Máy lạnh treo tường

Máy lạnh treo tường SUMIKURA APS/APO-280

Máy lạnh treo tường SUMIKURA APS/APO-280

Mã sản phẩm: APS/APO-280

Giá: 15.450.000 vnđ

Xuất xứ: Malaysia

Hãng sản xuất: Máy lạnh Sumikura

Công suất: 3,0 ngựa | 3,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

 

Máy lạnh treo tường SUMIKURA APS/APO-280

Giá: 15.990.000 vnđ Giá KM:15.450.000 vnđ
Máy lạnh treo tường SUMIKURA APS/APO-240

Máy lạnh treo tường SUMIKURA APS/APO-240

Mã sản phẩm: APS/APO-240

Giá: 13.250.000 vnđ

Xuất xứ: Malaysia

Hãng sản xuất: Máy lạnh Sumikura

Công suất: 2,5 ngựa | 2,5 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường SUMIKURA APS/APO-240

Giá: 13.990.000 vnđ Giá KM:13.250.000 vnđ
Máy lạnh treo tường SUMIKURA APS/APO-180

Máy lạnh treo tường SUMIKURA APS/APO-180

Mã sản phẩm: APS/APO-180

Giá: 10.150.000 vnđ

Xuất xứ: Malaysia

Hãng sản xuất: Máy lạnh Sumikura

Công suất: 2,0 ngựa | 2,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường SUMIKURA APS/APO-180

Giá: 10.890.000 vnđ Giá KM:10.150.000 vnđ
Máy lạnh treo tường SUMIKURA APS/APO-120

Máy lạnh treo tường SUMIKURA APS/APO-120

Mã sản phẩm: APS/APO-120

Giá: 7.150.000 vnđ

Xuất xứ: Malaysia

Hãng sản xuất: Máy lạnh Sumikura

Công suất: 1,5 ngựa | 1,5 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường SUMIKURA APS/APO-120

Giá: 7.890.000 vnđ Giá KM:7.150.000 vnđ
Máy lạnh treo tường SUMIKURA APS/APO-092

Máy lạnh treo tường SUMIKURA APS/APO-092

Mã sản phẩm: APS/APO-092

Giá: 5.650.000 vnđ

Xuất xứ: Malaysia

Hãng sản xuất: Máy lạnh Sumikura

Công suất: 1,0 ngựa | 1,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường SUMIKURA APS/APO-092

Giá: 6.390.000 vnđ Giá KM:5.650.000 vnđ

Máy lạnh âm trần

Máy lạnh âm trần SUMIKURA APC/APO-600

Máy lạnh âm trần SUMIKURA APC/APO-600

Mã sản phẩm: APC/APO-600

Giá: 38.800.000 vnđ

Xuất xứ: Malaysia

Hãng sản xuất: Máy lạnh Sumikura

Công suất: 6,0 ngựa | 6,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh âm trần SUMIKURA APC/APO-600

Giá: 39.390.000 vnđ Giá KM:38.800.000 vnđ
Máy lạnh âm trần SUMIKURA APC/APO-500

Máy lạnh âm trần SUMIKURA APC/APO-500

Mã sản phẩm: APC/APO-500

Giá: 33.900.000 vnđ

Xuất xứ: Malaysia

Hãng sản xuất: Máy lạnh Sumikura

Công suất: 5,5 ngựa | 5,5 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh âm trần SUMIKURA APC/APO-500

Giá: 34.490.000 vnđ Giá KM:33.900.000 vnđ
Máy lạnh âm trần SUMIKURA APC/APO-480

Máy lạnh âm trần SUMIKURA APC/APO-480

Mã sản phẩm: APC/APO-480

Giá: 33.300.000 vnđ

Xuất xứ: Malaysia

Hãng sản xuất: Máy lạnh Sumikura

Công suất: 5,0 ngựa | 5,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh âm trần SUMIKURA APC/APO-480

Giá: 33.890.000 vnđ Giá KM:33.300.000 vnđ
Máy lạnh âm trần SUMIKURA APC/APO-360

Máy lạnh âm trần SUMIKURA APC/APO-360

Mã sản phẩm: APC/APO-360

Giá: 27.200.000 vnđ

Xuất xứ: Malaysia

Hãng sản xuất: Máy lạnh Sumikura

Công suất: 4,0 ngựa | 4,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh âm trần SUMIKURA APC/APO-360

Giá: 27.790.000 vnđ Giá KM:27.200.000 vnđ
Máy lạnh âm trần SUMIKURA APC/APO-280

Máy lạnh âm trần SUMIKURA APC/APO-280

Mã sản phẩm: APC/APO-280

Giá: 23.900.000 vnđ

Xuất xứ: Malaysia

Hãng sản xuất: Máy lạnh Sumikura

Công suất: 3,0 ngựa | 3,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh âm trần SUMIKURA APC/APO-280

Giá: 24.490.000 vnđ Giá KM:23.900.000 vnđ
Máy lạnh âm trần SUMIKURA APC/APO-240

Máy lạnh âm trần SUMIKURA APC/APO-240

Mã sản phẩm: APC/APO-240

Giá: 22.900.000 vnđ

Xuất xứ: Malaysia

Hãng sản xuất: Máy lạnh Sumikura

Công suất: 2,5 ngựa | 2,5 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh âm trần SUMIKURA APC/APO-240

Giá: 23.490.000 vnđ Giá KM:22.900.000 vnđ
Máy lạnh âm trần SUMIKURA APC/APO-180

Máy lạnh âm trần SUMIKURA APC/APO-180

Mã sản phẩm: APC/APO-180

Giá: 18.800.000 vnđ

Xuất xứ: Malaysia

Hãng sản xuất: Máy lạnh Sumikura

Công suất: 2,0 ngựa | 2,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh âm trần SUMIKURA APC/APO-180

Giá: 19.390.000 vnđ Giá KM:18.800.000 vnđ

Máy lạnh áp trần

Máy lạnh áp trần Sumikura APL/APO-600

Máy lạnh áp trần Sumikura APL/APO-600

Mã sản phẩm: APL/APO-600

Giá: 37.950.000 vnđ

Xuất xứ: Malaysia

Hãng sản xuất: Máy lạnh Sumikura

Công suất: 6,5 ngựa | 6,5 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh áp trần Sumikura APL/APO-600

Giá: 38.590.000 vnđ Giá KM:37.950.000 vnđ
Máy lạnh áp trần Sumikura APL/APO-500

Máy lạnh áp trần Sumikura APL/APO-500

Mã sản phẩm: APL/APO-500

Giá: 33.550.000 vnđ

Xuất xứ: Malaysia

Hãng sản xuất: Máy lạnh Sumikura

Công suất: 5,5 ngựa | 5,5 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh áp trần Sumikura APL/APO-500

Giá: 34.090.000 vnđ Giá KM:33.550.000 vnđ
Máy lạnh áp trần Sumikura APL/APO-360

Máy lạnh áp trần Sumikura APL/APO-360

Mã sản phẩm: APL/APO-360

Giá: 27.750.000 vnđ

Xuất xứ: Malaysia

Hãng sản xuất: Máy lạnh Sumikura

Công suất: 4,0 ngựa | 4,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh áp trần Sumikura APL/APO-360

Giá: 28.390.000 vnđ Giá KM:27.750.000 vnđ
Máy lạnh áp trần Sumikura APL/APO-280

Máy lạnh áp trần Sumikura APL/APO-280

Mã sản phẩm: APL/APO-240

Giá: 24.500.000 vnđ

Xuất xứ: Malaysia

Hãng sản xuất: Máy lạnh Sumikura

Công suất: 3,0 ngựa | 3,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh áp trần Sumikura APL/APO-280

Giá: 24.990.000 vnđ Giá KM:24.500.000 vnđ
Máy lạnh áp trần Sumikura APL/APO-240

Máy lạnh áp trần Sumikura APL/APO-240

Mã sản phẩm: APL/APO-240

Giá: 22.000.000 vnđ

Xuất xứ: Malaysia

Hãng sản xuất: Máy lạnh Sumikura

Công suất: 2,5 ngựa | 2,5 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh áp trần Sumikura APL/APO-240

Giá: 22.500.000 vnđ Giá KM:22.000.000 vnđ
Máy lạnh áp trần Sumikura APL/APO-180

Máy lạnh áp trần Sumikura APL/APO-180

Mã sản phẩm: APL/APO-180

Giá: 20.500.000 vnđ

Xuất xứ: Malaysia

Hãng sản xuất: Máy lạnh Sumikura

Công suất: 2,0 ngựa | 2,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh áp trần Sumikura APL/APO-180

Giá: 21.090.000 vnđ Giá KM:20.500.000 vnđ

Máy lạnh tủ đứng

Máy lạnh tủ đứng Sumikura APF/APO-1200

Máy lạnh tủ đứng Sumikura APF/APO-1200

Mã sản phẩm: APF/APO-1200

Giá: 87.000.000 vnđ

Xuất xứ: Malaysia

Hãng sản xuất: Máy lạnh Sumikura

Công suất: 12,0 ngựa | 12,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh tủ đứng Sumikura APF/APO-1200

Giá: 87.590.000 vnđ Giá KM:87.000.000 vnđ
Máy lạnh tủ đứng Sumikura APF/APO-960

Máy lạnh tủ đứng Sumikura APF/APO-960

Mã sản phẩm: APF/APO-960

Giá: 73.000.000 vnđ

Xuất xứ: Malaysia

Hãng sản xuất: Máy lạnh Sumikura

Công suất: 10,0 ngựa | 10,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh tủ đứng Sumikura APF/APO-960

Giá: 73.590.000 vnđ Giá KM:73.000.000 vnđ
Máy lạnh tủ đứng Sumikura APF/APO-600

Máy lạnh tủ đứng Sumikura APF/APO-600

Mã sản phẩm: APF/APO-600

Giá: 34.200.000 vnđ

Xuất xứ: Malaysia

Hãng sản xuất: Máy lạnh Sumikura

Công suất: 6,5 ngựa | 6,5 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh tủ đứng Sumikura APF/APO-600

Giá: 34.790.000 vnđ Giá KM:34.200.000 vnđ
Máy lạnh tủ đứng Sumikura APF/APO-500

Máy lạnh tủ đứng Sumikura APF/APO-500

Mã sản phẩm: APF/APO-500

Giá: 30.200.000 vnđ

Xuất xứ: Malaysia

Hãng sản xuất: Máy lạnh Sumikura

Công suất: 5,5 ngựa | 5,5 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh tủ đứng Sumikura APF/APO-500

Giá: 30.790.000 vnđ Giá KM:30.200.000 vnđ
Máy lạnh tủ đứng Sumikura APF/APO-480

Máy lạnh tủ đứng Sumikura APF/APO-480

Mã sản phẩm: APF/APO-480

Giá: 28.900.000 vnđ

Xuất xứ: Malaysia

Hãng sản xuất: Máy lạnh Sumikura

Công suất: 5,0 ngựa | 5,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh tủ đứng Sumikura APF/APO-480

Giá: 29.490.000 vnđ Giá KM:28.900.000 vnđ
Máy lạnh tủ đứng Sumikura APF/APO-360

Máy lạnh tủ đứng Sumikura APF/APO-360

Mã sản phẩm: APF/APO-360

Giá: 24.800.000 vnđ

Xuất xứ: Malaysia

Hãng sản xuất: Máy lạnh Sumikura

Công suất: 4,0 ngựa | 4,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh tủ đứng Sumikura APF/APO-360

Giá: 25.390.000 vnđ Giá KM:24.800.000 vnđ
Máy lạnh tủ đứng Sumikura APF/APO-280

Máy lạnh tủ đứng Sumikura APF/APO-280

Mã sản phẩm: APF/APO-280

Giá: 20.100.000 vnđ

Xuất xứ: Malaysia

Hãng sản xuất: Máy lạnh Sumikura

Công suất: 3,0 ngựa | 3,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh tủ đứng Sumikura APF/APO-280

Giá: 20.690.000 vnđ Giá KM:20.100.000 vnđ
Máy lạnh tủ đứng Sumikura APF/APO-210

Máy lạnh tủ đứng Sumikura APF/APO-210

Mã sản phẩm: APF/APO-210

Giá: 17.500.000 vnđ

Xuất xứ: Malaysia

Hãng sản xuất: Máy lạnh Sumikura

Công suất: 2,5 ngựa | 2,5 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh tủ đứng Sumikura APF/APO-210

Giá: 18.090.000 vnđ Giá KM:17.500.000 vnđ
Máy lạnh tủ đứng Sumikura APF/APO-180

Máy lạnh tủ đứng Sumikura APF/APO-180

Mã sản phẩm: APF/APO-180

Giá: 16.500.000 vnđ

Xuất xứ: Malaysia

Hãng sản xuất: Máy lạnh Sumikura

Công suất: 2,0 ngựa | 2,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh tủ đứng Sumikura APF/APO-180

Giá: 17.090.000 vnđ Giá KM:16.500.000 vnđ