Máy lạnh treo tường

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-PU24TKH-8 Gas R3

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-PU24TKH-8 Gas R3

Mã sản phẩm: CU/CS-PU24TKH-8

Giá: 23.550.000 vnđ

Xuất xứ: Malaysia

Hãng sản xuất: Máy lạnh Panasonic

Công suất: 2,5 ngựa | 2,5 hp

Bảo hành: 1 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-PU18TKH-8 Gas R32

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-PU18TKH-8 Gas R32

Mã sản phẩm: CU/CS-PU18TKH-8

Giá: 17.550.000 vnđ

Xuất xứ: Malaysia

Hãng sản xuất: Máy lạnh Panasonic

Công suất: 2 ngựa | 2 hp

Bảo hành: 1 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-PU12TKH-8 Gas R32

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-PU12TKH-8 Gas R32

Mã sản phẩm: CU/CS-PU12TKH-8

Giá: 11.600.000 vnđ

Xuất xứ: Malaysia

Hãng sản xuất: Máy lạnh Panasonic

Công suất: 1,5 ngựa | 1,5 hp

Bảo hành: 1 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

 

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-PU9TKH-8 Gas R32

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-PU9TKH-8 Gas R32

Mã sản phẩm: CU/CS-PU9TKH-8

Giá: 9.650.000 vnđ

Xuất xứ: Malaysia

Hãng sản xuất: Máy lạnh Panasonic

Công suất: 1,0 ngựa | 1,0 hp

Bảo hành: 1 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

 

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS- VU18SKH-8 Gas R32

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS- VU18SKH-8 Gas R32

Mã sản phẩm: CU/CS-VU18SKH-8

Giá: 25.900.000 vnđ

Xuất xứ: Malaysia

Hãng sản xuất: Máy lạnh Panasonic

Công suất: 2 ngựa | 2 hp

Bảo hành: 1 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt 

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS- VU12SKH-8 Gas R32

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS- VU12SKH-8 Gas R32

Mã sản phẩm: CU/CS-VU12SKH-8

Giá: 16.300.000 vnđ

Xuất xứ: Malaysia

Hãng sản xuất: Máy lạnh Panasonic

Công suất: 1,5 ngựa | 1,5 hp

Bảo hành: 1 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt 

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS- VU9SKH-8 Gas R32

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS- VU9SKH-8 Gas R32

Mã sản phẩm: CU/CS-VU9SKH-8

Giá: 13.500.000 vnđ

Xuất xứ: Malaysia

Hãng sản xuất: Máy lạnh Panasonic

Công suất: 1 ngựa | 1 hp

Bảo hành: 1 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt 

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-U24TKH-8 Gas R32

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-U24TKH-8 Gas R32

Mã sản phẩm: CU/CS-U24TKH-8

Giá: 26.450.000 vnđ

Xuất xứ: Malaysia

Hãng sản xuất: Máy lạnh Panasonic

Công suất: 2,5 ngựa | 2,5 hp

Bảo hành: 1 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt 

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS- U18TKH-8 Gas R32

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS- U18TKH-8 Gas R32

Mã sản phẩm: CU/CS-U18TKH-8

Giá: 19.250.000 vnđ

Xuất xứ: Malaysia

Hãng sản xuất: Máy lạnh Panasonic

Công suất: 2 ngựa | 2 hp

Bảo hành: 1 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt 

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS- U12TKH-8 Gas R32

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS- U12TKH-8 Gas R32

Mã sản phẩm: CU/CS-U12TKH-8

Giá: 12.850.000 vnđ

Xuất xứ: Malaysia

Hãng sản xuất: Máy lạnh Panasonic

Công suất: 1,5 ngựa | 1,5 hp

Bảo hành: 1 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt 

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS- U9TKH-8 Gas R32

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS- U9TKH-8 Gas R32

Mã sản phẩm: CU/CS-U9TKH-8

Giá: 10.650.000 vnđ

Xuất xứ: Malaysia

Hãng sản xuất: Máy lạnh Panasonic

Công suất: 1,0 ngựa | 1,0 hp

Bảo hành: 1 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt 

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-N24SKH-8 Gas R32

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-N24SKH-8 Gas R32

Mã sản phẩm: CU/CS-N24TKH-8

Giá: 21.150.000 vnđ

Xuất xứ: Malaysia

Hãng sản xuất: Máy lạnh Panasonic

Công suất: 2,5 ngựa | 2,5 hp

Bảo hành: 1 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt 

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-N18SKH-8 Gas R32

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-N18SKH-8 Gas R32

Mã sản phẩm: CU/CS-N18TKH-8

Giá: 14.800.000 vnđ

Xuất xứ: Malaysia

Hãng sản xuất: Máy lạnh Panasonic

Công suất: 2 ngựa | 2 hp

Bảo hành: 1 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt 

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-N12SKH-8 Gas R32

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-N12SKH-8 Gas R32

Mã sản phẩm: CU/CS-N12SKH-8

Giá: 9.600.000 vnđ

Xuất xứ: Malaysia

Hãng sản xuất: Máy lạnh Panasonic

Công suất: 1,5 ngựa | 1,5 hp

Bảo hành: 1 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-N9SKH-8 Gas R32

