Máy lạnh treo tường

Máy lạnh treo tường SamSung AR24MVF Inverter

Máy lạnh treo tường SamSung AR24MVF Inverter

Mã sản phẩm: AR24MVF

Giá: 19.500.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Samsung

Công suất: 2,5 ngựa | 2,5 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường SamSung AR24MVF Inverter

Giá: 20.090.000 vnđ Giá KM:19.500.000 vnđ
Máy lạnh treo tường SamSung AR18MVF Inverter

Máy lạnh treo tường SamSung AR18MVF Inverter

Mã sản phẩm: AR18MVF

Giá: 15.500.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Samsung

Công suất: 2,0 ngựa | 2,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường SamSung AR18MVF Inverter

Giá: 16.190.000 vnđ Giá KM:15.500.000 vnđ
Máy lạnh treo tường SamSung AR12MVF Inverter

Máy lạnh treo tường SamSung AR12MVF Inverter

Mã sản phẩm: AR12MVF

Giá: 9.800.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Samsung

Công suất: 1,5 ngựa | 1,5 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

 

Máy lạnh treo tường SamSung AR12MVF Inverter

Giá: 10.690.000 vnđ Giá KM:9.800.000 vnđ
Máy lạnh treo tường SamSung AR10MVF Inverter

Máy lạnh treo tường SamSung AR10MVF Inverter

Mã sản phẩm: AR10MVF

Giá: 8.200.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Samsung

Công suất: 1,0 ngựa | 1,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường SamSung AR10MVF Inverter

Giá: 8.990.000 vnđ Giá KM:8.200.000 vnđ
Máy lạnh treo tường SamSung AR24MCF

Máy lạnh treo tường SamSung AR24MCF

Mã sản phẩm: AR24MCF

Giá: 15.950.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Samsung

Công suất: 2,5 ngựa | 2,5 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường SamSung AR24MCF

Giá: 16.690.000 vnđ Giá KM:15.950.000 vnđ
Máy lạnh treo tường SamSung AR18MCF

Máy lạnh treo tường SamSung AR18MCF

Mã sản phẩm: AR18MCF

Giá: 12.950.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Samsung

Công suất: 2,0 ngựa | 2,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường SamSung AR18MCF

Giá: 13.690.000 vnđ Giá KM:12.950.000 vnđ
Máy lạnh treo tường SamSung AR12MCF

Máy lạnh treo tường SamSung AR12MCF

Mã sản phẩm: AR12MCF

Giá: 7.750.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Samsung

Công suất: 1,5 ngựa | 1,5 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường SamSung AR12MCF

Giá: 8.390.000 vnđ Giá KM:7.750.000 vnđ
Máy lạnh treo tường SamSung AR09MCFNS

Máy lạnh treo tường SamSung AR09MCFNS

Mã sản phẩm: AR09MCFNS

Giá: 6.350.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Samsung

Công suất: 1,0 ngựa | 1,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường SamSung AR09MCFNS

Giá: 6.990.000 vnđ Giá KM:6.350.000 vnđ