Máy lạnh treo tường

Máy lạnh treo tường SHARP AH-X18UEW Inverter R-32A

Máy lạnh treo tường SHARP AH-X18UEW Inverter R-32A

Mã sản phẩm: AH-X18UEW

Giá: 14.600.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh SHARP

Công suất: 2,0 ngựa | 2,0 hp

Bảo hành: 1 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt




 

Máy lạnh treo tường SHARP AH-X12STW Inverter R 410A

Máy lạnh treo tường SHARP AH-X12STW Inverter R 410A

Mã sản phẩm: AH-X12STW

Giá: 9.450.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh SHARP

Công suất: 1,5 ngựa | 1,5 hp

Bảo hành: 1 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt




 

Máy lạnh treo tường SHARP AH-X12SEW Inverter R-410A

Máy lạnh treo tường SHARP AH-X12SEW Inverter R-410A

Mã sản phẩm: AH-X12SEW

Giá: 9.900.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh SHARP

Công suất: 1,5 ngựa | 1,5 hp

Bảo hành: 1 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt




 

Máy lạnh treo tường SHARP AH-X9SEW Inverter R-410A

Máy lạnh treo tường SHARP AH-X9SEW Inverter R-410A

Mã sản phẩm: AH-X9SEW

Giá: 7.550.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh SHARP

Công suất: 1,0 ngựa | 1,0 hp

Bảo hành: 1 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt




 

Máy lạnh treo tường SHARP AH-X9UEW Inverter R-32A

Máy lạnh treo tường SHARP AH-X9UEW Inverter R-32A

Mã sản phẩm: AH-X9UEW

Giá: 7.250.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh SHARP

Công suất: 1,0 ngựa | 1,0 hp

Bảo hành: 1 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt




 

Máy lạnh treo tường SHARP AH-X9STW Inverter R 410A

Máy lạnh treo tường SHARP AH-X9STW Inverter R 410A

Mã sản phẩm: AH-X9STW

Giá: 7.150.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh SHARP

Công suất: 1,0 ngựa | 1,0 hp

Bảo hành: 1 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt




 

Máy lạnh treo tường SHARP AH-A12UEW R 410A

Máy lạnh treo tường SHARP AH-A12UEW R 410A

Mã sản phẩm: AH-A12UEW

Giá: 8.150.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh SHARP

Công suất: 1,5 ngựa | 1,5 hp

Bảo hành: 1 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt




 

Máy lạnh treo tường SHARP AH-A12UEW R 410A

Giá: 8.890.000 vnđ Giá KM:8.150.000 vnđ
Máy lạnh treo tường SHARP AH-A9UEW R 410A

Máy lạnh treo tường SHARP AH-A9UEW R 410A

Mã sản phẩm: AH-A9UEW

Giá: 5.950.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh SHARP

Công suất: 1,0 ngựa | 1,0 hp

Bảo hành: 1 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt




 

Máy lạnh treo tường SHARP AH-A9UEW R 410A

Giá: 6.590.000 vnđ Giá KM:5.950.000 vnđ
Máy lạnh treo tường SHARP AH-A18SEW R 410A

Máy lạnh treo tường SHARP AH-A18SEW R 410A

Mã sản phẩm: AH-A18SEW

Giá: 11.250.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh SHARP

Công suất: 2,0 ngựa | 2,0 hp

Bảo hành: 1 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt




 

Máy lạnh treo tường SHARP AH-A18SEW R 410A

Giá: 11.990.000 vnđ Giá KM:11.250.000 vnđ
Máy lạnh treo tường SHARP AH-A12SEW R 410A

Máy lạnh treo tường SHARP AH-A12SEW R 410A

Mã sản phẩm: AH-A12SEW

Giá: 7.800.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh SHARP

Công suất: 1,5 ngựa | 1,5 hp

Bảo hành: 1 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt




 

Máy lạnh treo tường SHARP AH-A12SEW R 410A

Giá: 8.490.000 vnđ Giá KM:7.800.000 vnđ
Máy lạnh treo tường SHARP AH-A25SEW R 410A

Máy lạnh treo tường SHARP AH-A25SEW R 410A

Mã sản phẩm: AH-A25SEW

Giá: 5.650.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh SHARP

Công suất: 1,0 ngựa | 1,0 hp

Bảo hành: 1 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt




 

Máy lạnh treo tường SHARP AH-A25SEW R 410A

Giá: 6.190.000 vnđ Giá KM:5.650.000 vnđ