Máy lạnh treo tường Panasonic CU/CS-N9SKH-8 Gas R32

Mã sản phẩm: CU/CS-N9SKH-8

Giá: 7.550.000 vnđ

Xuất xứ: Malaysia

Hãng sản xuất: Máy lạnh Panasonic

Công suất: 1,0 ngựa | 1,0 hp

Bảo hành: 1 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt 

Máy lạnh âm trần

Máy lạnh âm trần Panasonic CU/CS- T43KB4H52 Inverter

Máy lạnh âm trần Panasonic CU/CS- T43KB4H52 Inverter

Mã sản phẩm: CU/CS-T43KB4H52

Giá: 49.900.000 vnđ

Xuất xứ: Malaysia

Xuất xứ: Malaysia

Hãng sản xuất: Máy lạnh Panasonic

Công suất: 5,0 ngựa | 5,0 hp

Bảo hành: 1 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh âm trần Panasonic CU/CS- T34KB4H52 Inverter

Máy lạnh âm trần Panasonic CU/CS- T34KB4H52 Inverter

Mã sản phẩm: CU/CS-T34KB4H52

Giá: 42.900.000 vnđ

Xuất xứ: Malaysia

Hãng sản xuất: Máy lạnh Panasonic

Công suất: 4,0 ngựa | 4,0 hp

Bảo hành: 1 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh âm trần Panasonic CU/CS- T24KB4H52 Inverter

Máy lạnh âm trần Panasonic CU/CS- T24KB4H52 Inverter

Mã sản phẩm: CU/CS-T24KB4H52

Giá: 37.200.000 vnđ

Xuất xứ: Malaysia

Hãng sản xuất: Máy lạnh Panasonic

Công suất: 2,5 ngựa | 2,5 hp

Bảo hành: 1 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh âm trần Panasonic CU/CS- T19KB4H52 Inverter

Máy lạnh âm trần Panasonic CU/CS- T19KB4H52 Inverter

Mã sản phẩm: CU/CS-T19KB4H52

Giá: 31.900.000 vnđ

Xuất xứ: Malaysia

Hãng sản xuất: Máy lạnh Panasonic

Công suất: 2 ngựa | 2 hp

Bảo hành: 1 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh âm trần Panasonic CU/CS- D50DB4H5

Máy lạnh âm trần Panasonic CU/CS- D50DB4H5

Mã sản phẩm: CU/CS-D50DB4H5

Giá: 40.300.000 vnđ

Xuất xứ: Malaysia

Hãng sản xuất: Máy lạnh Panasonic

Công suất: 6,0 ngựa | 6,0 hp

Bảo hành: 1 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh âm trần Panasonic CU/CS- D50DB4H5

Giá: 40.890.000 vnđ Giá KM:40.300.000 vnđ
Máy lạnh âm trần Panasonic CU/CS- D43DB4H5

Máy lạnh âm trần Panasonic CU/CS- D43DB4H5

Mã sản phẩm: CU/CS-D43DB4H5

Giá: 36.300.000 vnđ

Xuất xứ: Malaysia

Hãng sản xuất: Máy lạnh Panasonic

Công suất: 5,0 ngựa | 5,0 hp

Bảo hành: 1 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh âm trần Panasonic CU/CS- D43DB4H5

Giá: 36.890.000 vnđ Giá KM:36.300.000 vnđ
Máy lạnh âm trần Panasonic CU/CS- D34DB4H5

Máy lạnh âm trần Panasonic CU/CS- D34DB4H5

Mã sản phẩm: CU/CS-D34DB4H5

Giá: 34.700.000 vnđ

Xuất xứ: Malaysia

Hãng sản xuất: Máy lạnh Panasonic

Công suất: 4,0 ngựa | 4,0 hp

Bảo hành: 1 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh âm trần Panasonic CU/CS- D34DB4H5

Giá: 35.190.000 vnđ Giá KM:34.700.000 vnđ
Máy lạnh âm trần Panasonic CU/CS- D28DB4H5

