Máy lạnh treo tường

Máy lạnh treo tường Mitsubishi Heavy SRK 12CTRS-5/SRC 12CTRS-5

Máy lạnh treo tường Mitsubishi Heavy SRK 12CTRS-5/SRC 12CTRS-5

Mã sản phẩm: SRK 12CTRS-5/SRC 12CTRS-5

Giá: 8.750.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Mitsubishi Heavy

Công suất: 1,5 ngựa | 1,5 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường Mitsubishi Heavy SRK 09CTRS-5/SRC 09CTRS-5

Máy lạnh treo tường Mitsubishi Heavy SRK 09CTRS-5/SRC 09CTRS-5

Mã sản phẩm: SRK 09CTRS-5/SRC 09CTRS-5

Giá: 7.250.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Mitsubishi Heavy

Công suất: 1,0 ngựa | 1,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường Mitsubishi Heavy SRK 13CRS-5/SRC 13CRS-S5

Máy lạnh treo tường Mitsubishi Heavy SRK 13CRS-5/SRC 13CRS-S5

Mã sản phẩm: SRK 13CRS-5/SRC 13CRS-S5

Giá: 10.150.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Mitsubishi Heavy

Công suất: 1,5 ngựa | 1,5 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường Mitsubishi Heavy SRK10CRS-5/SRC10CRS-S5

Máy lạnh treo tường Mitsubishi Heavy SRK10CRS-5/SRC10CRS-S5

Mã sản phẩm: SRK10CRS-5/SRC10CRS-S5

Giá: 7.650.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Mitsubishi Heavy

Công suất: 1,0 ngựa | 1,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường Mitsubishi Heavy SRK18YL-S5/SRC18YL-S5 Inverter

Máy lạnh treo tường Mitsubishi Heavy SRK18YL-S5/SRC18YL-S5 Inverter

Mã sản phẩm: SRK18YL-S5/SRC18YL-S5

Giá: 19.500.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Mitsubishi Heavy

Công suất: 2,0 ngựa | 2,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường Mitsubishi Heavy SRK13YL-S5/SRC13YL-S5 Inverter

Máy lạnh treo tường Mitsubishi Heavy SRK13YL-S5/SRC13YL-S5 Inverter

Mã sản phẩm: SRK13YL-S5/SRC13YL-S5

Giá: 13.500.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Mitsubishi Heavy

Công suất: 1,5 ngựa | 1,5 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường Mitsubishi Heavy SRK10YL-S5/SRC10YL-S5 Inverter

Máy lạnh treo tường Mitsubishi Heavy SRK10YL-S5/SRC10YL-S5 Inverter

Mã sản phẩm: SRK10YL-S5/SRC10YL-S5

Giá: 11.150.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Mitsubishi Heavy

Công suất: 1,0 ngựa | 1,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường Mitsubishi Heavy SRK18YN-S5/SRC18YN-S5 Inverter

Máy lạnh treo tường Mitsubishi Heavy SRK18YN-S5/SRC18YN-S5 Inverter

Mã sản phẩm: SRK18YN-S5/SRC18YN-S5

Giá: 18.650.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Mitsubishi Heavy

Công suất: 2,0 ngựa | 2,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường Mitsubishi Heavy SRK13YN-S5/SRC13YN-S5 Inverter

Máy lạnh treo tường Mitsubishi Heavy SRK13YN-S5/SRC13YN-S5 Inverter

Mã sản phẩm: SRK13YN-S5/SRC13YN-S5

Giá: 11.950.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Mitsubishi Heavy

Công suất: 1,5 ngựa | 1,5 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường Mitsubishi Heavy SRK10YN-S5/SRC10YN-S5 Inverter

