Máy lạnh treo tường

Máy lạnh treo tường Reetech RTV/RCV24-BF Inverter R-410A

Máy lạnh treo tường Reetech RTV/RCV24-BF Inverter R-410A

Mã sản phẩm: RTV/RCV24-BF

Giá: 17.250.000 vnđ

Xuất xứ: Việt  Nam

Hãng sản xuất: Reetech

Công suất: 2,5 ngựa | 2,5 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường Reetech RTV/RCV18-BF Inverter R-410A

Máy lạnh treo tường Reetech RTV/RCV18-BF Inverter R-410A

Mã sản phẩm: RTV/RCV18-BF

Giá: 13.000.000 vnđ

Xuất xứ: Việt  Nam

Hãng sản xuất: Reetech

Công suất: 2,0 ngựa | 2,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường Reetech RTV/RCV12-BF Inverter R-410A

Máy lạnh treo tường Reetech RTV/RCV12-BF Inverter R-410A

Mã sản phẩm: RTV/RCV12-BF

Giá: 8.550.000 vnđ

Xuất xứ: Việt  Nam

Hãng sản xuất: Reetech

Công suất: 1,5 ngựa | 1,5 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường Reetech RTV/RCV9-BF Inverter R-410A

Máy lạnh treo tường Reetech RTV/RCV9-BF Inverter R-410A

Mã sản phẩm: RTV/RCV9-BF

Giá: 7.250.000 vnđ

Xuất xứ: Việt  Nam

Hãng sản xuất: Reetech

Công suất: 1,0 ngựa | 1,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường Reetech RT/RC24CE

Máy lạnh treo tường Reetech RT/RC24CE

Mã sản phẩm: RT/RC24CE

Giá: 12.850.000 vnđ

Xuất xứ: Việt  Nam

Hãng sản xuất: Reetech

Công suất: 2,5 ngựa | 2,5 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường Reetech RT/RC24CE

Giá: 13.490.000 vnđ Giá KM:12.850.000 vnđ
Máy lạnh treo tường Reetech RT/RC18CE

Máy lạnh treo tường Reetech RT/RC18CE

Mã sản phẩm: RT/RC18CE

Giá: 9.450.000 vnđ

Xuất xứ: Việt  Nam

Hãng sản xuất: Reetech

Công suất: 2,0 ngựa | 2,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường Reetech RT/RC18CE

Giá: 9.990.000 vnđ Giá KM:9.450.000 vnđ
Máy lạnh treo tường Reetech RT/RC12CE

Máy lạnh treo tường Reetech RT/RC12CE

Mã sản phẩm: RT/RC12CE

Giá: 6.850.000 vnđ

Xuất xứ: Việt  Nam

Hãng sản xuất: Reetech

Công suất: 1,5 ngựa | 1,5 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường Reetech RT/RC12CE

Giá: 7.490.000 vnđ Giá KM:6.850.000 vnđ
Máy lạnh treo tường Reetech RT/RC9CE

Máy lạnh treo tường Reetech RT/RC9CE

Mã sản phẩm: RT/RC9CE

Giá: 5.850.000 vnđ

Xuất xứ: Việt  Nam

Hãng sản xuất: Reetech

Công suất: 1,0 ngựa | 1,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường Reetech RT/RC9CE

Giá: 6.490.000 vnđ Giá KM:5.850.000 vnđ

Máy lạnh âm trần

Máy lạnh âm trần Reetech RGT60-CD/RC60-CDG

Máy lạnh âm trần Reetech RGT60-CD/RC60-CDG

Mã sản phẩm: RGT60-CD/RC60-CDG

Giá: 38.700.000 vnđ

Xuất xứ: Việt  Nam

Hãng sản xuất: Reetech

Công suất: 6,0 ngựa | 6,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh âm trần Reetech RGT60-CD/RC60-CDG

Giá: 39.290.000 vnđ Giá KM:38.700.000 vnđ
Máy lạnh âm trần Reetech RGT48-CD/RC48-CDG