Máy lạnh âm trần Panasonic CU/CS- D28DB4H5

Mã sản phẩm: CU/CS-D28DB4H5

Giá: 29.800.000 vnđ

Xuất xứ: Malaysia

Hãng sản xuất: Máy lạnh Panasonic

Công suất: 3,0 ngựa | 3,0 hp

Bảo hành: 1 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh âm trần Panasonic CU/CS- D28DB4H5

Giá: 30.390.000 vnđ Giá KM:29.800.000 vnđ
Máy lạnh âm trần Panasonic CU/CS- D24DB4H

Máy lạnh âm trần Panasonic CU/CS- D24DB4H

Mã sản phẩm: CU/CS-D24DB4H

Giá: 24.200.000 vnđ

Xuất xứ: Malaysia

Hãng sản xuất: Máy lạnh Panasonic

Công suất: 2,5 ngựa | 2,5 hp

Bảo hành: 1 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh âm trần Panasonic CU/CS- D24DB4H

Giá: 24.790.000 vnđ Giá KM:24.200.000 vnđ
Máy lạnh âm trần Panasonic CU/CS- PC24DB4H

Máy lạnh âm trần Panasonic CU/CS- PC24DB4H

Mã sản phẩm: CU/CS-PC24DB4H

Giá: 24.200.000 vnđ

Xuất xứ: Malaysia

Hãng sản xuất: Máy lạnh Panasonic

Công suất: 2,5 ngựa | 2,5 hp

Bảo hành: 1 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh âm trần Panasonic CU/CS- PC24DB4H

Giá: 24.790.000 vnđ Giá KM:24.200.000 vnđ
Máy lạnh âm trần Panasonic CU/CS- PC18DB4H

Máy lạnh âm trần Panasonic CU/CS- PC18DB4H

Mã sản phẩm: CU/CS-PC18DB4H

Giá: 20.750.000 vnđ

Xuất xứ: Malaysia

Hãng sản xuất: Máy lạnh Panasonic

Công suất: 2 ngựa | 2 hp

Bảo hành: 1 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh âm trần Panasonic CU/CS- PC18DB4H

Giá: 21.500.000 vnđ Giá KM:20.750.000 vnđ

Máy lạnh tủ đứng

Máy lạnh tủ đứng Panasonic CU/CS- E28NFQ

Máy lạnh tủ đứng Panasonic CU/CS- E28NFQ

Mã sản phẩm: CU/CS- E28NFQ

Giá: 36.000.000 vnđ

Xuất xứ: Malaysia

Hãng sản xuất: Máy lạnh Panasonic

Công suất: 3,0 ngựa | 3,0 hp

Bảo hành: 1 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh tủ đứng Panasonic CU/CS- E28NFQ

Giá: 36.590.000 vnđ Giá KM:36.000.000 vnđ
Máy lạnh tủ đứng Panasonic CU/CS- C45FFH

Máy lạnh tủ đứng Panasonic CU/CS- C45FFH

Mã sản phẩm: CU/CS-C45FFH

Giá: 37.500.000 vnđ

Xuất xứ: Malaysia

Hãng sản xuất: Máy lạnh Panasonic

Công suất: 5,0 ngựa | 5,0 hp

Bảo hành: 1 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh tủ đứng Panasonic CU/CS- C45FFH

Giá: 38.190.000 vnđ Giá KM:37.500.000 vnđ
Máy lạnh tủ đứng Panasonic CU/CS- C28FFH

Máy lạnh tủ đứng Panasonic CU/CS- C28FFH

Mã sản phẩm: CU/CS-C28FFH

Giá: 29.900.000 vnđ

Xuất xứ: Malaysia

Hãng sản xuất: Máy lạnh Panasonic

Công suất: 3,0 ngựa | 3,0 hp

Bảo hành: 1 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh tủ đứng Panasonic CU/CS- C28FFH

Giá: 30.490.000 vnđ Giá KM:29.900.000 vnđ
Máy lạnh tủ đứng Panasonic CU/CS- C18FFH

Máy lạnh tủ đứng Panasonic CU/CS- C18FFH

Mã sản phẩm: CU/CS-C18FFH

Giá: 20.800.000 vnđ

Xuất xứ: Malaysia

Hãng sản xuất: Máy lạnh Panasonic

Công suất: 2 ngựa | 2 hp

Bảo hành: 1 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh tủ đứng Panasonic CU/CS- C18FFH

Giá: 21.390.000 vnđ Giá KM:20.800.000 vnđ