Máy lạnh treo tường Mitsubishi Heavy SRK10YN-S5/SRC10YN-S5 Inverter

Mã sản phẩm: SRK10YN-S5/SRC10YN-S5

Giá: 9.750.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Mitsubishi Heavy

Công suất: 1,0 ngựa | 1,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường Mitsubishi Heavy SRK24CS-S5/SRC24CS-S5

Máy lạnh treo tường Mitsubishi Heavy SRK24CS-S5/SRC24CS-S5

Mã sản phẩm: SRK24CS-S5/SRC24CS-S5 

Giá: 17.750.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Mitsubishi Heavy

Công suất: 2,5 ngựa | 2,5 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường Mitsubishi Heavy SRK18CS-S5/SRC18CS-S5

Máy lạnh treo tường Mitsubishi Heavy SRK18CS-S5/SRC18CS-S5

Mã sản phẩm: SRK18CS-S5/SRC18CS-S5 

Giá: 13.750.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Mitsubishi Heavy

Công suất: 2,0 ngựa | 2,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường Mitsubishi Heavy SRK09CMP-5/SRC09CMP-5

Máy lạnh treo tường Mitsubishi Heavy SRK09CMP-5/SRC09CMP-5

Mã sản phẩm: SRK09CMP-5/SRC09CMP-5

Giá: 6.250.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Mitsubishi Heavy

Công suất: 1,0 ngựa | 1,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh âm trần

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT140VG/FDC140VN Inverter – R-410A

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT140VG/FDC140VN Inverter – R-410A

Mã sản phẩm: FDT140VG/FDC140VN

Giá: 57.000.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Mitsubishi Heavy

Công suất: 6,0 ngựa | 6,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT125VG/FDC125VN Inverter – R-410A

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT125VG/FDC125VN Inverter – R-410A

Mã sản phẩm: FDT125VG/FDC125VN

Giá: 54.200.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Mitsubishi Heavy

Công suất: 5,0 ngựa | 5,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT100VG/FDC100VNP Inverter – R-410A

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT100VG/FDC100VNP Inverter – R-410A

Mã sản phẩm: FDT100VG/FDC100VNP

Giá: 43.500.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Mitsubishi Heavy

Công suất: 4,0 ngựa | 4,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT71VG/FDC71VNP Inverter – R-410A

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT71VG/FDC71VNP Inverter – R-410A

Mã sản phẩm: FDT71VG/FDC71VNP

Giá: 32.000.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Mitsubishi Heavy

Công suất: 3,0 ngựa | 3,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT50VG/SRC50ZSX-S Inverter – R-410A

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT50VG/SRC50ZSX-S Inverter – R-410A

Mã sản phẩm: FDT50VG/SRC50ZSX-S

Giá: 30.000.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Mitsubishi Heavy

Công suất: 2,0 ngựa | 2,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT125CR-S5/FDC125CR-S5 – R-410A

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT125CR-S5/FDC125CR-S5 – R-410A

Mã sản phẩm: FDT125CR-S5/FDC125CR-S5

Giá: 40.000.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Mitsubishi Heavy

Công suất: 5,0 ngựa | 5,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT100CR-S5/FDC100CR-S5 – R-410A

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT100CR-S5/FDC100CR-S5 – R-410A

Mã sản phẩm: FDT100CR-S5/FDC100CR-S5

Giá: 37.000.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Mitsubishi Heavy

Công suất: 4,0 ngựa | 4,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT71CR-S5/FDC71CR-S5 – R-410A

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT71CR-S5/FDC71CR-S5 – R-410A

Mã sản phẩm: FDT71CR-S5/FDC71CR-S5

Giá: 28.900.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Mitsubishi Heavy

Công suất: 3,0 ngựa | 3,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT50CR-S5/FDC50CR-S5 – R-410A

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT50CR-S5/FDC50CR-S5 – R-410A

Mã sản phẩm: FDT50CR-S5/FDC50CR-S5

Giá: 23.500.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Mitsubishi Heavy

Công suất: 2,0 ngựa | 2,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh tủ đứng