Máy lạnh âm trần Reetech RGT48-CD/RC48-CDG

Mã sản phẩm: RGT48-CD/RC48-CDG

Giá: 33.300.000 vnđ

Xuất xứ: Việt  Nam

Hãng sản xuất: Reetech

Công suất: 5,0 ngựa | 5,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh âm trần Reetech RGT48-CD/RC48-CDG

Giá: 33.890.000 vnđ Giá KM:33.300.000 vnđ
Máy lạnh âm trần Reetech RGT36-CD/RC36-CDG

Máy lạnh âm trần Reetech RGT36-CD/RC36-CDG

Mã sản phẩm: RGT36-CD/RC36-CDG

Giá: 31.000.000 vnđ

Xuất xứ: Việt  Nam

Hãng sản xuất: Reetech

Công suất: 4,0 ngựa | 4,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh âm trần Reetech RGT36-CD/RC36-CDG

Giá: 31.590.000 vnđ Giá KM:31.000.000 vnđ
Máy lạnh âm trần Reetech RGT24-CD/RC24-CDG

Máy lạnh âm trần Reetech RGT24-CD/RC24-CDG

Mã sản phẩm: RGT24-CD/RC24-CDG

Giá: 22.000.000 vnđ

Xuất xứ: Việt  Nam

Hãng sản xuất: Reetech

Công suất: 2,5 ngựa | 2,5 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh âm trần Reetech RGT24-CD/RC24-CDG

Giá: 22.590.000 vnđ Giá KM:22.000.000 vnđ
Máy lạnh âm trần Reetech RGT18-CD/RC18-CDG

Máy lạnh âm trần Reetech RGT18-CD/RC18-CDG

Mã sản phẩm: RGT18-CD/RC18-CDG

Giá: 18.300.000 vnđ

Xuất xứ: Việt  Nam

Hãng sản xuất: Reetech

Công suất: 2,0 ngựa | 2,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh âm trần Reetech RGT18-CD/RC18-CDG

Giá: 18.890.000 vnđ Giá KM:18.300.000 vnđ

Máy lạnh áp trần

Máy lạnh áp trần Reetech RU60-BM/RC60-BMU

Máy lạnh áp trần Reetech RU60-BM/RC60-BMU

Mã sản phẩm: RU60-BM/RC60-BMU

Giá: 37.900.000 vnđ

Xuất xứ: Việt  Nam

Hãng sản xuất: Reetech

Công suất: 6,5 ngựa | 6,5 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh áp trần Reetech RU60-BM/RC60-BMU

Giá: 38.490.000 vnđ Giá KM:37.900.000 vnđ
Máy lạnh áp trần Reetech RU48-BM/RC48-BMU

Máy lạnh áp trần Reetech RU48-BM/RC48-BMU

Mã sản phẩm: RU48-BM/RC48-BMU

Giá: 32.200.000 vnđ

Xuất xứ: Việt  Nam

Hãng sản xuất: Reetech

Công suất: 5,5 ngựa | 5,5 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh áp trần Reetech RU48-BM/RC48-BMU

Giá: 32.790.000 vnđ Giá KM:32.200.000 vnđ
Máy lạnh áp trần Reetech RU36-BM/RC36-BMU

Máy lạnh áp trần Reetech RU36-BM/RC36-BMU

Mã sản phẩm: RU36-BM/RC36-BMU

Giá: 29.800.000 vnđ

Xuất xứ: Việt  Nam

Hãng sản xuất: Reetech

Công suất: 4,0 ngựa | 4,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh áp trần Reetech RU36-BM/RC36-BMU

Giá: 30.359.000 vnđ Giá KM:29.800.000 vnđ
Máy lạnh áp trần Reetech RU24-BM/RC24-BMU

Máy lạnh áp trần Reetech RU24-BM/RC24-BMU

Mã sản phẩm: RU24-BM/RC24-BMU

Giá: 19.900.000 vnđ

Xuất xứ: Việt  Nam

Hãng sản xuất: Reetech

Công suất: 2,5 ngựa | 2,5 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh áp trần Reetech RU24-BM/RC24-BMU

