATNQ36GNLE6 Inverter

Máy lạnh âm trần LG ATNQ36GNLE6 Inverter

Mã sản phẩm: ATNQ36GNLE6

Giá: 31.000.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh LG

Công suất: 4,0 ngựa | 4,0 hp

Bảo hành: 1 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh âm trần LG ATNQ36GNLE6 Inverter

Giá: 31.590.000 vnđ Giá KM:31.000.000 vnđ
Máy lạnh âm trần LG ATNQ24GPLE6 Inverter

Máy lạnh âm trần LG ATNQ24GPLE6 Inverter

Mã sản phẩm: ATNQ24GPLE6

Giá: 24.000.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh LG

Công suất: 2,5 ngựa | 2,5 hp

Bảo hành: 1 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh âm trần LG ATNQ24GPLE6 Inverter

Giá: 24.590.000 vnđ Giá KM:24.000.000 vnđ
Máy lạnh âm trần LG ATNQ18GPLE6 Inverter

Máy lạnh âm trần LG ATNQ18GPLE6 Inverter

Mã sản phẩm: ATNQ18GPLE6

Giá: 21.500.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh LG

Công suất: 2,0 ngựa | 2,0 hp

Bảo hành: 1 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh âm trần LG ATNQ18GPLE6 Inverter

Giá: 22.190.000 vnđ Giá KM:21.500.000 vnđ
Máy lạnh âm trần LG AT-C488MLE0

Máy lạnh âm trần LG AT-C488MLE0

Mã sản phẩm: AT- C488MLE0

Giá: 33.500.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh LG

Công suất: 5,5 ngựa | 5,5 hp

Bảo hành: 1 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh âm trần LG AT-C488MLE0

Giá: 33.990.000 vnđ Giá KM:33.500.000 vnđ
Máy lạnh âm trần LG AT-C368NLE0

Máy lạnh âm trần LG AT-C368NLE0

Mã sản phẩm: AT-C368NLE0

Giá: 29.600.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh LG

Công suất: 4,0 ngựa | 4,0 hp

Bảo hành: 1 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh âm trần LG AT-C368NLE0

Giá: 30.190.000 vnđ Giá KM:29.600.000 vnđ
Máy lạnh âm trần LG AT-C246PLE0

Máy lạnh âm trần LG AT-C246PLE0

Mã sản phẩm: AT-C246PLE0

Giá: 22.300.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh LG

Công suất: 2,5 ngựa | 2,5 hp

Bảo hành: 1 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh âm trần LG AT-C246PLE0

Giá: 22.890.000 vnđ Giá KM:22.300.000 vnđ
Máy lạnh âm trần LG AT-C186PLE1

Máy lạnh âm trần LG AT-C186PLE1

Mã sản phẩm: AT-C186PLE1

Giá: 20.900.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh LG

Công suất: 2,0 ngựa | 2,0 hp

Bảo hành: 1 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh âm trần LG AT-C186PLE1

Giá: 21.490.000 vnđ Giá KM:20.900.000 vnđ

Máy lạnh tủ đứng

Máy lạnh tủ đứng LG APUQ100LFA0/APNQ100LFA0 Inverter

Máy lạnh tủ đứng LG APUQ100LFA0/APNQ100LFA0 Inverter

Mã sản phẩm: APUQ100LFA0/APNQ100LFA0

Giá: 86.500.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh LG

Công suất: 10,0 ngựa | 10,0 hp

Bảo hành: 1 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh tủ đứng LG APUQ48GT3E3/APNQ48GT3E3 Inverter

Máy lạnh tủ đứng LG APUQ48GT3E3/APNQ48GT3E3 Inverter

Mã sản phẩm: APUQ48GT3E3/APNQ48GT3E3

Giá: 45.000.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh LG

Công suất: 5,0 ngựa | 5,0 hp

Bảo hành: 1 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh tủ đứng LG APUQ30GR5A3/APNQ30GR5A3 Inverter

Máy lạnh tủ đứng LG APUQ30GR5A3/APNQ30GR5A3 Inverter

Mã sản phẩm: APUQ30GR5A3/APNQ30GR5A3

Giá: 33.500.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh LG

Công suất: 3,0 ngựa | 3,0 hp

Bảo hành: 1 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh tủ đứng LG APUQ24GS1A3/APNQ24GS1A3 Inverter

Máy lạnh tủ đứng LG APUQ24GS1A3/APNQ24GS1A3 Inverter

Mã sản phẩm: APUQ24GS1A3/ APNQ24GS1A3

Giá: 28.500.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh LG

Công suất: 2,5 ngựa | 2,5 hp

Bảo hành: 1 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh tủ đứng LG LP-C1008FA0

Máy lạnh tủ đứng LG LP-C1008FA0

Mã sản phẩm: LP-C1008FA0

Giá: 66.300.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh LG

Công suất: 10,0 ngựa | 10,0 hp

Bảo hành: 1 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh tủ đứng LG LP-C1008FA0

Giá: 66.890.000 vnđ Giá KM:66.300.000 vnđ
Máy lạnh tủ đứng LG AP-C488TLA0

Máy lạnh tủ đứng LG AP-C488TLA0

Mã sản phẩm: AP-C488TLA0

Giá: 38.900.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh LG

Công suất: 5,0 ngựa | 5,0 hp

Bảo hành: 1 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh tủ đứng LG AP-C488TLA0

Giá: 39.490.000 vnđ Giá KM:38.900.000 vnđ
Máy lạnh tủ đứng LG AP-C286KLA0

Máy lạnh tủ đứng LG AP-C286KLA0

Mã sản phẩm: AP-C286KLA0

Giá: 26.200.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh LG

Công suất: 3,0 ngựa | 3,0 hp

Bảo hành: 1 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh tủ đứng LG AP-C286KLA0

Giá: 26.790.000 vnđ Giá KM:26.200.000 vnđ
Máy lạnh tủ đứng LG AP-C246KLA0

Máy lạnh tủ đứng LG AP-C246KLA0

Mã sản phẩm: AP-C246KLA0

Giá: 22.800.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh LG

Công suất: 2,5 ngựa | 2,5 hp

Bảo hành: 1 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh tủ đứng LG AP-C246KLA0

Giá: 23.390.000 vnđ Giá KM:22.800.000 vnđ