Máy lạnh tủ đứng Mitsubishi Heavy FSHY/FCHY-5001

Máy lạnh tủ đứng Mitsubishi Heavy FSHY/FCHY-5001

Mã sản phẩm:  FSHY/FCHY-5001

Giá: 32.700.000 vnđ

Xuất xứ: Việt Nam

Hãng sản xuất: Mitsubishi Heavy

Công suất: 5,5 ngựa | 5,5 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh tủ đứng Mitsubishi Heavy FSHY/FCHY-5001

Giá: 33.290.000 vnđ Giá KM:32.700.000 vnđ
Máy lạnh tủ đứng Mitsubishi Heavy FSHY/FCHY-2801

Máy lạnh tủ đứng Mitsubishi Heavy FSHY/FCHY-2801

Mã sản phẩm:  FSHY/FCHY-2801

Giá: 22.200.000 vnđ

Xuất xứ: Việt Nam

Hãng sản xuất: Mitsubishi Heavy

Công suất: 3,0 ngựa | 3,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh tủ đứng Mitsubishi Heavy FSHY/FCHY-2801

Giá: 22.790.000 vnđ Giá KM:22.200.000 vnđ
Máy lạnh tủ đứng Mitsubishi Heavy FDF125CR-S5/FDC125RC-S5 R-410A

Máy lạnh tủ đứng Mitsubishi Heavy FDF125CR-S5/FDC125RC-S5 R-410A

Mã sản phẩm:  FDF125CR-S5/FDC125RC-S5

Giá: 38.100.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Mitsubishi Heavy

Công suất: 5,0 ngựa | 5,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh tủ đứng Mitsubishi Heavy FDF71CR-S5/FDC71RC-S5 R-410A

Máy lạnh tủ đứng Mitsubishi Heavy FDF71CR-S5/FDC71RC-S5 R-410A

Mã sản phẩm:  FDF71CR-S5/FDC71RC-S5

Giá: 28.900.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Mitsubishi Heavy

Công suất: 3,0 ngựa | 3,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh giấu trần nối ống gió

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Mitsubishi Heavy FDUM125VF/FDC125VN Inverter

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Mitsubishi Heavy FDUM125VF/FDC125VN Inverter

Mã sản phẩm: FDUM125VF/FDC125VN

Giá: 58.000.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Mitsubishi Heavy

Công suất: 5,0 ngựa | 5,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Mitsubishi Heavy FDUM100VF2/FDC100VNP Inverter

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Mitsubishi Heavy FDUM100VF2/FDC100VNP Inverter

Mã sản phẩm: FDUM100VF2/FDC100VNP

Giá: 46.800.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Mitsubishi Heavy

Công suất: 4,0 ngựa | 4,0 hp

Bảo hành: 2 năm

​​​​​​​Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Mitsubishi Heavy FDUM71VF1/FDC71VNP Inverter

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Mitsubishi Heavy FDUM71VF1/FDC71VNP Inverter

Mã sản phẩm: FDUM71VF1/FDC71VNP

Giá: 33.400.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Mitsubishi Heavy

Công suất: 3,0 ngựa | 3,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Mitsubishi Heavy FDUM50VF/SRC50ZSX-S Inverter

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Mitsubishi Heavy FDUM50VF/SRC50ZSX-S Inverter

Mã sản phẩm: FDUM50VF/SRC50ZSX-S

Giá: 30.500.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Mitsubishi Heavy

Công suất: 2,0 ngựa | 2,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Mitsubishi Heavy FDUM125CR-S5/FDC125CR-S5

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Mitsubishi Heavy FDUM125CR-S5/FDC125CR-S5

Mã sản phẩm: FDUM125CR-S5/FDC125CR-S5

Giá: 40.000.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Mitsubishi Heavy

Công suất: 5,0 ngựa | 5,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Mitsubishi Heavy FDUM100CR-S5/FDC100CR-S5