Giá: 20.490.000 vnđ Giá KM:19.900.000 vnđ
Máy lạnh áp trần Reetech RU18-BM/RC18-BMU

Máy lạnh áp trần Reetech RU18-BM/RC18-BMU

Mã sản phẩm: RU18-BM/RC18-BMU

Giá: 17.300.000 vnđ

Xuất xứ: Việt  Nam

Hãng sản xuất: Reetech

Công suất: 2,0 ngựa | 2,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh áp trần Reetech RU18-BM/RC18-BMU

Giá: 17.890.000 vnđ Giá KM:17.300.000 vnđ
Máy lạnh áp trần Reetech RU12-BM/RC12-BMU

Máy lạnh áp trần Reetech RU12-BM/RC12-BMU

Mã sản phẩm: RU12-BM/RC12-BMU

Giá: 15.000.000 vnđ

Xuất xứ: Việt  Nam

Hãng sản xuất: Reetech

Công suất: 1,5 ngựa | 1,5 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh áp trần Reetech RU12-BM/RC12-BMU

Giá: 15.590.000 vnđ Giá KM:15.000.000 vnđ

Máy lạnh tủ đứng

Máy lạnh tủ đứng Reetech RS160-L1E/RC160-L1E

Máy lạnh tủ đứng Reetech RS160-L1E/RC160-L1E

Mã sản phẩm: RS160-L1E/RC160-L1E

Giá: 99.000.000 vnđ

Xuất xứ: Việt  Nam

Hãng sản xuất: Reetech

Công suất: 16,0 ngựa | 16,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh tủ đứng Reetech RS160-L1E/RC160-L1E

Giá: 99.590.000 vnđ Giá KM:99.000.000 vnđ
Máy lạnh tủ đứng Reetech RS120-L1E/RC120-L1E

Máy lạnh tủ đứng Reetech RS120-L1E/RC120-L1E

Mã sản phẩm: RS120-L1E/RC120-L1E

Giá: 76.500.000 vnđ

Xuất xứ: Việt  Nam

Hãng sản xuất: Reetech

Công suất: 12,0 ngựa | 12,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh tủ đứng Reetech RS120-L1E/RC120-L1E

Giá: 77.090.000 vnđ Giá KM:76.500.000 vnđ
Máy lạnh tủ đứng Reetech RS100-L1E/RC100-L1E

Máy lạnh tủ đứng Reetech RS100-L1E/RC100-L1E

Mã sản phẩm: RS100-L1E/RC100-L1E

Giá: 69.500.000 vnđ

Xuất xứ: Việt  Nam

Hãng sản xuất: Reetech

Công suất: 10,0 ngựa | 10,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh tủ đứng Reetech RS100-L1E/RC100-L1E

Giá: 70.090.000 vnđ Giá KM:69.500.000 vnđ
Máy lạnh tủ đứng Reetech RF60-BM/RC60-BMF

Máy lạnh tủ đứng Reetech RF60-BM/RC60-BMF

Mã sản phẩm: RF60-BM/RC60-BMF

Giá: 36.500.000 vnđ

Xuất xứ: Việt  Nam

Hãng sản xuất: Reetech

Công suất: 6,0 ngựa | 6,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh tủ đứng Reetech RF60-BM/RC60-BMF

Giá: 37.090.000 vnđ Giá KM:36.500.000 vnđ
Máy lạnh tủ đứng Reetech RF48-BM/RC48-BMF

Máy lạnh tủ đứng Reetech RF48-BM/RC48-BMF

Mã sản phẩm: RF48-BM/RC48-BMF

Giá: 29.400.000 vnđ

Xuất xứ: Việt  Nam

Hãng sản xuất: Reetech

Công suất: 5,0 ngựa | 5,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh tủ đứng Reetech RF48-BM/RC48-BMF

Giá: 29.990.000 vnđ Giá KM:29.400.000 vnđ
Máy lạnh tủ đứng Reetech RF36-BM/RC36-BMF

