Máy lạnh treo tường

Máy lạnh treo tường Midea MSMA-13CRN1

Máy lạnh treo tường Midea MSMA-13CRN1

Mã sản phẩm: MSMA-13CRN1

Giá: 6.750.000 vnđ

Xuất xứ: Việt Nam

Hãng sản xuất: Máy lạnh Midea

Công suất: 1,5 ngựa | 1,5 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh treo tường Midea MSMA-13CRN1

Giá: 7.490.000 vnđ Giá KM:6.750.000 vnđ
Máy lạnh treo tường Media MSMA-10CRN1

Máy lạnh treo tường Media MSMA-10CRN1

Mã sản phẩm: MSMA-10CRN1

Giá: 5.750.000 vnđ

Xuất xứ: Việt Nam

Hãng sản xuất: Máy lạnh Media

Công suất: 1,0 ngựa | 1,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường Media MSMA-10CRN1

Giá: 6.390.000 vnđ Giá KM:5.750.000 vnđ
Điều hòa đứng di động Media MPPF-13CRN1

Điều hòa đứng di động Media MPPF-13CRN1

Mã sản phẩm: MPPF-13CRN1

Giá: 7.500.000 vnđ

Xuất xứ: Việt Nam

Hãng sản xuất: Máy lạnh Media

Công suất: 1,5 ngựa | 1,5 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Điều hòa đứng di động Media MPPF-13CRN1

Giá: 8.190.000 vnđ Giá KM:7.500.000 vnđ
Điều hòa di động Media MPPF-10CRN1

Điều hòa di động Media MPPF-10CRN1

Mã sản phẩm: MPPF-10CRN1

Giá: 6.250.000 vnđ

Xuất xứ: Việt Nam

Hãng sản xuất: Máy lạnh Media

Công suất: 1,0 ngựa | 1,0 hp

Bảo hành: 1 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Điều hòa di động Media MPPF-10CRN1

Giá: 6.890.000 vnđ Giá KM:6.250.000 vnđ
Máy lạnh treo tường Media MSMAI-13CRDN1 Inverter

Máy lạnh treo tường Media MSMAI-13CRDN1 Inverter

Mã sản phẩm: MSMAI-13CRDN1

Giá: 8.450.000 vnđ

Xuất xứ: Việt Nam

Hãng sản xuất: Máy lạnh Media

Công suất: 1,5 ngựa | 1,5 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường Media MSMAI-10CRDN1 Inverter

Máy lạnh treo tường Media MSMAI-10CRDN1 Inverter

Mã sản phẩm: MSMAI-10CRDN1

Giá: 6.950.000 vnđ

Xuất xứ: Việt Nam

Hãng sản xuất: Máy lạnh Media

Công suất: 1,0 ngựa | 1,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường Media MSMA-24CR

Máy lạnh treo tường Media MSMA-24CR

Mã sản phẩm: MSMA-24CR

Giá: 12.400.000 vnđ

Xuất xứ: Việt Nam

Hãng sản xuất: Máy lạnh Media

Công suất: 2,5 ngựa | 2,5 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường Media MSMA-24CR

Giá: 13.190.000 vnđ Giá KM:12.400.000 vnđ
Máy lạnh treo tường Media MSMA-18CR

Máy lạnh treo tường Media MSMA-18CR

Mã sản phẩm: MSMA-18CR

Giá: 9.300.000 vnđ

Xuất xứ: Việt Nam

Hãng sản xuất: Máy lạnh Media

Công suất: 2,0 ngựa | 2,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường Media MSMA-18CR

Giá: 9.890.000 vnđ Giá KM:9.300.000 vnđ
Máy lạnh treo tường Media MSMA-12CR

Máy lạnh treo tường Media MSMA-12CR

Mã sản phẩm: MSMA-12CR

Giá: 6.250.000 vnđ

Xuất xứ: Việt Nam

Hãng sản xuất: Máy lạnh Media

Công suất: 1,5 ngựa | 1,5 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường Media MSMA-12CR