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Mitsubishi Heavy FDUM100CR-S5/FDC100CR-S5

Mã sản phẩm: FDUM100CR-S5/FDC100CR-S5

Giá: 36.000.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Mitsubishi Heavy

Công suất: 4,0 ngựa | 4,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Mitsubishi Heavy FDUM71CR-S5/FDC71CR-S5

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Mitsubishi Heavy FDUM71CR-S5/FDC71CR-S5

Mã sản phẩm: FDUM71CR-S5/FDC71CR-S5

Giá: 28.000.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Mitsubishi Heavy

Công suất: 3,0 ngựa | 3,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Mitsubishi Heavy FDUM50CR-S5/FDC50CR-S5

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Mitsubishi Heavy FDUM50CR-S5/FDC50CR-S5

Mã sản phẩm: FDUM50CR-S5/FDC50CR-S5

Giá: 23.500.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Mitsubishi Heavy

Công suất: 2,0 ngựa | 2,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh multi

Dàn nóng Multi Mitsubishi Heavy SCM125ZM-S Inverter Gas R410A

Dàn nóng Multi Mitsubishi Heavy SCM125ZM-S Inverter Gas R410A

Mã sản phẩm: SCM125ZM-S

Giá: 57.000.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Mitsubishi Heavy

Công suất: 5,0 ngựa | 5,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Dàn nóng Multi Mitsubishi Heavy SCM100ZM-S Inverter Gas R410A

Dàn nóng Multi Mitsubishi Heavy SCM100ZM-S Inverter Gas R410A

Mã sản phẩm: SCM100ZM-S

Giá: 49.000.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Mitsubishi Heavy

Công suất: 4,0 ngựa | 4,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Dàn nóng Multi Mitsubishi Heavy SCM80ZM-S Inverter Gas R410A

Dàn nóng Multi Mitsubishi Heavy SCM80ZM-S Inverter Gas R410A

Mã sản phẩm: SCM80ZM-S

Giá: 30.000.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Mitsubishi Heavy

Công suất: 3,0 ngựa | 3,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Dàn nóng Multi Mitsubishi Heavy SCM71ZM-S Inverter Gas R410A

Dàn nóng Multi Mitsubishi Heavy SCM71ZM-S Inverter Gas R410A

Mã sản phẩm: SCM71ZM-S

Giá: 27.500.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Mitsubishi Heavy

Công suất: 3,0 ngựa | 3,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Dàn nóng Multi Mitsubishi Heavy SCM60ZM-S Inverter Gas R410A

Dàn nóng Multi Mitsubishi Heavy SCM60ZM-S Inverter Gas R410A

Mã sản phẩm: SCM60ZM-S

Giá: 25.000.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Mitsubishi Heavy

Công suất: 2,5 ngựa | 2,5 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Dàn nóng Multi Mitsubishi Heavy SCM50ZS-S Inverter Gas R410A

Dàn nóng Multi Mitsubishi Heavy SCM50ZS-S Inverter Gas R410A

Mã sản phẩm: SCM50ZS-S

Giá: 23.000.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Mitsubishi Heavy

Công suất: 2,0 ngựa | 2,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Dàn nóng Multi Mitsubishi Heavy SCM45ZS-S Inverter Gas R410A

Dàn nóng Multi Mitsubishi Heavy SCM45ZS-S Inverter Gas R410A

Mã sản phẩm: SCM45ZS-S

Giá: 20.400.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Mitsubishi Heavy

Công suất: 1,8 ngựa | 1,8 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Dàn nóng Multi Mitsubishi Heavy SCM40ZS-S Inverter Gas R410A

Dàn nóng Multi Mitsubishi Heavy SCM40ZS-S Inverter Gas R410A

Mã sản phẩm: SCM40ZS-S

Giá: 20.000.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Mitsubishi Heavy

Công suất: 1,5 ngựa | 1,5 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt