Máy lạnh treo tường

Máy lạnh treo tường YUIKI YK-18MAB

Máy lạnh treo tường YUIKI YK-18MAB

Mã sản phẩm: YK-18MAB

Giá: 8.900.000 vnđ

Xuất xứ: Malaysia

Hãng sản xuất: Máy lạnh Yuiki

Công suất: 2,0 ngựa | 2,0 hp

Bảo hành: 1 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường YUIKI YK-18MAB

Giá: 9.590.000 vnđ Giá KM:8.900.000 vnđ
Máy lạnh treo tường YUIKI YK-12MAB

Máy lạnh treo tường YUIKI YK-12MAB

Mã sản phẩm: YK-12MAB

Giá: 6.650.000 vnđ

Xuất xứ: Malaysia

Hãng sản xuất: Máy lạnh Yuiki

Công suất: 1,5 ngựa | 1,5 hp

Bảo hành: 1 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

 

Máy lạnh treo tường YUIKI YK-12MAB

Giá: 7.290.000 vnđ Giá KM:6.650.000 vnđ
Máy lạnh treo tường YUIKI YK-09MAB

Máy lạnh treo tường YUIKI YK-09MAB

Mã sản phẩm: YK-09MAB

Giá: 5.650.000 vnđ

Xuất xứ: Malaysia

Hãng sản xuất: Máy lạnh Yuiki

Công suất: 1,0 ngựa | 1,0 hp

Bảo hành: 1 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt
 

Máy lạnh treo tường YUIKI YK-09MAB

Giá: 6.290.000 vnđ Giá KM:5.650.000 vnđ

Máy lạnh âm trần

Máy lạnh âm trần Yuiki YK-45MAS

Máy lạnh âm trần Yuiki YK-45MAS

Mã sản phẩm: YK-45MAS

Giá: 30.700.000 vnđ

Xuất xứ: Malaysia

Hãng sản xuất: Máy lạnh Yuiki

Công suất: 5,0 ngựa | 5,0 hp

Bảo hành: 1 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh âm trần Yuiki YK-45MAS

Giá: 31.290.000 vnđ Giá KM:30.700.000 vnđ
Máy lạnh âm trần Yuiki YK-28MAS

Máy lạnh âm trần Yuiki YK-28MAS

Mã sản phẩm: YK-28MAS

Giá: 19.100.000 vnđ

Xuất xứ: Malaysia

Hãng sản xuất: Máy lạnh Yuiki

Công suất: 3,0 ngựa | 3,0 hp

Bảo hành: 1 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh âm trần Yuiki YK-28MAS

Giá: 19.690.000 vnđ Giá KM:19.100.000 vnđ

Máy lạnh tủ đứng

Máy lạnh tủ đứng Yuiki YK-45MAD

Máy lạnh tủ đứng Yuiki YK-45MAD

Mã sản phẩm: YK-45MAD

Giá: 27.500.000 vnđ

Xuất xứ: Malaysia

Hãng sản xuất: Máy lạnh Yuiki

Công suất: 5,0 ngựa | 5,0 hp

Bảo hành: 1 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh tủ đứng Yuiki YK-45MAD

Giá: 28.090.000 vnđ Giá KM:27.500.000 vnđ
Máy lạnh tủ đứng Yuiki YK-27MAD

Máy lạnh tủ đứng Yuiki YK-27MAD

Mã sản phẩm: YK-27MAD

Giá: 17.700.000 vnđ

Xuất xứ: Malaysia

Hãng sản xuất: Máy lạnh Yuiki

Công suất: 3,0 ngựa | 3,0 hp

Bảo hành: 1 năm

Lưu ý: Giá đã bao gồm VAT 10%, chưa bao gồm tiền công và vật tư lắp đặt

Máy lạnh tủ đứng Yuiki YK-27MAD

Giá: 18.290.000 vnđ Giá KM:17.700.000 vnđ