Giá: 6.890.000 vnđ Giá KM:6.250.000 vnđ
Máy lạnh treo tường Media MSMA-09CR

Máy lạnh treo tường Media MSMA-09CR

Mã sản phẩm: MSMA-09CR

Giá: 5.250.000 vnđ

Xuất xứ: Việt Nam

Hãng sản xuất: Máy lạnh Media

Công suất: 1,0 ngựa | 1,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường Media MSMA-09CR

Giá: 5.890.000 vnđ Giá KM:5.250.000 vnđ

Máy lạnh âm trần

Máy lạnh âm trần Midea MCD-60CR

Máy lạnh âm trần Midea MCD-60CR

Mã sản phẩm: MCD-60CR

Giá: 33.500.000 vnđ

Xuất xứ: Việt Nam

Hãng sản xuất: Máy lạnh Midea

Công suất: 6,5 ngựa | 6,5 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh âm trần Midea MCD-60CR

Giá: 34.190.000 vnđ Giá KM:33.500.000 vnđ
Máy lạnh âm trần Midea MCD-50CR

Máy lạnh âm trần Midea MCD-50CR

Mã sản phẩm: MCD-50CR

Giá: 31.500.000 vnđ

Xuất xứ: Việt Nam

Hãng sản xuất: Máy lạnh Midea

Công suất: 5,5 ngựa | 5,5 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh âm trần Midea MCD-50CR

Giá: 32.190.000 vnđ Giá KM:31.500.000 vnđ
Máy lạnh âm trần Midea MCD-36CR

Máy lạnh âm trần Midea MCD-36CR

Mã sản phẩm: MCD-36CR

Giá: 26.100.000 vnđ

Xuất xứ: Việt Nam

Hãng sản xuất: Máy lạnh Midea

Công suất: 4,0 ngựa | 4,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh âm trần Midea MCD-36CR

Giá: 26.690.000 vnđ Giá KM:26.100.000 vnđ
Máy lạnh âm trần Midea MCD-28CR

Máy lạnh âm trần Midea MCD-28CR

Mã sản phẩm: MCD-28CR

Giá: 19.900.000 vnđ

Xuất xứ: Việt Nam

Hãng sản xuất: Máy lạnh Midea

Công suất: 3,0 ngựa | 3,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh âm trần Midea MCD-28CR

Giá: 20.490.000 vnđ Giá KM:19.900.000 vnđ
Máy lạnh âm trần Media MCD-18CR

Máy lạnh âm trần Media MCD-18CR

Mã sản phẩm: MCD-18CR

Giá: 16.300.000 vnđ

Xuất xứ: Việt Nam

Hãng sản xuất: Máy lạnh Media

Công suất: 2,0 ngựa | 2,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh âm trần Media MCD-18CR

Giá: 16.890.000 vnđ Giá KM:16.300.000 vnđ

Máy lạnh tủ đứng

Máy lạnh tủ đứng Midea MFS2-50CR

Máy lạnh tủ đứng Midea MFS2-50CR

Mã sản phẩm: MFS2-50CR

Giá: 28.500.000 vnđ

Xuất xứ: Việt Nam

Hãng sản xuất: Máy lạnh Midea

Công suất: 5,5 ngựa | 5,5 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh tủ đứng Midea MFS2-50CR

Giá: 29.090.000 vnđ Giá KM:28.500.000 vnđ
Máy lạnh tủ đứng Midea MFS2-28CR

Máy lạnh tủ đứng Midea MFS2-28CR

Mã sản phẩm: MFS2-28CR

Giá: 18.700.000 vnđ

Xuất xứ: Việt Nam

Hãng sản xuất: Máy lạnh Midea

Công suất: 3,0 ngựa | 3,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh tủ đứng Midea MFS2-28CR

Giá: 19.290.000 vnđ Giá KM:18.700.000 vnđ