Máy lạnh treo tường

Máy lạnh treo tường NAGAKAWA NS-C24TK

Máy lạnh treo tường NAGAKAWA NS-C24TK

Mã sản phẩm: NS-C24TK

Giá: 12.350.000 vnđ

Xuất xứ: Việt Nam

Hãng sản xuất: Máy lạnh Nagakawa

Công suất: 2,5 ngựa | 2,5 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường NAGAKAWA NS-C24TK

Giá: 12.990.000 vnđ Giá KM:12.350.000 vnđ
Máy lạnh treo tường NAGAKAWA NS-C18TK

Máy lạnh treo tường NAGAKAWA NS-C18TK

Mã sản phẩm: NS-C18TK

Giá: 8.950.000 vnđ

Xuất xứ: Việt Nam

Hãng sản xuất: Máy lạnh Nagakawa

Công suất: 2,0 ngựa | 2,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường NAGAKAWA NS-C18TK

Giá: 9.590.000 vnđ Giá KM:8.950.000 vnđ
Máy lạnh treo tường NAGAKAWA NS-C12TK

Máy lạnh treo tường NAGAKAWA NS-C12TK

Mã sản phẩm: NS-C12TK

Giá: 6.450.000 vnđ

Xuất xứ: Việt Nam

Hãng sản xuất: Máy lạnh Nagakawa

Công suất: 1,5 ngựa | 1,5 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường NAGAKAWA NS-C12TK

Giá: 6.990.000 vnđ Giá KM:6.450.000 vnđ
Máy lạnh treo tường NAGAKAWA NS-C09TK

Máy lạnh treo tường NAGAKAWA NS-C09TK

Mã sản phẩm: NS-C09TK

Giá: 5.450.000 vnđ

Xuất xứ: Việt Nam

Hãng sản xuất: Máy lạnh Nagakawa

Công suất: 1,0 ngựa | 1,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường NAGAKAWA NS-C09TK

Giá: 5.990.000 vnđ Giá KM:5.450.000 vnđ

Máy lạnh âm trần

Máy lạnh âm trần NAGAKAWA NT-C5036

Máy lạnh âm trần NAGAKAWA NT-C5036

Mã sản phẩm: NT-C5036

Giá: 34.400.000 vnđ

Xuất xứ: Việt Nam

Hãng sản xuất: Máy lạnh Nagakawa

Công suất: 5,0 ngựa | 5,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh âm trần NAGAKAWA NT-C5036

Giá: 34.990.000 vnđ Giá KM:34.400.000 vnđ
Máy lạnh âm trần NAGAKAWA NT-C3636

Máy lạnh âm trần NAGAKAWA NT-C3636

Mã sản phẩm: NT-C3636

Giá: 29.300.000 vnđ

Xuất xứ: Việt Nam

Hãng sản xuất: Máy lạnh Nagakawa

Công suất: 4,0 ngựa | 4,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh âm trần NAGAKAWA NT-C3636

Giá: 29.890.000 vnđ Giá KM:29.300.000 vnđ
Máy lạnh âm trần NAGAKAWA NT-C2836

Máy lạnh âm trần NAGAKAWA NT-C2836

Mã sản phẩm: NT-C2836

Giá: 24.300.000 vnđ

Xuất xứ: Việt Nam

Hãng sản xuất: Máy lạnh Nagakawa

Công suất: 3,0 ngựa | 3,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh âm trần NAGAKAWA NT-C2836

Giá: 24.890.000 vnđ Giá KM:24.300.000 vnđ
Máy lạnh âm trần NAGAKAWA NT-C1836

Máy lạnh âm trần NAGAKAWA NT-C1836

Mã sản phẩm: NT-C1836

Giá: 16.900.000 vnđ

Xuất xứ: Việt Nam

Hãng sản xuất: Máy lạnh Nagakawa

Công suất: 2,0 ngựa | 2,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh âm trần NAGAKAWA NT-C1836

Giá: 17.490.000 vnđ Giá KM:16.900.000 vnđ

Máy lạnh tủ đứng

Máy lạnh tủ đứng Nagakawa NP-C100DL

Máy lạnh tủ đứng Nagakawa NP-C100DL

Mã sản phẩm: NP–C100DL

Giá: 61.300.000 vnđ

Xuất xứ: Việt Nam

Hãng sản xuất: Máy lạnh Nagakawa

Công suất: 10,0 ngựa | 10,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh tủ đứng Nagakawa NP-C100DL

Giá: 61.890.000 vnđ Giá KM:61.300.000 vnđ
Máy lạnh tủ đứng Nagakawa NP-C50DL

Máy lạnh tủ đứng Nagakawa NP-C50DL

Mã sản phẩm: NP–C50DL

Giá: 26.700.000 vnđ

Xuất xứ: Việt Nam

Hãng sản xuất: Máy lạnh Nagakawa

Công suất: 5,5 ngựa | 5,5 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh tủ đứng Nagakawa NP-C50DL

Giá: 27.290.000 vnđ Giá KM:26.700.000 vnđ
Máy lạnh tủ đứng Nagakawa NP-C28DL

Máy lạnh tủ đứng Nagakawa NP-C28DL

Mã sản phẩm: NP–C28DL

Giá: 18.600.000 vnđ

Xuất xứ: Việt Nam

Hãng sản xuất: Máy lạnh Nagakawa

Công suất: 3,0 ngựa | 3,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh tủ đứng Nagakawa NP-C28DL

Giá: 19.190.000 vnđ Giá KM:18.600.000 vnđ