Máy lạnh treo tường

Máy lạnh treo tường Mitsubishi Electric MSY-GH18VA Inverter R-410A

Máy lạnh treo tường Mitsubishi Electric MSY-GH18VA Inverter R-410A

Mã sản phẩm: MSY-GH18VA

Giá: 18.600.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Mitsubishi Electric

Công suất: 2,0 ngựa | 2,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường Mitsubishi Electric MSY-GH13VA Inverter R-410A

Máy lạnh treo tường Mitsubishi Electric MSY-GH13VA Inverter R-410A

Mã sản phẩm: MSY-GH13VA

Giá: 12.150.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Mitsubishi Electric

Công suất: 1,5 ngựa | 1,5 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường Mitsubishi Electric MSY-GH10VA Inverter R-410A

Máy lạnh treo tường Mitsubishi Electric MSY-GH10VA Inverter R-410A

Mã sản phẩm: MSY-GH10VA

Giá: 9.550.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Mitsubishi Electric

Công suất: 1,0 ngựa | 1,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường Mitsubishi Electric MS-HM60VA

Máy lạnh treo tường Mitsubishi Electric MS-HM60VA

Mã sản phẩm: MS-HM60VA

Giá: 18.650.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Mitsubishi Electric

Công suất: 2,5 ngựa | 2,5 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường Mitsubishi Electric MS-HM60VA

Giá: 19.390.000 vnđ Giá KM:18.650.000 vnđ
Máy lạnh treo tường Mitsubishi Electric MS-HM50VA

Máy lạnh treo tường Mitsubishi Electric MS-HM50VA

Mã sản phẩm: MS-HM50VA

Giá: 13.650.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Mitsubishi Electric

Công suất: 2,0 ngựa | 2,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường Mitsubishi Electric MS-HM50VA

Giá: 14.290.000 vnđ Giá KM:13.650.000 vnđ
Máy lạnh treo tường Mitsubishi Electric MS-HL35VC

Máy lạnh treo tường Mitsubishi Electric MS-HL35VC

Mã sản phẩm: MS-HL35VC

Giá: 9.150.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Mitsubishi Electric

Công suất: 1,5 ngựa | 1,5 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường Mitsubishi Electric MS-HL25VC

Máy lạnh treo tường Mitsubishi Electric MS-HL25VC

Mã sản phẩm: MS-HL25VC

Giá: 7.000.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Mitsubishi Electric

Công suất: 1,0 ngựa | 1,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh âm trần

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Electric PL-6BAKMD/PU-6YAKDR2.TH

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Electric PL-6BAKMD/PU-6YAKDR2.TH

Mã sản phẩm: PL-6BAKMD/PU-6YAKDR2.TH

Giá: 49.200.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Mitsubishi Electric

Công suất: 6,0 ngựa | 6,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Electric PL-5BAKMD/PU-5YAKDR2.TH

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Electric PL-5BAKMD/PU-5YAKDR2.TH

Mã sản phẩm: PL-5BAKMD/PU-5YAKDR2.TH

Giá: 41.500.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Mitsubishi Electric

Công suất: 5,0 ngựa | 5,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Electric PL-4BAKMD/PU-4VAKDR2.TH

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Electric PL-4BAKMD/PU-4VAKDR2.TH

Mã sản phẩm: PL-4BAKMD/PU-4VAKDR2.TH

Giá: 39.500.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Mitsubishi Electric

Công suất: 4,0 ngựa | 4,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Electric PL-3BAKMD/PU-3VAKDR2.TH

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Electric PL-3BAKMD/PU-3VAKDR2.TH

Mã sản phẩm: PL-3BAKMD/PU-3VAKDR2.TH

Giá: 32.000.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Mitsubishi Electric

Công suất: 3,0 ngựa | 3,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Electric PL-2.5BAKMD/PU-2.5VAKD.TH

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Electric PL-2.5BAKMD/PU-2.5VAKD.TH

Mã sản phẩm: PL-2.5BAKMD/PU-2.5VAKD.TH

Giá: 29.400.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Mitsubishi Electric

Công suất: 2,5 ngựa | 2,5 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Electric SL-2AKLD.TH/SU-2VAKD.TH

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Electric SL-2AKLD.TH/SU-2VAKD.TH

Mã sản phẩm: SL-2AKLD.TH/SU-2VAKD.TH

Giá: 25.500.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Mitsubishi Electric

Công suất: 2,0 ngựa | 2,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh tủ đứng

Máy lạnh tủ đứng Mitsubishi Electric PS-6GAKD/PU-6YAKDR2.TH

Máy lạnh tủ đứng Mitsubishi Electric PS-6GAKD/PU-6YAKDR2.TH

Mã sản phẩm: PS-6GAKD/PU-6YAKDR2.TH

Giá: 64.400.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Mitsubishi Electric

Công suất: 6,0 ngựa | 6,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh tủ đứng Mitsubishi Electric PS-5GAKD/PU-5YAKDR2.TH

Máy lạnh tủ đứng Mitsubishi Electric PS-5GAKD/PU-5YAKDR2.TH

Mã sản phẩm: PS-5GAKD/PU-5YAKDR2.TH

Giá: 57.500.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Mitsubishi Electric

Công suất: 5,0 ngựa | 5,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh tủ đứng Mitsubishi Electric PS-4GAKD/PU-4VAKDR2.TH

Máy lạnh tủ đứng Mitsubishi Electric PS-4GAKD/PU-4VAKDR2.TH

Mã sản phẩm: PS-4GAKD/PU-4VAKDR2.TH

Giá: 51.700.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Mitsubishi Electric

Công suất: 4,0 ngựa | 4,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh tủ đứng Mitsubishi Electric PS-3GAKD/PU-3VAKDR2.TH

Máy lạnh tủ đứng Mitsubishi Electric PS-3GAKD/PU-3VAKDR2.TH

Mã sản phẩm: PS-3GAKD/PU-3VAKDR2.TH

Giá: 43.900.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Mitsubishi Electric

Công suất: 3,0 ngựa | 3,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt