Máy lạnh treo tường

Máy lạnh treo tường Toshiba RAS-H18G2KCVP-V Gas R 410A

Máy lạnh treo tường Toshiba RAS-H18G2KCVP-V Gas R 410A

Mã sản phẩm: H18G2KCVP-V
Giá: 22.250.000 vnđ
Xuất xứ: Thái lan
Hãng sản xuất: Máy lạnh Toshiba
Công suất: 2,0 ngựa | 2,0 hp
Bảo hành: 2 năm
Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh treo tường Toshiba RAS-H13G2KCVP-V Gas R 410A

Máy lạnh treo tường Toshiba RAS-H13G2KCVP-V Gas R 410A

Mã sản phẩm: H13G2KCVP-V

Giá: 17.850.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Toshiba

Công suất: 1,5 ngựa | 1,5 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường Toshiba RAS-H10G2KCVP-V Gas R 410A

Máy lạnh treo tường Toshiba RAS-H10G2KCVP-V Gas R 410A

Mã sản phẩm: H10G2KCVP-V

Giá: 15.850.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Toshiba

Công suất: 1,0 ngựa | 1,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường Toshiba RAS- H24PKCVG-V

Máy lạnh treo tường Toshiba RAS- H24PKCVG-V

Mã sản phẩm: H24PKCVG-V

Giá: 21.800.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Toshiba

Công suất: 2,5 ngựa | 2,5 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường Toshiba RAS- H24PKCVG-V

Giá: 22.490.000 vnđ Giá KM:21.800.000 vnđ
Máy lạnh treo tường Toshiba RAS- H18PKCVG-V

Máy lạnh treo tường Toshiba RAS- H18PKCVG-V

Mã sản phẩm: H18PKCVG-V

Giá: 17.500.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Toshiba

Công suất: 2,0 ngựa | 2,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường Toshiba RAS- H18PKCVG-V

Giá: 18.190.000 vnđ Giá KM:17.500.000 vnđ
Máy lạnh treo tường Toshiba RAS- H13PKCVG-V

Máy lạnh treo tường Toshiba RAS- H13PKCVG-V

Mã sản phẩm: H13PKCVG-V

Giá: 12.450.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Toshiba

Công suất: 1,5 ngựa | 1,5 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường Toshiba RAS- H13PKCVG-V

Giá: 13.290.000 vnđ Giá KM:12.450.000 vnđ
Máy lạnh treo tường Toshiba RAS- H10PKCVG-V

Máy lạnh treo tường Toshiba RAS- H10PKCVG-V

Mã sản phẩm: H10PKCVG-V

Giá: 10.350.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Toshiba

Công suất: 1,0 ngựa | 1,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường Toshiba RAS- H10PKCVG-V

Giá: 11.090.000 vnđ Giá KM:10.350.000 vnđ
Máy lạnh treo tường Toshiba RAS-H24QKSG-V

Máy lạnh treo tường Toshiba RAS-H24QKSG-V

Mã sản phẩm: H24QKSG-V

Giá: 18.900.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Toshiba

Công suất: 2,5 ngựa | 2,5 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

 

Máy lạnh treo tường Toshiba RAS-H24QKSG-V

Giá: 19.790.000 vnđ Giá KM:18.900.000 vnđ
Máy lạnh treo tường Toshiba RAS-H18QKSG-V

Máy lạnh treo tường Toshiba RAS-H18QKSG-V

Mã sản phẩm: H18QKSG-V

Giá: 14.250.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Toshiba

Công suất: 2,0 ngựa | 2,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

 

Máy lạnh treo tường Toshiba RAS-H18QKSG-V

Giá: 15.090.000 vnđ Giá KM:14.250.000 vnđ
Máy lạnh treo tường Toshiba RAS-H13QKSG-V

Máy lạnh treo tường Toshiba RAS-H13QKSG-V

Mã sản phẩm: H13QKSG-V

Giá: 9.900.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Toshiba

Công suất: 1,5 ngựa | 1,5 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường Toshiba RAS-H13QKSG-V

Giá: 10.690.000 vnđ Giá KM:9.900.000 vnđ
Máy lạnh treo tường Toshiba RAS-H10QKSG-V

Máy lạnh treo tường Toshiba RAS-H10QKSG-V

Mã sản phẩm: H10QKSG-V

Giá: 7.550.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Toshiba

Công suất: 1,0 ngựa | 1,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường Toshiba RAS-H10QKSG-V

Giá: 8.090.000 vnđ Giá KM:7.550.000 vnđ

Máy lạnh âm trần

Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-SE1251UP Inverter

Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-SE1251UP Inverter

Mã sản phẩm: RAV-SE1251UP

Giá: 42.500.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Toshiba

Công suất: 5,0 ngựa | 5,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-SE1251UP Inverter

Giá: 43.190.000 vnđ Giá KM:42.500.000 vnđ
Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-SE1001UP Inverter

Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-SE1001UP Inverter

Mã sản phẩm: RAV-SE1001UP

Giá: 37.500.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Toshiba

Công suất: 4,0 ngựa | 4,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-SE1001UP Inverter

Giá: 38.190.000 vnđ Giá KM:37.500.000 vnđ
Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-SE801UP Inverter

Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-SE801UP Inverter

Mã sản phẩm: RAV-SE801UP

Giá: 27.800.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Toshiba

Công suất: 3,0 ngựa | 3,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-SE801UP Inverter

Giá: 28.290.000 vnđ Giá KM:27.800.000 vnđ
Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-SE561UP Inverter

Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-SE561UP Inverter

Mã sản phẩm: RAV-SE561UP

Giá: 24.700.000 vnđ

Xuất xứ: Thái lan

Hãng sản xuất: Máy lạnh Toshiba

Công suất: 2,0 ngựa | 2,0 hp

Bảo hành: 2 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-SE561UP Inverter

Giá: 25.290.000 vnđ Giá KM:24.700.000 vnđ