Máy lạnh tủ đứng Reetech RF36-BM/RC36-BMF

Mã sản phẩm: RF36-BM/RC36-BMF

Giá: 26.200.000 vnđ

Xuất xứ: Việt  Nam

Hãng sản xuất: Reetech

Công suất: 4,0 ngựa | 4,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh tủ đứng Reetech RF36-BM/RC36-BMF

Giá: 26.790.000 vnđ Giá KM:26.200.000 vnđ
Máy lạnh tủ đứng Reetech RF24-BM/RC24-BMF

Máy lạnh tủ đứng Reetech RF24-BM/RC24-BMF

Mã sản phẩm: RF24-BM/RC24-BMF

Giá: 19.800.000 vnđ

Xuất xứ: Việt  Nam

Hãng sản xuất: Reetech

Công suất: 2,5 ngựa | 2,5 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh tủ đứng Reetech RF24-BM/RC24-BMF

Giá: 20.390.000 vnđ Giá KM:19.800.000 vnđ

Máy lạnh giấu trần nối ống gió

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Reetech RD320-L1E

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Reetech RD320-L1E

Mã sản phẩm: RD320-L1E

Giá: 195.300.000 vnđ

Xuất xứ: Việt  Nam

Hãng sản xuất: Reetech

Công suất: 32,0 ngựa | 32,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Reetech RD240-L1E

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Reetech RD240-L1E

Mã sản phẩm: RD240-L1E

Giá: 153.000.000 vnđ

Xuất xứ: Việt  Nam

Hãng sản xuất: Reetech

Công suất: 24,0 ngựa | 24,0 hp

Bảo hành: 2 năm

​​​​​​​Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Reetech RD200-L1E

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Reetech RD200-L1E

Mã sản phẩm: RD200-L1E

Giá: 140.000.000 vnđ

Xuất xứ: Việt  Nam

Hãng sản xuất: Reetech

Công suất: 20,0 ngựa | 20,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Reetech RD160-L1E

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Reetech RD160-L1E

Mã sản phẩm: RD160-L1E

Giá: 102.800.000 vnđ

Xuất xứ: Việt  Nam

Hãng sản xuất: Reetech

Công suất: 16,0 ngựa | 16,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Reetech RD120-L1E

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Reetech RD120-L1E

Mã sản phẩm: RD120-L1E

Giá: 74.000.000 vnđ

Xuất xứ: Việt  Nam

Hãng sản xuất: Reetech

Công suất: 12,0 ngựa | 12,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Reetech RD100-L1E

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Reetech RD100-L1E

Mã sản phẩm: RD100-L1E

Giá: 67.000.000 vnđ

Xuất xứ: Việt  Nam

Hãng sản xuất: Reetech

Công suất: 10,0 ngựa | 10,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Reetech RD60-BM/RC60-BMD

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Reetech RD60-BM/RC60-BMD

Mã sản phẩm: RD60-BM/RC60-BMD

Giá: 40.500.000 vnđ

Xuất xứ: Việt  Nam

Hãng sản xuất: Reetech

Công suất: 6,0 ngựa | 6,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Reetech RD48-BM/RC48-BMD

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Reetech RD48-BM/RC48-BMD

Mã sản phẩm: RD48-BM/RC48-BMD

Giá: 34.100.000 vnđ

Xuất xứ: Việt  Nam

Hãng sản xuất: Reetech

Công suất: 5,0 ngựa | 5,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Reetech RD36-BM/RC36-BMD

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Reetech RD36-BM/RC36-BMD

Mã sản phẩm: RD36-BM/RC36-BMD

Giá: 31.000.000 vnđ

Xuất xứ: Việt  Nam

Hãng sản xuất: Reetech

Công suất: 4,0 ngựa | 4,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

 

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Reetech RD24-BM/RC24-BMD

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Reetech RD24-BM/RC24-BMD

Mã sản phẩm: RD24-BM/RC24-BMD

Giá: 22.000.000 vnđ

Xuất xứ: Việt  Nam

Hãng sản xuất: Reetech

Công suất: 2,5 ngựa | 2,5 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt